Sigfred Regnarsøn (Sigurd Ring) (o.729-o.798)

Ivar Vidfadme
o.646-o.706
=>Aud
o.665-o.710
=>Randver
o.702-o.744
=>Sigfred
o.729-o.798
Dynastisk forbindelse til Skjoldungerne

Sigfred var barnebarn af dronning Aud og kong Radbau fra Frisen. Han var endvidere oldebarn af Ivar Vidfadme. I dette website kalder vi efterkommerne af Sigfred for sigfredlinjen. Et af Sigfreds børnebørn hed Angantyr, hvilket kunne tyde på, at Sigfred selv var i familie med denne konge. Sigfred var underkonge i Sverige under Harald Hildetand, men i slaget ved Bråvalla o. 749 blev Harald Hildetand dræbt og Sigfred var nu konge i både Danmark og Sverige.

Sigurd Ring brænder Harald Hildetands lig efter Bråvalla-slaget. Friedrich Wilhelm Heine. Wikipedia

I 777 havde den saksiske høvding, Widukind, forgæves forsøgt et oprør mod Karl den Store, men måtte flygte op til Sigfred, hvor han boede indtil 785. Han giftede sig med Siegfreds datter, Geva. I 782 sendte Sigfred grev Halfdan til Karl den Stores borg i Paderborn, hvor kejseren holdt rigsmøde. Denne Halfdan var Harald Klaks far, og han gik i frankernes tjeneste i 798. I 776 lukkede Sigfred Kanhavekanalen, som ellers kun var 50 år gammel.

Siegfred skulle være begravet i Gamla Uppsala.