Væ Kirke

Væ Kirke, WikiCommons

Væ kirke er fra starten af 1100 tallet og siges at være grundlagt af Margrete Fredkulla. I koret findes et stiftelsesbillede, som muligvis forestiller Niels og Margrete, men kan også forestille Valdemar den Store og Sofia.

Tegning af stifterbillederne i Væ Kirke. De er enten Margrete Fredkulla og Kong Niels, som der står i teksten, eller også er de Sophia og Valdemar den Store. Bevaringstilstanden for kalkmalerierne er ret dårlig. Kilde: https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/download/1440/1741/

Under Kalmarkrigen blev byen ødelagt af Gustav Adolfs tropper, og indbyggerne blev opfordret til at flytte Kristianstad.

Ved kirken ligger ruinerne af Sankt Gertruds kapel, som dog ikke har noget med dronning Gertrud at gøre, WikiCommons.

Gertrud

Kirken hørte til et kloster, og der lå også en kongsgård, hvor Knud 6’s dronning Gertrud boede. Hun er muligvis begravet i kirken, hvor der findes en tom grav foran alteret.