Bergens Domkirke

Bergens Domkirke, WikiCommons

Bergens Domkirke stammer fra 1100-tallet. Det var først en trækirke, men blev senere afløst af en stenkirke. Det har også været en del af gråbrødreklostret i Bergen.

Magnus Lagabøte

Magnus Lagabøte døde i 1280 i en alder af 42 år. Han er begravet i kirken, men man har endnu ikke fundet hans grav. Derimod påviste geoforskere fra SINTEF allerede i 2012, at der et sted i korvæggen findes metal, som kunne stamme fra en indmuret sarkofag.

Ingeborg Eriksdatter

Ingeborg Eriksdatter døde i 1287 i en alder af 43 år. Hun er formentlig begravet i kirken, hvor hendes mand blev begravet 7 år tidligere.