Erik 2 (Horik 2) (839-873)

Erik 2 var søn af Erik 1‘s nevø, Sigfred, og han var kun 15 år, da han blev konge i 854, så han blev også kaldt Erik Barn. I værket, Ansgars Levned, skrives, at Horik 2 gav Ansgar lov til at bygge en kirke i Ribe i 855. Horik 2 måtte også kæmpe med en af flådehøvdingene, Rorik, som beherskede et landområde syd for Ejderen.

Horik 2 på kobberstik fra 1670. WikiCommons

Ribe

På Horik 2’s tid var Ribe allerede 150 år gammel. Byen var bygget som en handelsplads øst for Ribe Å.

I løbet af 700- og 800-årene udviklede Ribe sig øst for åen. Der var en markedsplads inddelt i parceller omrking den nuværende Skt. Nicolaigade. Der var også helårsbebyggelser inden for en vold. Udenfor volden lå begravelsespladserne. Museet Ribes Vikinger.
Ansgars kirke af træ blev bygget uden for byen o. 860 – vest for åen.

Ansgar havde i 848 fået Horik 1‘s tilladelse til at bygge kirke i Hedeby og Ribe. Kirken i Ribe blev bygget o. 860.

På Vikingecentret ved Ribe står denne trækirke, som er en rekonstruktion af en kirke i Tosted ved Hamborg (Udgravet ved opførelsen af Johannesgemeinde). Den oprindelige kirke stammer fra samme tid som kirken i Ribe og Ansgar var jo biskop for Hamborg, så den er et godt bud på Ribe-kirken, hvoraf der ikke er fundet spor.
Sådan kunne havneanlæget i vikingetidens Ribe have set ud. Rekonstruktion fra Ribe Vikingecenter med den rekonstruerede kirke i baggrunden
Rekonstrueret langhus fra Hviding ved Ribe. Datering ca. 980.

Man kender ikke Eriks grav.