Lüneburg

Lüneburg Kalkberg

På Lüneburg Kalkberg lå tidligere en borg og et kloster.

Lüneburg Kalkberg

Henrik Godskalksøn døde i 1127 i en alder af 67 år. Han blev begravet i klostret, men hans grav kan ikke længere stedfæstes

St. Michaelis Kirche

Skt. Michaelis Kirche i Lüneburg var oprindelig en klosterkirke for et benediktinerkloster.

St. Michaelis Kirche. WikiCommons

Vilhelm af Lüneburg og Helena af Danmark

Vilhelm døde i 1213 i en alder af 29 år og Helena døde i 1233 i en alder af 53 år. Deres grave kan ikke stedfæstes