Det ældste København

Der har været bebyggelse i det nuværende København i hvert fald siden o. 1000

Den vestlige del af byen omkring Gammeltorv

  1. Kirke med kirkegård fra o. 1050 beliggende mellem Vester Voldgade og H.C.Andersens Boulevard. Kirken var ikke i brug i særlig lang tid og var måske bygget at stormanden på kongsgården ved (3)
  2. Clementskirken med kirkegård fra o. 1100 beliggende på hjørnet af Frederiksberggade og Rådhuspladsen. Kirken var måske bygget af kongen.
  3. Hesteskoformet jordvold fra o. 1100. Den grænser på østsiden op til Gammeltorv/Nytorv og har måske omsluttet befæstet en kongsgård
  4. Vor Frue Kirke blev indviet i år 1200
  5. Absalons Borg på Slotsholmen fra 1167
Planche fra Københavns Museum
Ibsskal fra Clementskirken. Købehavns Museum

Den østlige del af byen omkring Nikolaj Plads

Der er fundet rester fra 1000-tallet i området, specielt under Magasin. Her lå også Vingården, som har givet navn til Vingårdsstræde. Hvor gammel gården har været, vides ikke, men i dag er der rester af kælderetage (dengang stueplan), hvor restaurant Kong Hans’ Kælder ligger og stueplan (dengang første sal), som indeholder Kong Hans Salen i Magasin.

Vingården set fra Magasins gård. Inde bag muren ligger Kong Hans Salen. Nedenunder ligger Kong Hans Kælder. De gamle mursten er pudset op og der er kommet nye vinder. Rillerne stammer fra middelaldervinder. Over etagen fortsætter byggeriet med en 1700-tals bygning.
Nedgangen til Kong Hans Kælder

Københavns første rådhus fra o. 1200 lå på Gammeltorv ved hjørnet af Nørregade og Skindergade.