Skt. Petri Kirche, Bremen

Skt. Petri Kirche, Bremen, WikiCommons

Den ældste kirkebygning på stedet var en trækirke fra 789. Efter Erik 1‘s angreb på Hamborg i 845, blev Ansgar biskop i Hamborg-Bremen. Adam af Bremen var også tilknyttet kirken. Biskoppen i Bremen var også ærkebiskop for hele Norden, indtil 1104, hvor Asser blev Nordens ærkebiskop med sæde i Lund. Den nuværende bygning har en lang historie, som startede i 1000-tallet, hvorfra de ældste dele stammer. Bremen blev styret af ærkebiskoppen. Det gjorde byen også efter reformationen, og hertug Frederik, den senere Frederik 3 var biskop i byen fra 1635-1645.

Ansgar

Selve graven kendes ikke mere, men i krypten findes en mindeplade for Ansgar.

Ansgars mindeplade. Kilde: https://www.findagrave.com/memorial/140063983/saint-ansgar#view-photo=114389246