Gesta Wulinensis Ecclesiae Pontificum

I 2021 udkom bogen, Vikingekongens Guldskat, af Sven Rosborn og Tomas Sielski. Bogen er overvejende skrevet på grundlag af

 • Notater fra en polsk præst i 1841 om opdagelsen af et guldfund i byen Wiejkowo
 • Notater fra samme præst om et latinsk manuskript, Gesta Wulinensis
 • Beretning fra Stefan og Michael Sielski om et underjordisk rum ved kirken i 1945
 • Oversættelser af dele af Gesta Wulinensis til polsk i 1963 af Antonina Chmielinska
 • Tilsynekomsten af en guldplade knyttet til Harald Blåtand i 2014
 • Undersøgelser i området foretaget af bogens forfattere

Der har i 2021 og senere været mange diskussioner blandt videnskabsfolk om sandhedsværdien af bogens indhold. Generelt er holdningen skeptisk. Nogle kalder det forfalskning og svindel. Nationalmuseet har ikke nogen officiel holdning, men vil gerne se kilder og fund, som bogen bygger på.

På dette website anvendes bogen de relevante steder, men jeg gør hver gang opmærksom på de nødvendige forbehold ved at henvise til til denne side.

Hovedkonklusionerne i bogen er:

 • Kong Gnupa, som er omtalt på to Hedeby-runesten er ikke søn af Olaf, som man ellers antager. Derimod er han søn af Hardeknud og bror til Gorm den Gamle.
 • Gorm havde også broderen, Harald, som i 933 dræbte Sigtryd, søn af Gnupa.
 • Gorm havde (mindst) tre sønner: Knud (Danaast), Harald (Blåtand) og Toke
 • Både Knud og Harald blev døbt som børn i 937
 • Gorms hustru, Thorvi (Thyra Danebod) døde i 957/58 og fik først en kristen begravelse af Harald Blåtand. Året efter fik hun en hedensk begravelse af Gorm i et trækammer, hvorover han rejste nordhøjen i Jelling og omgav den med en skibssætning. Senere o. 965 blev liget fjernet fra højen og fik igen en kristen begravelse, måske i en trækirke, som var forløber til Jellign Kirke.
 • Knud døde i 962 under et togt. Han blev begravet syd for nordhøjen i Jelling i den kammergrav, som nu ligger under Jelling Kirke.
 • Da Knud døde, var hans hustru, Tove Mistivojsdatter gravid. Hun giftede sig med Harald Blåtand og fødte sønnen, Svend (Svend Tveskæg) i 963. Svend var altså Knuds biologiske søn, men havde Harald som fosterfar.
 • Knuds første søn, Harald (Guldharald) indtog Skåne i 964 og grundlagde byen Lund, hvortil han flyttede indbyggerne i Uppåkra. Han blev henrettet af Harald i 970.
 • Gorm døde (formentlig) i 964, da han forlod landet på et skib. Han er altså ikke begravet i Jelling (eller andre steder).
 • Toke fik magten i Skåne i 971. Han blev kortvarigt konge i 985 men blev dræbt på slagmarken ved Uppsala i 986.
 • Harald Blåtand døde i nærheden af Wollin i 985 og blev begravet i en trækirke på det sted hvor kirken, Den romersk-katolske kirke Den hellige jomfru Marias ubesmittede undfangelse, ligger. Harald fik rige gaver med i graven. Meget blev smeltet om, men Hiddensee-skatten, som blev fundet i 1872/184, stammer fra graven. Det samme gør en guldplade med indskriften: “Harald Gormssøn, konge over daner, Skåne, Jumne i bispesædet Oldenborg”
 • Palnatoke var en hærfører med basis på Fyn. Han havde først tjent Gorms bror, Harald. Efterfølgende gjorde han tjeneste for Knud DanaAst og grundlage Jormsborg, tæt på Wollin. Han tjente også under Guldharald ved erobringen af Skåne i 964. Derimod har han ikke noget at gøre med Harald Blåtands død, hvilket ellers fremgår af andre kilder.