Skt. Peders Kirke, Næstved

Skt Peders Kirke

Kirken var en klosterkirke hørende til Skt. Peders Kloster, som var et benediktinerkloster grundlagt af stormanden Peder Bodilsen, hans mor Bodil Eriksdatter og hans brødre. Der var en trækirke før og Peder Bodilsens kirke blev fornyet under Valdemar Atterdag, hvis stifterbillede ses i kirken. Klostret blev senere flyttet til Skovkloster, det nuværende Herlufsholm. Den svenske dronning Märta af Danmark levede sine sidste år som nonne i klostret. Hun var datter af Erik Klipping og havde været gift med Birger Magnusson.

Stifterbilledet fra Skt. Peders Kirke. Teksten siger: “I 1375 dagen før Sankt Chrispinus fest døde – glem det ikke – kong Valdemar. Han hviler i Kristus.” Det er altså malet efter kongens død, men ret tæt på så både Valdemars og dronning Helvigs portræt er vellignende.
Altertavlen fra Skt Peders Kirke er fra o. 1500. Her ses Knud den Hellige, Nationalmuseet

Begravelser

Peder Bodilsen

Peder Bodilsen døde i 1157 i en alder af 57 år. Han er sandsynligvis begravet i kirken, men graven er ikke stedfæstet.