Christiern Pedersen (1480-1554)

Christiern Pedersen var teolog og uddannet i Paris. Han udgav Saxos Danmarkskrønike, Gesta Danorum i 1514 på latin.

Titelsiden på Gesta Danorum. WikiCommons

Han fulgte med Christian 2 i landflygtighed og udgav her en dansk oversættelse af Det nye Testamente. I 1534 udgav han en danske oversættelse af historierne om Holger Danske (Ogier le Danois) ved Karl den Stores hof. Endelig udgav han også den første dansksprogede bibeloversættelse, Christian 3’s bibel i 1550.

Christian 3’s bibel, Nationalmuseet
Christian 3’s bibel. Frederiksborg

Helsinge

Christiern Pedersen boede sine sidste år i Helsinge Præstegård, hvor han også døde. I kirken er opsat en mindeplade og ved Helsinge Gadekær er bygget en mindemur for Christiern Pedersen.

Mindemuren for Christiern Pedersen i Helsinge. Langs kanten er der følgende inskription: CHRISTIERN PEDERSEN DANMARKS FØRSTE HUMANIST BOEDE I HELSINGE FRA 1544 TIL SIN DØD 1554

Til venstre: SKJØNDT MELLEM SJÆLLANDS PRÆSTER / KUN REGNET TIL DE SMÅ / HAN VAR EN RUNEMESTER / PAA MODERSMAAL SOM FAA / OG SKRIVES MESTERVÆRKER / MED DANSKE KIENDEMÆRKER / HAN PENNEN SKAR TIL DEM / GRUNDTVIG

I midten: HANS UDGAVE AF SAXO ER GRUNDLAGET FOR VOR HISTORIE. HANS OVERSÆTTELSE AF BIBELEN ER RODEN TIL VORT SKRIFTSPROG.

Til højre: HAVDE NOGEN AF APOSTLENE SKREVET EVANGELIA TIL DANMARKS RIGE, DA HAVDE HAN DEM VISSELIGEN SKREVET PÅ RET DANSKE, SAA ALLE DET FORSTONDET HAVDE. INGEN SKAL TRO AT DE ERE HELLIGERE PAA ET TUNGEMAAL END PAA ET ANDET. CHRISTIERN PEDERSEN

Christiern Pedersen døde i 1554 i en alder af 74 år. Han er begravet i Helsinge Kirke, men graven findes ikke længere.

Helsinge Kirke