Drottens kirke

Begravelser

I området omkring gaden Kattesundet i Lund har man fundet spor efter tre trækirker og en kirke af frådsten. Man kan ikke længere se spor efter trækirkerne, men man kan stadig se ruinerne af frådstenskirken, kaldet Sankt Drottens Kirke. De findes under restauranten Gatto Stretto i Kattesundet. Drottens kirke blev bygget engang i 1020-tallet under Knud den Store.

I fortovet ud for restauranten er kirkens omrids markeret, idet man ser et hjørne af kor og apsis.
Ruinerne af Drottens Kirke
Model af Drottens Kirke fra 1020-tallet. Kirken er uden apsis.
Model af den senere ombyggede Drottens Kirke. Den har nu apsis i overensstemmelse med markeringen i fortovet.
I Drottens Kirke er udstillet disse planker, som stammer fra en af de tre trækirker. Den lå øst for Drottens Kirke og stammer fra o. 1050 under Svend Estridsen. Kirken har været Nordens største trækirke.
Model af trækirken øst for Drottens Kirke.

Den ældste af kirkerne er en trækirke fra o. 990. Den er altså bygget under Svend Tveskæg, og var en kirke viet til Den hellige Treenighed.

Model af Svend Tveskægs Treeningskirke i Lund. Drottens Kirkeruin

Den oprindelige kirke bestod kun af langskibet, mens koret blev bygget senere.

Svend Tveskæg

Svend Tveskæg døde i 1014 i en alder af 50 år. Han har muligives været begravet i trækirken fra o. 990. Under koret fandt man nemlig et tomt gravkammer. Måske er koret og gravkammeret indrettet i forbindelse med Svend Tveskægs død. En samtidig kilde underbygger denne påstand: Ifølge hyldestskriftet, Encomium Emmae Reginae, til dronning Emma forfattet af en fransk munk i 1040’erne blev Svend Tveskæg først begravet i York. Herefter sørgede en engelsk dame for at få Svends lig ud af England nedlagt i duftende urter. Svend blev hererefter begravet …. in monasterio, in honore sancte Trinitatis ab eodem rege constructo in sepulchro, quod sibi parauerat ….( …. i det kloster, som samme konge havde ladet opføre til den hellige trefoldigheds ære, i det gravsted, han havde indrette til sig selv …..). Dette kan tolkes både som Trefoldighedskirken i Roskilde, altså forløber for domkirken eller det kan være Treenighedskirken i Lund. Det tomme gravkammer kunne tyde på, at man har flyttet Svend Tveskægs lig. Det kunne være til Drottens Kirke, hvor der også findes et tomt gravkammer under koret. Gravkammeret var stort: 6,3 x 4,9 m, og det kunne være bygget til at huse Svend Tveskægs lig, som så er overført fra trækirken engang under Knud den Store. Imidlertid var også dette gravkammer tomt. Det ser ud til at være fyldt op o. 1150 under Svend Estridsen, så liget er altså flyttet endnu engang, formentligt til den nyopførte domkirke fra 1145.