Mystik om to dronninger

Dronning Yrsa (500-tallet)

I den danske sagnhistorie optræder dronning Yrsa. Hun kom til verden som et resultat af en voldtægt begået mod en tysk dronning Olov af danske kong Helge. Hun blev siden gift med sin far, og sammen fik de sønnen, Rolf Krake. Derefter blev hun gift med den svenske kong Adils. Slægtsprogrammet, MyHeritage, kan ikke rumme et ægteskab mellem far og datter, så derfor optræder dronning Yrsa på to måder: Yrsa (datter af Helge) og Yrsa (hustru til Helge), men det er den samme person.

Dronning Thyra (o.898-o.957)

Thyra Danebod var gift med Gorm den Gamle, hvilket fremgår af de to Jellingsten. Derimod er hendes egen herkomst uklar. Ifølge Saxo var hun engelsk prinsesse og ifølge krøniker, herunder Gesta Wulniensis, var hun datter af en jysk jarl. Det er svært at håndtere i slægtsprogrammet, MyHeritage, så derfor optræder hun på to måder: Thyra Danebod(1) / Ælfwynn og Thyra Danebod (2). Det er altså samme person men med to mulige slægtsforhold. Gorm og Thyra havde børnene Knud, Harald og Gunhild. De er i programmet anført med Thyra Danebod (1) / Ælfwyn som mor, men det dækker selvfølgelig også over Thyra Danebod (2). Gorms 3. søn, Toke, havde han vist sammen med en frille.