Olav den Hellige (995-1030)

Olav den Helliges grav

Olav den Hellige var barnebarn af Harald Blåtand og dronning Tove. Han forsøgte at tage magten i Danmark, mens Knud var bortrejst. Herunder blev han hjulpet af Ulf Jarl, som var gift med Knuds søster Estrid. Efter et slag ved Helge Å i Skåne, hvor han blev besejret af Knud den Store tog han magten i Norge og gennemførte en kristning af landet med meget brutale metoder. Det kom til et oprør mod Olav, som blev dræbt i 1030 i Slaget ved Stiklestad. Olav blev helgenkåret og begravet i Klements Kirken i Trondhjem, hvoraf der er fundet ruiner på Petter Egges Plass i byen. Senere blev han begravet i Nidaros Domen. Olavs søn, Magnus den Gode blev konge over Norge og Danmark (1042-1047).