Velkommen til kongegrave.dk 2020

Optegnelser fra 2019

16. januar – 11 marts:

Erik Ejegods grav fundet 22.01.2020

Jeg opholder mig på Cypern, hvor Erik Ejegod døde jo i 1103 på vej til Jerusalem. Man mener, at han er begravet i eller ved kirken Chrysopolitissa i Paphos. Denne kirke er nu erstattet af kirken Agia Kyriaki. En anden teori fremført af professor Poul Jørgen Riis i Sfinx 1994 nr. 2, går ud på at et muligt begravelsessted er klosteret Staurovuni, som blev grundlagt af Konstatin den Stores mor, Helena o. 330, og som indeholder et relikvie af det hellige kors, som Helena hjembragte fra Jerusalem. Jeg ser frem til at besøge stederne og fortsættelse følger.

22. januar

Besøgte ruinen af kirken Pannanya Chrysopolitissa, hvor der er opsat en mindeplade for Erik Ejegod. Selve graven er jo aldrig fundet

Søjlerne er fra Pannanya Chrysopolitissa og den lille kirke er Agya Kyriaki.

23. februar

Så har jeg besøgt klostret Stavrovuni. Det ligger på en bjergtop og klosterreglerne er meget strenge. Der må ikke medtages kamera, mobiltelefon eller kvinder. Jeg har derfor ingen billeder fra klosterkirken, men jeg så det store sølvkors, hvor klostret gemmer på den rest af det hellige kors, som Helena medbragte i år 327.