Frederik 5 (1723-1766)

Frederik 5 var søn af Christian 6 og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.

Frederik 5 malet i 1751 af Carl Gustav Pilo. Kongen var da 28 år. Frederiksborg. WikiCommons

Frederik 5 blev opdraget i den pietistiske skole, men fromheden bed ikke rigtig på den unge kronprins, som førte et noget udsvævende liv. I 1743 blev han gift med Louise af England. Da Christian 6 døde i 1746, blev de strenge regler om helligdagslukning og forbud mod teater ophævet. Den unge dronning Louise døde i 1751, men allerede i 1752 giftede kongen sig igen, denne gang med Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Frederik 5 grundlagde Kunstakademiet, som fik til huse på Charlottenborg. Han skildres som viljesvag med hang til alkoholisme, men han støttede sig til gode rådgivere, herunder særligt hans gode ven, hofmarskallen Adam Gottlob Moltke.

På Frederik 5’s tid blev der bygget markante bygninger

Amalienborg Slot

Fra venstre: Christian 8’s Palæ (Levetzaus Palæ), Frederik 8’s Palæ (Brockdorffs Palæ, Christian 9’s Palæ (Schacks Palæ) og (Christian 7’s Palæ (Moltkes Palæ)
Christian 8’s Palæ / Levetzaus Palæ huser i dag Amalienborgmuseet
Frederik 8’s Palæ / Brockdorffs Palæ er i dag bolig for Kronprins Frederik
Christian 9’s Palæ / Schacks Palæ er i dag bolig for Dronningen
Christian 7’s Palæ / Moltkes Palæ bruges til repræentative formål

Amalienborg Slot var ikke tænkt som et kongeligt slot. De fire palæer i rokokkostil blev bygget, hvor Sophie Amalienborg i sin tid havde ligget. Palæerne var en del Frederiksstaden, som var en ny bydel projekteret af arkitekteh Nicolaj Eigtved. De fire palæer blev bygget af private adelige, Levetzau, Brockdorff, Schack og Moltke. Rytterstatuen blev færdig under Christian 7 og Frederikskirken blev først færdig i 1894 under Christian 9. Da det første Christiansborg brændte i 1794, købte kongehuset de fire palæer. Moltkes Palæ blev bolig for Christan 7 og hans stedmoder, Juliane Marie, mens Schacks Palæ blev bolig for Frederik 6 og Marie Sophie Frederikke, og Levetzaus Palæ blev bolig for Arveprins Frederik, hans hustru, Sophie Frederikke. Mellem Schacks Palæ og Moltkes Palæ blev bygget en kolonnade, så kongen og kronprinsen ubesværet kunne besøge hinanden.

Frederik 5’s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads blev indviet i 1771, 5 år efter kongens død. Den blev udført af J.F.J. Saly og regnes for en af verdens fineste rytterstatuer. Årsagen til byggeriet var, at i 1748 var det 300 året for, at den oldenburgske kongeslægt kom på tronen med Christian 1. Den blev astronomisk dyr og kom til at koste mere end de fire palæer tilsammen. På soklen er anbragt en latinsk tekst fordelt på 6 felter. I dansk oversættelse står der: “For Frederik 5., den naadige, den fredsæle, Kunsters og Videnskabers Beskytter, af en taknemmelig og lykkelig Samtid sattes af Selskabet for den Asiatiske Handel dette Minde om Folkets Kærlighed
Aar 1771 fordi Freden styrkedes mellem Krigenes Rædsler ved Mod og Klogskab, ved Troskab og Forbund; og Rigets Magt udvidedes ved Flaade, Hær og Provinser; fordi Handelens Sikkerhed genoprettedes og dens uligheder øgedes ved Beskyttelse, ved Overenskomster, ved Havne anlagt ved begge Have; Landbruget forbedredes ved Love og Foranstaltninger; og alles Flid ansporedes og støttedes ved Gunst og Gavmildhed; fordi Landets Hovedstad udvidedes ved nye Bydele og smykkedes med Bygninger; offentlige veje anlagdes paa hans Bekostning; og Stiftelser aabnedes for hæderlige Fattige; fordi Studiet af græsk og italiensk Kunst grundlagdes ved et nyt Akademi, og Sorø genoprettedes, og lærde Skoler stiftedes i Bergen og Trondhjem; og videnskabelige Sysler gavmildt fremmedes ved Udsendelsen af Lærde til Østerland.”

I forbindelse med Amalienborg ville man bygge en kuppelkirke, Frederikskirken (Marmorkirken) . Frederik 5 nedlage grundstenen 30. oktober 1749. Der var konkurrende planer fra arkitekterne Eigtved, de Thurah og Jardin, hvor den sidste vandt. Byggeriet gik dog i stå omkring 1770 på grund af pengemangel. Herefter stod byggetomten som ruin frem til 1874, hvor C.F. Tietgen købte grunden og færdiggjorde kirken. Den stod først færdig i 1894 und Christian 9.

Frederikskirken set fra Bredgade
Frederikskirkens indre

Frederiks Hospital

Frederiks Hospital i Bredgade er i dag Designmuseum Danmark.
Detalje fra facaden. Frederik 5’s spejlmonogram

Frederiks Hospital blev oprettet som hospital for ubemidlede. Nicolai Eigtved var en af arkitekterne.

Frederik 5 er begravet i Roskilde Domkirke.