Mechlenburg

Mechlenburg var en del af nutidens Nordtyskland. Området var i vikingetiden beboet af abotriterne (obotriterne), som var en vendisk stamme. I en kirkgård i Dorf Mechlenburg ligger ruinerne af den oprindelige Burg Mechlenburg, hvor de første obotritter herskede, og lige i nærheden lå handelsbyen Reric, som blev ødelagt af kong Godfred den Store, som tvangsflyttede indbyggerne til Hedeby. I en periode var Schwerin udskilt som et selvstændigt hertugdømme. Mechlenburg kom under det tysk-romerske rige ved erobringer af kejserne, Lothar 1 og Henrik Løve, begge fra Sachsen. Fra 1185-1225 var Mechlenburg underlagt den danske kongemagt, Schwerin dog først fra 1208. Vigtige byer: Wismar, Schwerin og Güstrow, Stargard og Rostock. Heraf var Wismar og Rostock selvstændige hansestæder.

Personer med tilknytning til Danmark

?-995MistivojObodritisk fyrste med sæde i Burg Mechlenburg. Hans datter, Tove, blev dansk dronning gift med Harald Blåtand
?-?Mistivojs dronningGift med fyrst Mistivoj og omtalt på runesten i Sdr. Vissing Kirke med tekst af dronning Tove.
945-987ToveDatter af Mistivoj. Dansk dronning gift med Harald Blåtand
?-1066GodskalkVendisk fyrste. Gift med Svend Estridsens datter, Sigrid. Dræbt i et oprør i 1066
?-?Sigrid SvendsdatterVar et af Svend Estridsens mange børn med en frille. Gift med Godskalk og overlevede oprøret i 1066. Hererfter flygtede hun til Danmark sammen med sønnen, Henrik. Hun medtog en større vendisk flålde, som formentlig blev anbragt og vedligeholdt ved et allerede eksisterende værft ved Fribrødre Å. Mandskabet blev bosat på Falster mens Sigrid selv sammen med Henrik blev indlemmet i det danske hof (Svend Estridsen)
1060-1127Henrik GodskalksønSøn af Godskalk og Sigrid. Flygtede som 6-årig sammen med sin mor til Danmark i 1066. Vendte tilbage til Mechlenburg i 1093, hvor han genvandt magten. Her medtog han den flåde som var blevet vedligeholdt og udbygget på værftet ved Fribrødre Å. Kunne ikke få sin mødrende arv udbetalt af kong Niels og hærgede de danske områder. Blev dog besejret af Knud Lavard, som blev udnævnt til hertug af Mechlenburg og Holsten efter Henriks død i 1127. Han er begravet i Sankt Michaelis Kirken i Lüneburg
1096-1131Knud LavardSøn af Erik Ejegod. Konge fra 1125-1131. Udnævnt af kejser Lothar 1 fra Sachsen.
1160-1228Henrik 1 af SchwerinVar greve af Schwerin. Blev lensmand under Valdemar Sejr i 1208, men tog kongen til fange på Lyø i 1223, hvorved det lykkedes at genvinde magten i 1225. Er begravet i domkirken i Schwerin.
?-?Oda af SchwerinSøster til Henrik. Gift med Valdemar Sejrs uægte søn, grev Niels af Halland, som deltog i stridighederne mellem Valdemars tre sønner.
1266-1329Henrik 2Kæmpede mod Christoffer 2 i 1323. Begravet i Doberaner Münster
1318-1379Albrecht 2 Søn af Henrik 2 og gift med Eufemia, som var søster til Magnus Smek
1338-1412Albrecht 3Søn af Albrecht 2. Svensk konge.
1363-1386Albrecht 4Barnebarn af Albrecht 2 og søn af Ingeborg af Danmark. Blev kørt i stilling som dansk tronarving ved Valdemar Atterdags død i 1365, men blev vraget til fordel for Oluf 2 med formynder, Margrete 1. Begravet i Doberaner Münster.
-1384Richardis af SchwerinTipoldebarn af Henrik 1 af Schwerin. Gift med Valdemar 3.
1527-1603Ulrich 3 af MechlenburgHertug og far til dronning Sophie af Danmark. Han er begravet i Güstrow Dom sammen med sine to hustruer, heraf Elisabeth af Danmark