Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke er viet til Sct. Clemens. I 1100-tallet lå der et trækapel på stedet. Byens domkirke var Vor Frue Kirke, eller rettere den stenkirke, som man kan finde rester af i krypten under den nuværende Vor Frue Kirke.

På denne model af byen fra vikingetiden ligger domkirkepladsen som en åben firkant midt i byen. Her var et kultsted omkring en skibssætning. Til venstre ses forløberen for den nuværende Vor Frue Kirke. Moesgaard Museum

I slutningen af 1100-tallet begyndte man under biskop Peder Vognsen byggeriet af den nuværende domkirke på dette sted. I de følgende århundreder blev der bygget på kirken, som også overlevede en stor brand i 1330. Byggeriet blev først afsluttet i 1930’erne. Kirken er Nordens længste og højeste.

Aarhus Domkirke

En tur op ad kirkegulvet

Korgitteret er udført af Caspar Fincke, som var Christians 4’s hofsmed. Han stod også bag gitteret til Christians 4’s kapel i Roskilde Domkirke, et vindue i Frederiksborg Slotskirke og meget andet.
Aarhus Domkirke har landets største areal af kalkmalerier. Dette er det største (220 kvm). Det forestiller fra højre kirkens skytshelgen, Sankt Clemens og ved siden af en drabant, som vogter sammen med den hellige Christoffer, af hvilken der kun ses en hånd.
Dette smykke fra middelalderen er fundet i Kannikestræde tæt på Aarhus Domkirke
To bispesigneter fra Aarhus Domkirke. I venstre signet er afbildet Sankt Clemens, Nationalmuseet

Niels

Niels af Aarhus havde selv ønsket at blive begravet i trækapellet, da han døde i 1180. Dette ønske blev ikke efterkommet, fordi biskoppen mente, at han burde begraves i byens domkirke, som dengang var Vor Frue Kirke. Han blev dog kort efter flyttet til trækapellet. Kort tid efter påbegyndte man arbejdet med den nye domkirke, og i dag er der ingen spor af Niels’ grav.

Koret, hvorunder Niels’ grav formentlig befinder sig. Smedejernsarbejdet er af Caper Finke og de to figurer forestiller kirkefædrene Gregor og Augustin

Peder Vognsen

Peder Vognsen af Hvide-slægten var biskop i Aarhus. Han grundlagde den nuværende murstenskirke.

Peder Vognsens grav i koret i Aarhus Domkirke

Constantin Marselis

Kapellet for Constantin Marselis er det fineste stykke barokskulptur i Danmark. Constantin Marselis var søn af den hollandske købmand, Gabriel Marselis, som havde overtaget gårdene Havreballegård og Stadsgård ved Aarhus som betaling for lån ydet til Christian 4. Havreballegård lå, hvor nuværende Marselisborg Gymnasium ligger og Stadsgård blev omdøbt til Constantinsborg, som ligger ved Stavtrup. I midten ses Constantins enke, Elisabeth Carisius omgivet af: til venstre: Contantin Marselis og til højre: Baron Rodsteen. Kunstner: Thomas Quellinius (1661-1709)