De britiske øer beskrivelser

Aelle af York (807-867)

Aelle var konge i Northumbria. Ifølge Regnar Lodbrogs Saga var det Aelle, som dræbte Regnar Lodbrog i 854 ved at kaste ham i en grav med slanger. Andre kilder siger, at Regnar døde i Danmark, muligvis dræbt af Erik 1. Stadig ifølge sagaen dræbte Regnar Lodbrogs sønner Aelle ved torturmetoden, blorørnen, mens andre kilder siger, at han faldt i slaget om York mod Den hedenske hær.

Kong Aelle overvåger Regnar Lodbrogs død, WikiCommons
På denne runesten fra Gotland er torturmetoden blodørnen afbildet

Aelles begravelsessted er ukendt. Sansynligvis York Minster

Edmund Martyreren (841-869)

I 869 kæmpede Den store hedenske Hær mod kong Edmund af Mercia ved byen Thetford. Edmund sagde, at han ville overgive sig, hvis Ivar Benløs lod sig døbe. Dette skete naturligvis ikke, og Edmund blev fanget og torteret til døde, mens han bad til Gud.

Edmunds død, middelalderligt håndskrift, WikiCommons

Edmund blev en helgen og hans knogler blev anbragt i kirken i den by, som nu hedder Bury St. Edmunds.  Der er en katedral og ruinerne af et klostret Bury St. Edmunds Abbey, hvor Edmund blev begravet.

Bury St. Edmunds Abbey, WikiCommons

Knud af Northumbria (o. 845-905)

Knud kendes fra Cuerdale-skatten, som er en sølvskat fra Cuerdale fundet i 1840. Skatten som nu er udstillet på British Museum bestod af omrkring 8000 dele, heraf 3000 sølvmønter med indskriptionen CNUT REX.

Udsnit af Cuerdale skatte på British Museum. WikiCommons
En af CNUT-mønterne. WikiCommons

På grund af inskriptioner på bagsiden er mønterne dateret til Alfred den Stores tid, altså slutningen af 800-tallet. Nogle af mønterne bærer også navnet, Siefredus, som kan stå for Sigfred, der kan være en anden konge.

Knuds gravsted er ukendt. Sandsynligvis York Minster

Alfred den Store (849-899)

Alfred den Store var konge i Wessex og Mercia. Han kæmpede mod Den store hedenske Hær i flere slag i anden halvdel af 800-tallet, hvor han ydede vikingerne stor modstand. Han måtte dog i 874 indgå en aftale med vikingehøvdingen, Gorm, så East-Anglia kom ind under den selvstændige vikingestyrede del af England, som kaldes Danelagen.

Alfred den Stores statue i Winchester

Han er begravet i Old Minster i Winchester. Herfra overflyttet til New Minster og igen til Hyde Abbey, 23-25 King Alfreds Place, Winchester.

Hyde Gate er det eneste tilbageværeden af Hyde Abbey, WikiCommons

Aethelred (?-911)

Aethelred var konge i Mercia fra 879. Han var gift med Aethelfled og far til Aelfwyn, som muligvis er identisk med Thyra Danebod. Om denne teori kan man læse hos Jeanette Varberg side 378 f

Aethelred er begravet i St. Oswalds Priory i Gloucester

Aethelfled (869-918)

Aethelfled var datter af Alfred den Store. Hun var gift med Aethelred og styrede Mercia efter sin mands død. Hun var også mor til Aelfwyn, som muligvis er identisk med Thyra Danebod. Om denne teori kan man læse hos Jeanette Varberg side 378 f

Aethelfled fra et manuskript i Abingdon Abbey, WikiCommons. Altså muligvis Thyra Danebods mor

Athelfled er begravet i St. Oswalds Priory i Gloucester

Edmund Jernside (990-1016)

Edmund var søn af Ethelred den Rådvilde og Aelfgifu af York. Han kæmpede mod Knud den Store i slaget ved Assandon i 1016. Efter at have tabt slaget, delte han den engelske kongemagt med Knud indtil året efter, hvor han blev myrdet.

Edmund Jernside, manuskript fra 1300-tallet, WikiCommons

Han er begravet i Glastonbury Abbey, hvor kirken ifølge Vilhelm af Malmesbury skulle være bygget af Knud den Store. Men Glastonbury Abbey stammer fra 700-tallet og her er Kong Arthur og dronning Guinivere ifølge legenden begravet. Det skulle også være det sagnomspundne Avalon.

Ruinerne af Glastonbury Abbey, WikiCommons

Henrik 4 (1367-1413)

Henrik 4 var konge fra 1399 og han var far til dronning Philippa.

Henrik 4, WikiCommons

Henrik 4 er begravet i Canterbury Cathedral

Mary de Bohun (1369-1394)

Mary de Bohun var gift med Henrik 4 før han blev konge. Hun døde i barselssengen, da hun fik datteren Philippa, som senere blev dansk dronning.

Mary de Bohun, middelalderligt manuskript, WikiCommons

Mary de Bohun er begravet i Church of the Annunciation of Our Lady of the Newarke i Leicster. Ruinerne kan ses på De Monfort University i The Hawthorn Building.

Ruiner af kirken, Annunciation of Our Lady of the Newarke, WikiCommons

James 3 (1451-1488)

James 3 var konge i Skotland fra 1460. Han var gift med Margrete af Danmark, som var datter af Christian 1. Han var en upopulær konge, som endte med at blive dræbt i et oprør.

James 3 og Margrete af Danmark. Middelalderligt håndskrift, WikiCommons

Han er begravet sammen med sin hustru i Cambuskenneth Abbey

Margrete af Danmark (1456-1486)

Margrete var datter af Christian 1. Hun blev gift med James 3, og da Christian 1 ikke kunne betale medgiften, fik Skotland rådighed over Hebriderne og Isle of Man. Ægteskabet var ikke godt, og parret levede adskilt.

Margrete af Danmark, Hugo van der Goes, WikiCommons

Margrete er begravet i Cambuskenneth Abbey

James Hepburn (1534-1578)

James Hepburn var jarl af Bothwell i Skotland og gift med Mary Stuart, som var tipoldebarn af Christian 1.

James Hepburn Jarl af Bothwell, WikiCommons

James døde i fangenskab på Dragsholm Slot. Han er begravet i Fårevejle Kirke.

Mary Stuart (1542-1587)

Mary Stuart var tipoldebarn af Christian 1. Hun var dronning af Skotland fra 1542-1567 og bl.a. gift med James Hepburn. Mary Stuart kom i modsætning til den Skotske adel, som fordrev hende fra tronen. Hun flygtede til England, men her anså Elisabeth 1 hende for en trussel, fordi hun som katolik havde forbindelse til Frankrig, og fordi hun var legitim arving til den engelske trone.

Mary Stuart, Frederiksborg

Mary Stuart blev henrettet på befaling af dronning Elisabeth 1 af England. Hun er begravet i Westminster Abbey.

Jacob 1 (1566-1625)

Jacob 1 var konge af England fra 1603 efter Elisabeth 1, som døde barnløs. Han var konge af Skotland fra 1567 under navnet James 6. . Dermed kom huset Stuart til magten i Enland efter huset Tudor, en magt som de havde indtil 1694. Jacob var søn af Mary Stuart, og han blev gift med Christian 4‘ søster, Anna af Danmark.

Jacob 1, WikiCommons

Jacob 1 er begravet i Westminster Abbey.

Anne af Danmark (1574-1619)

Anne af Danmark var datter af Frederik 2. Hun blev gift med Jacob 1 i 1589, hvor han endnu kun var konge af Skotland under navnet James 6. Da hun skulle sejle til England for at fejre bryllup, blev skibet ramt af et voldsomt stormvejr, så hun måtte søge land i Oslo. Hertil sejlede James 6 senere og holdt bryllup med hende. Uvejret var indledning til mange hekseprocesser, idet man gav hekse skylden.

Anne af Danmark, Frederiksborg

Anne og Jacob 1 var forældre til Karl 1, som blev dømt til døden af parlamentet i 1649 og halshugget.

Anne er begravet i Westminster Abbey