Guthrum (Aethelstan) (o.840-891)

Guthrum var barnebarn af Harald Klak. Han kom til England i 870 med en stor styrke og sluttede sig til den store hedenske hær, som allerede var ankommet i 865. Guthrum erobrede East Anglia og indtog også Reading i Wessex i 871 sammen med høvdingen og den senere konge, Halfdan, men tabte kort tid efter et slag mod kong Ethelred og dennes bror, Alfred den Store. Den danske hær fortsatte med at hærge i England, og i vinteren 873/74 overvintrede den ved Repton, hvor der er fundet en begravelsesplads. Her byggede de et gravkammer under en eksisterende høj fra 600-tallet.

Eadington

I 874 fortsatte en del af hæren med bl.a. Guthrum mod Sydengland og i 878 lykkedes det Alfred den Store at standse danskernes fremmarch ved slaget ved Eadingtong nordøst for Westbury, hvor der findes et voldanlæg fra jernalderen. I 1500-tallet blev der indhugget konturerne af en hest i de kridtholdige bakker. Figuren findes stadig og kan ses på lang afstand. Inden slaget samlede Alfred sin hær ved Egberts Stone. Egbert var Alfreds farfar, og lokaliteten er ikke præcis fastlagt, men King Alfreds Tower blev i 1700-tallet bygget for at markere stedet. Efter slaget blev der indgået en fredsaftale, som bl.a. betød, at Guthrum lod sig døbe og antog det kristne navn Aethelstan og at Alfred og Guthrum delte Mercia mellem sig, så landet nu var opdelt i Alfreds område (Wessex og den vestlige del af Mercia) og danskernes område (Yorkshire, East Anglia og østlige del af Mercia)

i 1700-tallet byggede pengemanden Henry Hoare et 49 meter højt tårn dels for at markere sejren over Frankrig i syv-årskrigen og dels for at markere stedet, hvor Alfred den Store samlede sin hær i maj 878 før slaget ved Edington
Under statuen af Alfred kan man se denne inskription: ALFRED THE GREAT AD 879 on this Summit Erected his Standard Against Danish Invaders. To him We owe The Origin of Juries
The Establishment of a Militia, The Creation of a Naval Force. ALFRED The Light of a Benighted Age
Was a Philosopher and a Christian The Father of his People The Founder of the English MONARCHY and LIBERTY.
Bemærk fejlen i årstallet
I dette landskab nordøst for Westbury stod slaget ved Edington i maj 878. Her stoppede Alfred danskernes invasion
Siden 1500-tallet har der været en indhugget hest i de kridtholdige bakker.
Her ses resultatet af fredsaftalen mellem Alfred og Guthrum
Indledningen til fredsaftalen mellem Guthrum og Alfred den Store. Fra en tekstsamling fra 1100-tallet. British Library

Aethelstan blev konge i East Anglia, som er området nordøst for London mellem floderne Themsen og Ouse. I nord havde Halfdan fået magten i Northumbria med hovedsæde i York. Halfdan døde i 877. Muligvis adopterede Guthrum Sigurd Ormøjes søn, Hardeknud, som har en forbindelse til den danske kongeslægt, men det er også muligt, at Hardeknud blev adopteret af en kong Conut/Airdeconut i York.

Silverpeny slået af Guthrum/Aethelstan mellem 880 og 890. Mønten stammer fra Cuerdale-skatten. Nationalmuseet

Hadleigh

Guthrum døde i 890 og er begravet i St. Mary’s Church, Hadleigh i East Anglia. Her følger et citat fra St- Mary’s hjemmeside: “c.878-890: A Saxon church was built here, the remains of which have been discovered beneath the churchyard (in 1827). Guthrum or Guðrum, christened Æthelstan on his conversion to Christianity in 878, was King of the Danish Vikings in the Danelaw. Reputedly buried c.890 at Headleage, usually identified as Hadleigh, Suffolk.” I Hadleigh kan man også finde gaden Guthrum Road.

St. Mary’s Church fra 1200-tallet er bygget på det sted, hvor Guthrum opførte en kirke i slutningen af 800-tallet. På billedet ses den sydlige kirkgård, under hvilken man i 1827 fand resterne af Guthrums kirke
Koret i St.Mary’s Church
I kirken er opsat denne tekst, som fortæller om kirkens grundlæggelse
Ikke så langt fra kirken finder man Guthrum Road