Hvideslægten beskrivelser

Cecilia Skjalmsdatter (1080-1161)

Cecilia var datter Skjalm Hvide og hun var gift med Peder Torstensen på Pedersborg. Cecilia er i modsætning til sin mand begravet i Sorø Klosterkirke.

Peder Torstensen (1085-1177)

Peder Torstensen var gift med Cecilia Skjalmsdatter. Peder og Cecilia byggede borgen Pedersborg ved Sorø. På borgens grund byggede de en rundkirke, som den nærliggende Bjernede Kirke. Ved borgen findes et forhistorisk voldanlæg, som stammer fra det 6. århundrede f.Kr. Pedersborg blev skænket til Sorø Kloster af Peders dattersøn Ulf i 1205. Munkene nedrev rundkirken og opførte den nu eksisterende kirke på stede

Pedersborg Kirke, WikiCommons
Voldstedet ved Pedersborg Kirke, WikiCommons

Peder og Cecilia tog parti for Knud 5’s søn, biskop Valdemar Knudsøn, som modarbejdede Valdemar den Store og senere Knud 6 og Valdemar Sejr. Det var også Peder og Cecilia, som opfostrede Christoffer, som var søn af Valdemar den Store og hans elskerinde, Tove. Peder Torstensen deltog ivrigt i Absalons togter mod venderne.

Peder Torstensen blev ikke begravet i Sorø Klosterkirke, som hans hustru, og hans gravsted kendes ikke.

Toke Skjalmsøn (?-o.1145)

Toke var søn af Skjalm Hvide. Han blev stamfader til den formodede kongemorder, Marsk Stig og til den stridbare ærkebiskop, Jens Grand. Toke er begravet i Sorø Klosterkirke

Sune Ebbesen (1120-1186)

Sune var søn af Ebbe Skjalmsøn. Han støttede først Svend Grathe i borgerkrigen med Knud og Valdemar, men svingede senere over og støttede Valdemar. Sune nedrev faderens trækirke i Bjernede og erstattede den med en kirke af sten. Det er Sjællands eneste rundkirke.

Sune Ebbesens rundkirke i Bjernede

Sune Ebbesen deltog i Absalons togter mod venderne, og han er begravet i Sorø Klosterkirke

Peder Vognsen (1139-1204)

Peder Vognsen var Barnebarn af Cecilia Skjalmsdatter. Han var biskop i Aarhus og grundlagde nuværende Aarhus Domkirke på det sted, hvor der var et kapel for Hellig Niels af Aarhus.

Korkåbe fra Aarhus Domkirke. Den indeholder muslimske symboler og har tilhørt biskop Peder Vognsen, som grundlagde den nuværende kirke (Nationalmuseet)

Domkirken afløste Vor Frue Kirke i Aarhus. Peder Vognsen blev først begravet i Sorø Klosterkirke, men senere overført til Aarhus Domkirke.

Skjalm Vognsen (1153-1215)

Skjalm Vognsen var bror til Peder Vognsen og biskop i Aarhus efter denne. Han er begravet i Sorø Klosterkirke.

Peder Sunesen (1161-1214)

Peder var søn af Sune Ebbesen. Han kom til Paris i 1180’erne og studerede teologi. Peder Sunesen blev kannik i Roskilde og stiftede et hus til fribolig for fattige danske studenter i Paris. Han blev biskop i Roskilde i 1191 efter Absalon. Her fortsatte han byggeriet af den nuværende teglstenskirke, hvis udformning han i høj grad har være bestemmende for.

Roskilde Domkirke set fra Bispegården, WikiCommons

Endvidere har han formentlig grundlagt Dragsholm Slot.

Peder Sunesen er begravet i Roskilde Domkirke, men hans grav kan ikke stedfæstes.

Jacob Erlandsen (1220-1274)

Jacob Erlandsen var direkte efterkommer af Skjalm Hvide og grandnevø af Anders Sunesen. Han blev biskop i Roskilde i 1249 og ærkebiskop i Lund i 1254. O. 1250 byggede han borgen Hjortholm ved Furesøen.

Jacob Erlandsens segl, WikiCommons

Jacob Erlandsen var i opposition til kongemagten, først Christoffer 1 og senere fra 1259 Erik Klipping. Han hævdede, at kirken skulle have fuld suverænitet over egne anliggender og være økonomisk fri af kongemagten. Jacob Erlandsen blev fængslet i 1259, da han nægtede at krone Erik som medkonge sammen med sin far. Herefter blev Lunds og Roskildes stifter lyst i interdikt. Efter Christoffer 1’s død blev Jacob Erlandsen løsladt af enkedronningen Margrete Sambria, som nu var formynder for Erik Klipping. Der var dog stadig store stridigheder mellem Jacob Erlandsen og kongemagten med det resultat, han han blev landsforvist i 1262. Af paven blev Jacob Erlandsen i 1272 tvunget til at underkaste sig den danske konge, hvorefter han kunne sig hjem mod Lund. På hjemvejen døde han i 1274 på Rügen, hvorefter liget blev transporteret til Lund og begravet i franciskanernes klosterkirke. Denne kirke med tilhørende kloster er nu nedrevet. I 1970-erne lavede man arkæologiske undersøgelser på stedet og fandt en grav, som man anser for at være Jacob Erlandsens. Den afdøde var dræbt af en armbrøstpil. Drabet er formentlig sket på befaling af Erik Klipping, som ville undgå den besværlige ærkebiskop, som også havde fået pavens lovning på en erstatning fra kongen.

Jacob Erlandsens grav er genopbygget i Dekanhuset, som findes i Kulturen i Lund. I det lille rum til venstre fandt man ærkebiskoppens knogler efter at liget var skeletteret.

Knogler fra denne grav blev overført til Lunds Domkirke i 1973 og indmuret bag en mindeplade i tværskibets sydlige mur.

Peder Skjalmsøn Bang (1225-1277)

Peder Bang var Jacob Erlandsens onkel. Han var biskop i Roskilde og støttede sin nevø i dennes kamp mod Christoffer 1 og Erik Klipping. Peder Bang allierede sig med Jaromar 2 af Rügen og beordrede Københavns Slot til at åbne sine porte for Jaromars tropper i 1259. Det nægtede man på slottet, så Jaromar brød gennem Københavns bymur. Samme år kæmpede han mod Margrete Sambirias tropper ved Næstved, og her nægtede han de faldne tropper på Margretes side at blive begravet i indviet jord. Han sluttede forlig med Erik Klipping efter Jacob Erlandsens død. Hans gravsted kendes ikke.