York

Begravelser

York i Northumbria var i starten af 800 tallet en angelsaksisk kongeby, hvor kongen hed Aelle og dronningen var Bleja. Byen blev midt i 800 tallet angrebet af danske vikinger under ledelse af Regnar Lodbrog. Aella vandt dog over vikingerne og dræbte Regnar. I 867 vendte vikingerne tilbage til York under ledelse af Regnar Lodbrogs sønner, Ivar Benløs, Halfdan og Sigurd Orm-øje. De dræbte Aelle og grundlagde et vikingekongedømme i byen.

Arkæologisk udgravning i Coppergate, York. Vikingetid i York. Kilde: http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2015/12/Coppergate-dig-1976-York-YAT.jpg

Halfdan var konge i 876-877. Han blev efterfulgt af andre, bl. a. Knud af Northumbria, Hardeknud og Erik Blodøkse. I Cuerdale-skatten på British Museum kan man se mønter slået af Cnut og i Silverdaleskatten i Lancashire kan man finde en unik mønt slået af Airdecanut / Hardeknud / Knud 1. Den sidste vikingehøvding i York var nordmanden Erik Blodøkse, som tabte til angelsakserne i 954. I byen findes mange rester af vikingetidsbebyggelsen. Byens domkirke York Minster er efterfølgeren til to tidligere kirker, som er bygget på grunden for den tidligere romerske fæstning. Den nuværende kirke er grundlagt i 1080.

York Minster, WikiCommons

York Minster har haft forgængere helt tilbage fra romertiden. I disse forgængere er mange regenter begravet. Muligvis er nogle af de nordiske regenter i York også er begravet her, da de alle var eller blev kristne. Det drejer sig om:

Begravelser:

Gudrød/Guthred

Gudrød/Guthred døde o.895 i en alder af o.51 år. Hans gravsted kendes ikke længere

Cnut/Airdeconut

Cnut/Airdeconut døde o. 905 i en alder af o.50 år. Han er sandsynligvis begravet i kirken, men gravstedet kendes ikke længere.

Toste Godwinson

Toste Godwonson var bror til Harold Godwinson. Han blev landsforvist af sin bror og sluttede sig herefter til Harald Hårderåde. Toste deltog i Haralds invasion af England i 1066, og faldt sammen med denne i slaget ved Stamford Brigde i 1066.

Toste Godwinson døde i 1066 i en alder af 23 år. Hans gravsted kendes ikke længere

Fulford Gate

Lidt uden for York findes Fulford Gate, hvor Harald Hårderåde vandt over de engelske jarler 20. september 1066. Selby Road løber lige gennem slagmarken og der er opsat skilte som markerer afgrænsningen mod syd (engelske styrker) og nord (norske styrker).

Skilt på Selby Road. Kilde: http://www.battleoffulford.org.uk/