Normandiet beskrivelser

Vilhelm 1 (905-942)

Vilhelm 1 eller Vilhelm Langsværd var søn af Rollo og dermed fætter til brødrene Gnupa, Gorm og Harald (*), og man ved meget lidt om hans styre. Dog vides det, at det kom til et oprør fra normannerne, som syntes, at han var blevet for fransk.

Vilhelm 1, statue i Falaise, WikiCommons

Vilhelm blev myrdet i 942 under et stort gilde. Han er begravet i Notre Dame de Rouen

(*) Gesta Wulniensis

Richard 1 (932-996)

Richard 1 eller Richard den Frygtløse var søn af Vilhlem Langsværd. Han måtte flygte, da Ludvig 4 af Frankrig overtog Normandiet, men fik i 943 hjælp af danske Harald Hardeknudsøn til at generobre landet. Han var da kun 11 år. Richard 1 var far til Emma, som blev dronning af England med to konger, Ethelred den Rådvilde og herefter Knud den Store.

Middelalderligt stamtræ med Richard 1 og bl. a. hans to børn Richard 2 (nr 1) og Emma af Normandiet (nr 5) WikiCommons

Richard 1 er begravet i Abbaye de la Trinité de Fecamps

Gunnor (950-1031)

Gunnor var gift med Richard 1 og dermed mor til dronning Emma af Normandietl Der er usikkerhed om hendes herkonst, men ifølge historikeren Dudo af Saint Quentin var hun af adelig dansk afstamning.

På dette manuskript fra Mont Saint Michel ses Gunnor, som underskriver et gavebrev til klostret. WikiCommons

Gunnors gravsted er ukendt.

Richard 2 (963-1026)

Richard 2 eller Richard den Gode var søn af Richard 1. Han blev hertug i 996 og havde et skiftende forhold til den engelske konge Ethelred den Rådvilde. Han kæmpede mod Ethelred, da denne angreb Normandiet, men han var også i alliance med Ethelred, som var gift med hans søster, Emma. Da Svend Tveskæg angreb England i 1013, var Richard også behjælpelig med at lade Svends styrker få base. Da Ethelred og Emma måtte flygte fra England ved Svend Tveskægs magtovertagelse i 1013, blev de modtaget af Richard 2, og efter Ethelreds død videreførte Richard den engelske alliance, nu med Emmas nye mand, Knud den Store. Richard 2 var en overgang fra 1017 gift med Estrid, inden denne ægtede Ulf Jarl. Dette ægteskab medførte dog ingen børn.

På dette billede fra et middelalderligt manuskript ses Richard 2 øverst til højre og abbeden af Mont Saint Michel siddende i midten, WikiCommons

Richard 2 er begravet i Abbaye de la Trinité de Fecamps

Robert 1 (1000-1035)

Robert 1 var søn af Richard 2. Han blev hertug i Normandiet efter sin bror, Richard 3, som regerede kortvarigt. Robert var sammen med en frille, Herleva, far til Vilhelm Erobreren. Han døde i Nicæa under et korstog og blev begravet der. Muligvis blev hans lig senere forsøgt hjemført og begravet i Italien.

Robert 1, staue i Falaise, WikiCommons

Hagia Sofia

Robert er muligvis begravet i Hagia Sofia i Nicæa (Iznik)

Hagia Sofia, WikiCommons