Garnisons Kirkegård

Garnisons Kirkegård blev grundlagt som soldaterkirkegård i 1664. Senere blev den kirkegård hørende til Garnisons Kirke.

Benthe Frederikke Dannemand

Benthe Frederikke Dannemand døde i 1862 i en alder af 72 år.

Fru Dannemands gravsted. Tekst: Fru Benthe Frederikke v.Dannemand. Født Ravsted. Født 6. august 1792. Død 23. Dec. 1862 (NB: I alle opslag kan man læse, at hun blev født i 1790!!)
Foran fru Dannemands gravsten ligger en gravsten over to af hendes fire børn med Frederik 6. Det er Frederik Wilhelm v.Dannemand, som blev chef for livgarden og Caroline Augusta v.Brockdorff – født v.Dannemand.

Olaf Rye

Olaf Rye døde i 1849 i en alder af 57 år

Olaf Ryes gravsted. Busten er udført af Vilhelm Bissen. Teksten er forfattet af B.S. Ingemann: Højsind og retsind bar han i brystet og under graahaar kæmpernes kraft. Drog han tilbage, var det med hæder. Stormed han fremad, var det til seir.
På stenens sider er Olaf Ryes bedrifter nævnt. Bagsiden omhandler udfaldet fra Fredericia i Første Sleviske Krig. Ingemann tekst: Danskernes høvding, krigernes fader foer over sprængte skandser i kampen – Løsnet fra fremad! Seir med Gud! Jublende fulgte krigerne helten; sejrende saae han døden i øjet. Mægtig med seiren aanden fik vinger – Aldrig skal danske glemme hans navn!

Christian Julius de Meza

Christian Julius de Meza døde i 1865 i en alder af 73 år.

De Mezas gravsted

Anton Frederik Tscherning

A.F. Tscherning døde i 1874 i en alder af 78 år.

Tschernings gravsted

H.E. Hørring

H.E. Hørring døde i 1909 i en alder af 66 år. Hans gravsted er nedlagt.

Otto Liebe

Otto Liebe døde i 1929 i en alder af 68 år.

Otto Liebes gravsted