Güstrower Dom

Güstrower Dom stammer fra 1300 tallet. Den huser grave af medlemmer af den mecklenburgske fyrsteslægt.

Güstrower Dom, WikiCommons

Ulrich 3 af Mecklenborg og Elisabeth af Danmark

Ulrich 3 døde i 1603 i en alder af 76 år og Elisabeth døde i 1586 i en alder af 62 år. Deres grave er ikke stedfæstet.

Christoffer af Mecklenborg og Dorothea af Danmark

Christoffer døde i 1592 i en alder af 55 år og Dorothea døde i 1575 i en alder af 47 år

Gravmælet for Christoffer af Mecklenburg. Dorotheas grav kan ikke stedfæstes. WikiCommons

Magdalene Sibylle af Gottorp

Magdalene Sibylle døde i 1619 i en alder af 88 år.

Gustav Adolf af Mecklenburg-Güstrow

Gustav Adolf af Mecklenburg-Güstrow døde i 1695 i en alder af 62 år.