Lunds domkirke

Lunds Domkirke, WikiCommons

Lunds Domkirke blev påbegyndt i anden halvdel af 1000 tallet under Knud den Hellige. Den afløste en tidligere trækirke på stedet. Man startede med krypten, som blev indviet i 1123 af ærkebiskop Asser, som var Nordens første ærkebiskop. Han kunne indvie krypten i 1123, og i 1145 var resten af kirken færdig under Assers efterfølger, ærkebiskop Eskild. Det var i kirken, at man valgte Absalon til ny ærkebiskop i 1177, hvor Eskild trak sig tilbage til Clairvaux.

Indgangsportalen til Lunds domkirke viser Kristus i midten omgivet af Laurentius til venstre og Knud den Hellige til højre.

I 1332 skete der et blodbad i kirken. Landet var ved Christoffer 2‘s død overtaget af de holstenske grever, Johan og Gerhard 3. Skåningerne gjorde oprør og nedslagtede 300 holstenere inde i kirken. I 1406 den 26. oktober stod brylluppet mellem Erik af Pommern og Philippa i kirken. I 1525 kom det til kampe inde i selv kirken. Den skånske almue havde støttet af Søren Norby gjort oprør mod adelen og Frederik 1, men Frederiks hærfører Johan Rantzau trængte bønder og borgere ind i kirken, hvor mange mennesker blev slagtet af hans lejetropper.

I krypten findes en brønd med relieffer af Adam van Düren. et af dem forestiller sandsynligvis kong Hans.

I Domkirkemuseet opbevarer man Jomfru Marias Særk, som formentlig har tilhørt den hellige Margrete af Højelse.

Begravelser:

Svend Tveskæg

Svend Tveskæg døde i England i 1014. Efter at være begravet i York Minster, blev hans jordiske rester overført til Danmark og begravet i den trefoldighedskirke, han selv havde bygget. Dette kan både betyde den trækirke, som var forløberen for Roskilde Domkirke og den trækirke, som var forløberen for Sankt Drottens Kirke i Lund. Hvis det sidste er tilfældet, kan liget senere være overført til Lunds Domkirke. Man har fundet en tom grav hørende til den trækirke, som var forløberen for Lunds Domkirke. Det kunne have tilhørt Svend Tveskæg, som senere er overført til den nuværende kirke, men det er jo kun et gæt.

Oluf Hunger

Oluf Hunger døde i 1095 som en konge, der følte sig ramt af Guds vrede for drabet på Knud den Hellige 9 år tidligere. Der er stor sandsynlighed for, at han er begravet i kirkens krypt, som på det tidspunkt var under opførelse. I hvert fald optræder Oluf i kirkens nekrologium, dvs fortegnelse over afdøde, som man skal læse bønner for.

Domkirkens krypt. WikiCommons

Anders Sunesen

Anders Sunesen var ærkebiskop i Lund. Hans grav findes i tværskibet. Hvert år stilles et dannebrogsflag ved hans sarkofag den 15. juni, som var dagen, hvor dannebrog faldt ned fra himlen i Talinn i 1219. Det fjernes igen 24. juni, som er Anders Sunesens dødsdag.

Anders Sunesens mindeplade. WikiCommons

Jacob Erlandsen

Jacob Erlandsen var ærkebiskop i Lund. Han blev begravet i Gråbrødreklostret i Lund. Knogler fra denne grav er indmuret i domkirken bag en mindeplade.

Mindpladen for Jacob Erlandsen, WikiCommons

Oluf 2

Oluf 2 døde i 1387 og blev begravet i Sorø Klosterkirke, men hans hjerte og lever blev begravet foran Maria-alteret i Lunds Domkirke. Dette alter blev senere flyttet til søndre korsarm, men Olufs indvolde ligger formentlig stadig under gulvet i domkirkens kor.

Koret i Lunds Domkirke, WikiCommons