Skjoldungekonger beskrivelser

Wiglecus (o. 30 f.Kr)

Wiglecus var grundlægger af angler-riget og far til Warmundus/Vermund. Han er muligvis begravet i Husby ved Flensborg – se Skalk 2017 nr 3. Her har man fundet en gravplads fra angler-riget. Gravpladsen lå ved den nuværende sportsplads i den vestlige udkant af byen. Den største begravelse var i en kedel. Fund fra Husby-graven er udstillet på Gottorp Slot.

Skitse af kedlen fra Husby. Kilde: https://danmarksoldtid.lex.dk/H%C3%B8vdinge_og_krigere_-_250_f.Kr.-Kr.f.

Vermund og Uffe (o. 30 f.Kr. – o. 30)

Ifølge Saxo var Vermund dansk konge som boede i Jelling. Stadig ifølge Saxo var Vermund gammel og blind, da han blev opsøgt af et sendebud fra Sachsen, som udfordrede hans søn til tvekamp med en sachsisk prins. Vinderen skulle have Danmark. Desværre var Vermunds søn, Uffe, kendt som ualmindelig dvask, så han ville ikke være i stand til at tage imod udfordringen. Dog skete der det, at Uffe overraskede alle og sagde til sachserne, at han ville tage imod udfordringen og kæmpe både mod prinsen og en ledsager efter prinsens eget valg. Man skulle nu finde et sværd til Uffe, men han var så stærk, at han ødelagde alle sværd, som han fik mellem hænderne. Til sidst måtte man grave Vermunds gamle sværd op fra jorden. Det hed Skræp, og var begravet i højen Skærmklint ved Jelling. Højen ligger ved Klintholm Ridecenter.

Bevæbnet med Skræp mødte Uffe så den sachsiske prins i selskab med en kæmpe på en ø i Ejderen. På flodbredden sad Vermund parat til at kaste sig i vandet, når hans søn blev dræbt. Men Uffe kløvede kæmpen med et eneste hug af Skræp. Da Vermund hørte det, flyttede han sig længere op på flodbredden, og da Skræp næste gang kløvede prinsen, ville jublen ingen ende tage. Kort efter døde Vermund, og Uffe overtog kongemagten.

Man mener nu, at Saxos fortælling i virkeligheden dækker over anglernes kampe med jyderne. Vermund og Uffe var angler-kongerne Warmundus og Offa. Offa byggede Olgerdiget (Skalk 2017 nr 3) og var søn af Warmundus, som igen var søn af Wiglecus, der var anglerrigets grundlægger.

Vermund og Uffe døde i første halvdel af det første århundrede. Deres gravsted er ukendt, men gravpladsen ved Husby er et godt bud

Humble (før 500)

Ifølge Saxo var Humble far til kong Dan, men Dan havde også en søn, som hed Humble.

Humbles gravsted er ukendt, men på Langeland kan man finde Kong Humbles Grav.

Dan (før 500)

Ifølge Saxo var Dan Danmarks første konge.

Dans gravsted er ukendt, men sagnet fortæller, at han ligger begravet i Ø Bakker ved Viborg i fuld udrustning.

Skjold (før 500)

Myten om Kong Skjold starter med, at et tilsyneladende tomt skib strandede. Men ved nærmere eftersyn lå der en lille dreng på et skjold. Drengen blev hurtigt kåret til konge.

Skjold kåres til konge (17007)
Lois Moe: Skjold kåres til konge. WikiCommons

Han voksede op og fik navnet Skjold og regnedes for Odins søn. Han viste sine vældige kræfter ved ene mand at overvinde og binde en bjørn. Skjold blev gift med Gefion, som ifølge myten pløjede et stykke af Sverige ud ved at omskabe sine sønner til tyre. Stykket blev til Sjælland og hullet i Sverige blev til søen, Vänern.

Gefionspringvandet illustrerer sagnet. Anders Bundgaard. 1908. WikiCommons

Da Skjold døde, blev hans lig lagt i det skib, han i sin tid var kommet med. Herefter sejlede skibet ud på havet, og Skjold drog hjem til Odin.

Skjolds begravelsessted er ukendt

Roar og Helge (o. 600)

Roar og Helge var sønner af Halfdan. De blev forfulgt af deres farbror, Frode, som havde dræbt deres far, men det lykkedes brødrene at slå Frode ihjel, hvorefter de delte kongemagten. Roar boede i Lejre, hvor han byggede en kongshal. Han skulle også have grundlagt Roskilde (Roars kilde). I modsætning til Roar tog Helge på togter. På et af disse voldtog han en tysk dronning Olov. og resultatet af dette forhold blev datteren, Yrsa, som voksede op hos sin mor. For at hævne sig på sin voldtægtsmand, sendte Olov sin voksne datter til Helge, som blev forelsket i hende og giftede sig med hende. De fik sammen sønnen Rolf Krake. Herefter forlod Yrsa Helge og giftede sig med den svenske kong Adils.

Denne statue af Roar og Helge står på Stændertorvet i Roskilde

Begge brødre døde i kamp. Roar blev dræbt i sin kongshal i Lejre, som blev angrebet og Helge døde på et togt. Deres begravelsessteder er ukendte, men Roar er dog sandsynligvis begravet i Lejre.

Rolf Krake (0. 650)

Rolf Krake var søn af Helge og Helges datter, Yrsa. (Dette slægtskab kan ikke vises i MyHeritage). I sagaerne anses han for en stor krigerkonge med bosæde i Lejre. Engang drog han til Uppsala, hvor kongen Adils regerede. Her skulle han hente guldringen, Sveagris, som han var blevet lovet som tak for at have hjulpet Adils mod norske fjender. Men i stedet for at give ringen til Rolf, forsøgte Adils at indebrænde Rolf og hans mænd. Med ordene: “Den frygter ej ilden som over den springer” kastede Rolf sit skjold på bålet og flygtede.

Rolf Krake og hans mænd springer over ilden. Kobberstik af Meno Haas, 1782. Kilde: https://denstoredanske.lex.dk/Rolf_Krake

Hans mor (og halvsøster) Yrsa, som var gift med Adils, bragte ham ringen og et horn fyldt med kostbarheder. Så flygtede Rolf fra Uppsala over Fyrisvallarne, og da han blev forfulgt af Adils mænd, kastede han Sveagris og de andre kostbarheder og hånede Adils for at standse og samle dem op. Rolf endte sine dage i et stor slag, hvor han blev dræbt af sin svoger Hjartvad (Hother)

Hjartvar og Rolf Krake. Jenny Nyström. WikiCommons

Hother (o. 650)

Hother er også kendt som Høder eller Hjartvard. Hother var Rolf Krakes svoger, idet han var gift med Skuld, som var halvsøster til Rolf Krake. Hother dræbte Rolf og blev efterfølgende udråbt til konge på Isøre Ting.

Hothers begravelsessted er ukendt, men ved Hårlev Kirke ligger Hothers Høj

Hamlet (o. 650)

Hamlet var jysk konge der som prins oplevede, at hans far, Harvendel, blev dræbt af sin bror, Fenge. Fenge giftede sig efterfølgende med Hamlet mor, Gertrud. Hamlet spillede vanvittig og undgik derved selv at blive dræbt af farbroderen. Siden blev Hamlet selv dræbt af Lejre-kongen, Fridlev.

Historien om Hamlet inspirerede William Shakespear til at skrive det verdensberømte drama af samme navn. Kilde: https://www.britishtheatreguide.info/reviews/hamlet-shakespeare-s-r-17779

Hamlets begravelsessted er ukendt. På Djursland findes en bronzealderhøj kaldet Hamlets Grav.

Ivar Vidfavne (- o. 700)

Ivar Vidfavne var oprindelig konge i Skåne, men udvidede sin magt til både Sverige og Danmark. Ivar var tipoldebarn af kong Roar. Han udvidede sin magt i Skåne til at gælde hele Danmark, Sverige, Østersøegne og Northumberland, så han må siges at være en imperiebygger, hvis imperium dog kun var kortvarigt.

Mulig udbredelse af Ivar Vidfavnes imperium. WikiCommons. Det virker noget urealistisk, da vikingetiden jo ikke var begyndt endnu, men noget af landområdet kan han have giftet sig til.

Ivar Vidfavne døde o. 700. Hans grav kendes ikke

Angantyr / Ongendus (- 726)

Angantyr er omtalt af munken Alcuin i York om den irske missionær Willibrord, som besøgte Danmark o. 710 (715) og forgæves forsøgte at omvende kongen, Ongendus (=Angantyr) til kristendommen. Herunder opkøbte Willibrord drenge på et dansk slavemarked. Begivenheden kan have fundet sted i Ribe, som på dette tidspunkt var en by med udenlandske forbindelser. Angantyr kan ikke knyttes familiemæssigt til øvrige danske konger.

Angantyr er knyttet til Samsø, hvor han skulle have anlagt Kanhavekanalen i starten af 700 tallet. Det var også på Samsø, at Angantyr skulle være dræbt i et slag mod en invaderende hær i 726.

Missionæren Willibrord. Håndskrift fra o. 1000. WikiCommons

Regnar Lodbrog (795-854) havde en bror, som også hed Angantyr, hvilket indicerer, at kong Angantyr var en forfader til Regnar Lodbrog.

Der er to lokaliteter, som kan knyttes til Angantyrs grav.

På Gotland findes en stenrøse, som kaldes Angantyrs Röse. Den er fra broncealderen, men er forbundet med kong Angantyr. Denne konge er muligvis den danske, men kan også være en svensk konge omtalt i Beowulfs kvad.

Angantyrs Röse. WikiCommons

På Samsø, hvor Angantyr jo blev dræbt ifølge savnet, kan man finde Angantyrs Høj to steder, dels i Brattingborg Skov og dels i nærheden af Sælvig.

Placeringen i Brattingborg Skov. Kilde: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/106343/

Placeringen i nærheden af Sælvig: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/106284/