Thyra Danebods forældre

Saxo: o. 1200

Saxo skriver om Gorm: “Da stormændene på et tidspunkt rådede ham til at gifte sig, friede han til den engelske konge Æthelreds datter Thyra. Men hun, der stod højt over andre kvinder både i myndighed og dygtighed, meddelte ham at hun kun ville gifte sig med ham, hvis hun fik Danmark i morgengave.” Æthelred var ikke konge over England, men kun konge over en del af Mercia omkring London. Han var gift med Alfreds den Stores datter Æthelfled, og parret havde datteren Ælfwyn. Ælfwyn var kortvarigt regent over Mercia efter sin mors død i 918. Saxos forklaring indebærer så, at Gorm giftede sig med Ælfwyn, som efterfølgende fik navnet Thyra/Thorvi Ifølge Caradox of Llancarfan, som var en walisisk gejstlig fra 1100-tallet, blev Ælfwynn fængslet af sin morbror, Edward, fordi hun forhandlede om at gifte sig med normanneren (danskeren) Ragnall, som gjorde krav på byen York. Ragnall skulle så være samme person, som Gorm, og han skulle så have giftet sig med Ælfwynn, opgivet kravet på York og rejst til Danmark. Saxos forklaring passer bedst, hvis vi antager, at Gorm selv stammede fra England. Se Knud 1.

Snorres “Halvdan Svartes Saga” o. 1230 og Gesta Wulinensis, slut 900-tallet.

Om den norske dronning Ragnhild skriver Snorre: “Ragnhilds moder var Torny, datter af kong Klakharald i Jylland, men søster af Tyre Danmarksbod, som var gift med Gorm den Gamle, som da styrede Danevælde” Ifølge Lavætz havde Harald Klak et barnebarn, Klak-Harald, som så kunne være Thyras far. Dette kan også forklare, at Thyras næstældste søn får navnet Harald (Blåtand) efter sin morfar. Ægteskabet med Thyra kunne også gøre Gorms kongedømme størrre. At Thyra kommer fra en jysk stormandsslægt (kongeslægt) kan hænge fint sammen med, at hun er nævnt på tre runesten, i Bække, Læborg og Horne. Her fortæller Ravnunge-Tue, at han byggede Thyras høj. Snorres forklaring passer bedst, hvis vi antager, at Gorm selv stammede fra en dansk stormandsslægt (kongeslægt). Se Knud 1. Også kilden Gesta Wulinensis skriver, at Thyra eller Thorvi var datter af den jyske jarl, Klak-Harald.