Karise Kirke

Begravelser

Karise Kirke

Karise Kirke er opført i 1261 og rummer gravkapellet for slægten Moltke.

Moltkes Kapel fra 1766-67 er tegnet af arkitekten Harsdorff

Adam Gottlob Moltke

A.G. Moltke døde i 1792 i en alder af 79 år.

A.G. Moltkes sarkofag. På forsiden et relief af Fugl Phønix som symbol på udødeligheden. På bagvæggen et relief af Moltke udført af billedhuggeren Wiedewelt

Adam Wilhelm Moltke

Adam Wilhelm Moltke døde i 1864 i en alder 78 år.

Til venstre for A.G. Moltkes sarkofag kan man se en del af sarkofagen for A.W. Moltke i mørkflammet marmor. I sarkofagen ligger også hans to hustruer, Frederikke Louise Knuth og Marie Elisabeth Knuth.