Øvrige

Oversigt over personer med særlig tilknytning til kongehuset

Levetid NavnFunktion
918-958Knud Dana-AstBror til Harald Blåtand
998-1026Ulf JarlSvend Estridsens far
998-1058EstridSvend Estridsens mor
?-1074Biskop VilhelmBiskop i Roskilde. Nært knyttet til Svend Estridsen. Kom oprindelig fra England
1048-1086BenediktBror til Knud den Hellige
1083-1127Karl den GodeSøn af Knud den Hellige og dronning Edel. Hertug i Flandern.
1096-1131Knud LavardSøn af Erik Ejegod og far til Valdemar den Store. Helgen
1100-1157Peder BodilsenSøn af Erik Ejegods datter, Bodil Eriksdatter. Han tilhørte den mægtige Bodil-slægt, som tog parti for Erik Emune efter drabet på Knud Lavard. Han støttede Eskild i at blive ærkebiskop i 1137 og støttede siden Eskild i opposition til kongemagten. Peder grundlagde sammen med sine brødre og sin mor Skt Peders Kloster i Næstved.
1106-1134Magnus den StærkeSøn af Kong Niels
1090-1134Henrik SkadelårSøn af Svend Tronkræver
1077-1135Harald KesjaSøn af Erik Ejegod
1118-1141Kirsten KnudsdatterVar datter Knud Lavard og dermed søster til Valdemar den Store. Efter Magnus’ død i 1139 rejste hun hjem til Danmark. Hendes navn er senere knyttet til en gravsten ved Vestervig Kirke og prins Buris, som var søn af Henrik Skadelår. Her er hun kendt som Liden Kirsten.
1127-1203Abbed VilhelmÆbelholt Kloster
1130-1167Buris HenriksenSøn af Henrik Skadelår. Jysk stormand.
1130-1180Niels af AarhusHelgen. Søn af Knud 5.
1152-1251GunnerBiskop i Viborg
1160-1208Saxo GrammaticusHistorieskriver. Kendes for væket, Gesta Danorum.
1180-1220RichizaDatter af Valdemar den Store. Svensk dronning
1209-1231Valdemar den UngeSøn af Valdemar Sejr
1180-1233HelenaDatter af Valdemar den Store.
1175-1237IngeborgDatter af Valdemar den Store. Fransk dronning
1244-1287IngeborgDatter af Erik Plovpenning. Norsk dronning
1300-1358Niels BuggeJysk stormand, som ledede et oprør mod Valdemar Atterdag.
1308-1340Niels EbbesenDansk adelsmand. Dræbte Gerhard 3 i Randers
1277-1341MargreteDatter af Erik Klipping. Svensk dronning
1347-1370IngeborgDatter af Valdemar Atterdag. Hertuginde af Mechlenburg
?-1416Peder Jensen LodehatMargrethe 1‘s kansler og biskop i Roskilde
1456-1486Margaret af DanmarkDatter af Christian 1 og gift med James 3 af Skotland. Parret er begravet i Cambushkenneth Abbey.
1470-1530Søren NorbySøhane, admiral og kommandant på Kalmar og Visborg
?-1532Sigbrit Willoms
1470-1544Mogens GøyeRigshovmester omkring reformationen
1480-1554Christiern PedersenTeolog og humanist. Begravet i Helsinge Kirke.
1485-1536Skipper ClementSøhane og oprører mod Frederik 1 og Christian 3
1488-1535Gustav TrolleÆrkebiskop i Uppsala og tilhænger af Christian 2
1490-1517Dyveke Sigbritsdatter
1494-1561Hans TausenOprindelig katolsk teolog og munk. Senere prædikant af den lutherske tro. Blev biskop i Ribe.
1503-1581Peder SkramDansk admiral og lensmand, Begravet på Østbirk Kirkegård.
1504-1566Christoffer af Oldenborg
1514-1565Herluf TrolleSøn af Jacob Trolle, som var halvfætter til Gustav Trolle. Admiral og skolegrundlægger
1518-1532Prins HansSøn af Christian 2 og Elisabeth af Habsburg

Detalje af maleri af Jan Mabuse 1526, Frederiksborg. Hans er her 8 år.
1520-1580Dorothea af DanmarkDatter af Christian 2 og Elisabeth af Habsburg.

Detalje af maleri af Jan Mabuse fra 1526. Her er Dorothea 6 år.
Dorothea blev gift med Grev Frederik 2 af Phalz, som arbejde på at blive dansk-norsk konge efter Frederik 1. Parret er begravet i Helligåndskirken i Heidelberg
1521-1590Christine af DanmarkDatter af Christian 2 og Elisabeth af Habsburg.
1520-1575Peder OxeRigshovmester under Frederik 2 . Begravet i Vor Frue Kirke.
1524-1586Elisabeth af DanmarkDatter af Frederik 1 og Sophie af Pommern og således halvsøster til Christian 3. Hun blev gift med Hertug Ulrich 3 af Mechlenburg og blev mor til Frederik 2‘s dronning Sophie af Mechlenburg. Hun er begravet sammen med sin mand og dennes anden hustru i Güstrow Dom.
1528-1575Dorothea af DanmarkDatter af Frederik 1 og Sophie af Pommern. Gift med Christoffer af Mechlenborg.
Hertuginde Dorothea (Frederiksborg).
Hun er begravet i Güstrov Dom
1537-1602Ludvig MunkFar til Kirsten Munk. Begravet i Nørre Broby Kirke
1539-1589Anne HardenbergAnne Hardenberg var søster til Peder Skram. Hun blev tilknyttet Christian 3‘s enkedronning Dorothea, som holdt hof på Koldinghus og på Sønderborg Slot. Hun havde frem til 1571 et kærlighedsforhold til Frederik 2. Dette førte dog ikke til noget ægteskab på grund af kongefamiliens modvilje mod, at Frederik skulle gifte sig med en ikke-fyrstelig. I 1573 blev hun gift med adelsmanden, Ole Krognos, som havde bejlet til hende i mange år. Ole Krognos døde dog samme år, og både han og Anne Hardenberg er begravet i Skt. Bendts Kirke.

Oluf Krognos. Frederiksborg
1540-1583Magnus af ØselSøn af Christian 3. Blev som 19 årig i 1559 sendt til Øsel (Saaremaa) hvor han blev biskop og boede på slottet Ahrensburg (Kuresaare). Meningen var, at han skulle beskytte øen og Estland mod Ivan den Grusomme (1530-1584) fra Rusland. Det slog fejl, så Magnus vendte hurtigt hjem igen. I 1561 vendte han tilbage for at håndhæve gamle danske krav på området (Selv om Valdemar Atterdag jo havde solgt Estland til Den tyske Orden i Livland allerede i 1346. (Livland er betegnelsen for et område, som nu omfatter den sydelige del af Estland og den norlige del af Letland). I 1561 besatte Erik 14 dele af Estland, mens Magnus vendte tilbage til Øsel og Polen og Rusland havde besat resten. I 1570, hvor syvårskrigen havde raset siden 1563 lykkedes det Magnus at blive gift med en Marie af Rusland, søsterdatter til Ivan den Grusomme. Han fik zarens støtte og kunne kalde sig konge af Livland. Dette varede dog kun til han blev forstødt af zaren og nød og næppe undgik en henrettelse. Han blev biskop af Kurland med bolig i Pilten (Piletene i Letland). Magnus er begravet i en kiste, i en krypt under Christian 4’s Kapel i Roskilde Domkirke.
1542-1616Anders Sørens VedelHofprædikant og forfatter under Frederik 2 og Christian 4.
1546-1601Tyco BraheVerdensberømt dansk astronom med observatorium på Hven.
1546-1609Arild HuitfeldtNevø til Herluft Trolle og rigskansler fra 1586 under Christian 4. Skrev Danmarks Riges Krønike, som var en danmarkshistorie, der rakte frem til Christian 3’s død. Den var skrevet på dansk i modsætning til Saxos danmarkshistorie, som var skrevet på latin. Sine sidste år tilbragte han som leder af Herlufsholm Skole.
Arild Huitfeldt er begravet i Herlufsholm Kirke.

Arild Huitfeldts gravsten
1572-1649Ellen MarsvinMor til Kirsten Munk. Begravet i Nørre Broby Kirke
1574-1619Anne af DanmarkDatter af Frederik 2 og gift med den engelske konge, Jacob 1.
1580-1639Augusta af DanmarkDatter af Frederik 2 og gift med hertug Johan Adolf af Gottorp. Augusta er begravet i Slesvig Domkirke.
1598-1658Kirsten MunkChristian 4‘s hustru til venstre hånd.
1603-1647Christian, den udvalgte prinsSøn af Christian 4 og dronning Anna Cathrine. Udset som tronfølger
1606-1664Corfitz UlfeldRigshovmester. Begravet i franziskanerklostret i Neuenburg
1609-1648Vibeke KruseVar Christian 4‘s 3. hustru til venstre hånd.
1609-1666Hannibal SehestedStatholder i Norge under Frederik 3. Gift med Christiane Sehested.
1610-1679Svend Poulsen GøngeSvend Poulsen kendt som Gøngehøvdingen blev født i Gønge Herred i det nordlige Skåne i en lavadelig familie. Under Torstenssonkrigen (1643-45) kæmpede han mod den svenske besættelse af Halland sammmen med et hvervet kompagni. Han fortsatte med at kæmpe for Snaphanerne i Skåne efter fredsslutningen i Brømsebro i 1645. I den anden Karl Gustav krig (1658-59) deltog han i 1658 som partisan i Sydsjælland og også ved belejringen af Kronborg og stormen på København. Som tak for sin indsat, fik han Lundbygård, hvor han boede til 1672. Sine sidste år boede han i et hus i Lundby. Han skulle være begravet syd for koret ved Lundby Kirke, hvor der også er rejst en mindesten for ham.
1621-1698Leonora ChristineDatter af Christian 4 og Kirsten Munk.
1626-1670ChristianeDatter af Christian 4 og Kirsten Munk. Gift med Hannibal Sehested
Christiane Sehested, 1667, Abraham Wuchters, Frederiksborg
Hun er begravet i Husby Kirke på Fyn.
1629-1697Niels JuelAdmiral under Skånske Krig
1630-1658Ulrik Christian GyldenløveSøn af Christian 4 og Vibeke Kruse
1635-1699Peder Schumacher GriffenfeldRigskansler under Christian 5
1638-1704Ulrik Frederik GyldenløveSøn af Frederik 3 og Margrethe Pape
1653-1708Prins JørgenSøn af Frederik 3 og Sophie Amalie.
1654-1719Sophie Amalie MothChristian 5’s elskerinde. Først begravet i Vor Frue Kirke, men senere overført til Sankt Petri Kirke.
1643-1718Marie GrubbeAdelsdame fra Tjele Gods ved Viborg. Gift med Ulrik Frederik Gyldenløve
1649-1704Frederikke AmalieDatter af Frederik 3 og Sophie Amalie. Gift med hertug Christian Albrecht af Gottorp.


Frederikke Amalie. David Kløcker Ehrenstrahl. Frederiksborg
Begravet i Slesvig Domkirke.
1656-1693Ulrikke EleonoraDatter af Frederik 3. Gift med Karl 11 af Sverige
Begravet i Riddarholmens Kirke.