Danelagen

En af de mest sagnomspundne søkonger var Regnar Lodbrog, som tilhørte den danske kongeslægt. Han kæmpede bl.a. mod kong Ella i Northumbria, hvor han også blev dræbt i 854. Hans sønner fortsatte kampen og dræbte Ella ved York i 867. Andre kilder mener, at Regnar Lodbrog vendte hjem til Danmark og blev dræbt af kong Erik 1. I perioden 865-879 hærgede “Den store Hær” eller “Den hedenske Hær” England. Hæren var bl.a. ledet af Regnar Lodbrogs sønner, Halfdan, Ivar Benløs og Ubbe sammen med Guthrum(Gorm), der var Harald Klaks barnebarn. Hæren vandt over kong Ella af York i 867 og over kong Edmund af East-Anglia i 869. Halfdan blev den første vikingekonge i York, og i 879, sluttede Gorm fred med Alfred den Store fra Wessex og Mercia og delte det sydøstlige England med ham, således, at Guthrum blev den første vikingekonge i East-Anglia. Han blev døbt og antog det kristne navn Aethelstan. Et vidnesbyrd om Den store Hær fandt man i 1979 i byen Repton, nær ved Derby i Midtengland. Her var en grav med resterne mindst 264 personer af skandinavisk herkomst sammen med 4 børn. Allerede i 1686 var man stødt på graven og fandt her et kæmpestort skelet arrangeret i midten. Skeletterne er dateret til omrking 873, og det passer med, at Den store Hær havde et vinterhi i Midtengland i vinteren 873-874. Et gæt er, at det store skelet stammer fra Ivar Benløs, som på det tidspunkt var konge i Dublin. Han døde i 873 og blev begravet i England. Det dansk kontrollerede område, nu kaldet Danelagen, fortsatte som en selvstændig dansk del af England indtil 913, hvor Svend Tveskæg blev konge i hele landet. Northumbria og East-Anglia blev i denne periode regeret af danske vikingekonger, flere af dem i familie med Regnar Lodbrog. Se Hardeknud. East Anglias første danske konge var altså Guthrum, som var konge 879-890. Herefter fulgte Erik, som var tipoldebarn af kong Godfred. Han var konge 892-905.