Knud den Hellige (1042-1086)

Kong Svend Estridsen
1022-1076
=>Kong Knud den Hellige
1042-1086
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet
Midterfeltet af altertavlen fra Skt. Peders Kirke i Næstved. Knud den Hellige, Nationalmuseet

Knud den Hellige var søn af Svend Estridsen. Han efterfulgte sin bror Harald Hen som konge i 1080. Knud havde deltaget i flere ekspeditioner mod England under sin far for at vinde tronen tilbage. Under et togt 1069-1070 ledet af hans onkel Asbjørn, fik han fat i relikvier stammende fra de engelske helgener, St. Alban fra 200-tallet og St. Oswald fra 600 tallet. Disse relikvier blev skænket til St. Albans Kirke i Odense.

Albani Kirke har fået sit navn efter den engelske helgen, Alban. Knud den Hellige hjemførte relikiver af Alban og Oswald, som også var en engelske helgen, i forbindelse med togtet til England 1069-70, Møntergården Odense

Også i 1075 ledede Knud et togt til England med 200 skibe for at støtte et oprør mod Vilhelm Erobreren, men han måtte nøjes med togter langs kysterne, da oprøret allerede var under kontrol. Han drømte stadig om følge i Knud den Stores fodspor og besejre Vilhelm Erobreren, og ved sit ægteskab med den flanderske prinsesse Adele (Edel) allierede han sig med sin svigerfar, grev Robert 1 af Flandern, der havde samme mål.

Knud støttede kirken med store midler. Han støttede domkirken i Lund, som var under opførelse med 50 bol, dvs. indtægter fra 50 gårde eller ca. 3000 tønder land. Knud er derfor afbildet i relief ved kirkens hovedindgang.

Knud samlede i 1085 en forenet dansk, norsk og flandersk flåde i Limfjorden med henblik på at erobre England. Flåden kom aldrig afsted, til dels på grund af vendiske angreb i Sønderjylland. Mandskabet tog hjem for at passe deres gårde og udfordrede derved Knuds magt. Hans bror Oluf (Hunger) støttede oprørerne, hvorefter han blev sendt som fange til Knuds svigerfar, Robert 1 i Flandern. Som straf indførte Knud store bøder til de bønder og stormænd, som havde svigtet. Samtidig planlagde han at indførere tiende-skatten til kirken. Alt det gjorde ham vældig upopulær bland stormændene. I 1086 tog Knud ophold på kongsgården i Børglum, som senere blev til Børglum Kloster. Herfra ledede han inddrivelsen af bøderne. Men så slog modviljen ud i lys lue, og stormænd og bønder indledte et oprør. Knud blev forfulgt ned gennem Jylland og til Odense. Her søgte han i første omgang ly i kongsgården sammen med sine brødre Benedikt og Erik, men måtte så flygte til Skt. Albans kirke, hvor han blev dræbt, mens han knælede foran alteret. Sammen med Knud blev 18 hirdmænd dræbt, herunder hans brorBenedikt, hvorimod Erik var flygte ud af byen. Knud var en kristen konge, som blev dræbt foran et alter. Hans efterfølger var broderen Oluf, som også havde været hans modstander, og i Oluf’s regeringstid blev landet ramt af misvækst. Alt var således lagt til rette for Erik Ejegod til at få Knud helgenkåret, så kongefamilien kunne omfatte en helgen. Erik ansøgte paven om dette. I 1095 blev Knuds knogler skrinlagt foran alteret i Albani Kirke og i 1101 blev han helgenkåret, som den første direkte af paven. Nedenunder ses begivenhederne skildret på altertavlen fra Skt. Peders Kirke i Næstved. Altertavlen er udført o. år 1500.(Nationalmuseet). Den oprindelige Albani Kirke er nu nedrevet, og de jordiske rester af Knud den Hellige er overført til Sankt Knuds Kirke.

Albani Kirke var en trækirke. Efter drabet på Knud blev den erstattet af en frådstenskirke. Her er et tværsnit, som viser gulvet (mørkt) over et lag af murbrokker. Man ser også aftrykket af en træstolpe fra den den oprindelige trækirke. Møntergården, Odense
En biskop fra 1000-tallet begravet i Albani Kirke Biskoppen er sandsynligvis Biskop Eilbert, som var udsendt af Hamburg-Bremens ærkebiskop. Han havde embedsperiode 1048-1072 (Skalk, 2016 nr 5), Møntergården, Odense

Knud den Hellige er markeret flere steder i Danmark og i udlandet.

Knud var den store bidragyder til Lunds Domkirke i 1000 tallet. Her ses Adam van Dürens relief af kongen. Relieffet sidder i søndre tværskib og er en del af en gruppe med Skt. Laurentius, Maria og Kristusbarnet.

I kirken, Santa Maria in Transpontina i Rom, findes et kapel viet til Knud den Hellige. I kapellet opbevares et relikvie fra Knud, som blev skænket af en læge, som i 1833 havde medvirket ved undersøgelsen af Knuds skelet i Odense.

Altertavle forestillinde Knud den Helligei dødsøjeblikket. Santa Maria in Transpontina, Rom. Kunster: Daniel Seiter.
Knud den Hellige. Maleri fra 1600-tallet af Bernard Balliu.. Frederiksborg. Billedet er en fortolkning af altertavlen i Santa Maria in Transpontina ovenfor.

Efter Knuds død blev der oprettet Sankt Knuds gilder i flere danske købstæder. Medlemmerne ærede Knud og støttede hinanden, så man havde en slags kunstig familie.

Her ses seglstampen for Sankt Knuds gildet i Kolding (Nationalmuseet)
Maleri af Christian Albrecht von Benzon i 1843 med titlen: “Knud den Helliges drab i Skt. Albani Kirke 1086” (Odense Bymuseum)
Fresko af Knud den Hellige i Fødselskirken i Bethlem. Kopi af Taddeus Rijchter. Frederiksborg Slot
I 1955 blev denne broncestaue af Knud den Hellige opsat tæt på placeringen af alteret i den gamle Albani Kirke, hvor han blev myrdet. Statuen er udført af Einar Utzon-Frank og bærer inskriptionen: “Knud sattes dette minde. Den Knud der her blev dræbt. Danmarks Konge 1080-1086. Myrdet modtog han martyrkronen. Knud den Hellige”

Nordstrand

Der er i tidens løb skænket dele af Knuds knogler som relikvier til andre kirker. En af modtagerne er Katolische Kirche St. Knud på øen Nordstand i Vadehavet.

Skt. Knuds Kirke på Nordstrand. Kilde: http://www.kirchen-galerie.de/de/?m=kirche&p=15083
  • Markante personligheder på Knud den Helliges tid
  • Skjalm Hvide (1034-1113)

Knud den hellige døde i 1086 og er begravet i Sankt Knuds Kirke