Thrugot-slægten (Trund-slægten)

Ulf Galicienfarer (1010-?)

Slægtens stamfader på fædrende side. Slægtens stamfader på mødrende side var Håkon Jarl i Norge.

Bodil Håkonsdatter (1014-?)

Gift med Ulf. Hun var barnebarn af Erik Ladejarl, som var norsk jarl under Svend Tveskæg og hun var oldebarn af Håkon Jarl, som var norsk jarl under Harald Blåtand.

Thrugot Fagerskind (1032-1070)

Søn af Ulf og Bodil. Blev leder af Svend Estridsens hird.

Thorgunna Vagnsdatter (1030-?)

Var gift med Thrugot Fagerskind. Thorgunna var oldebarn af den Palnatoke, som kæmpede sammen med Svend Tveskæg mod Harald Blåtand. Mange medlemmer af Trugot-slægten identificerede sig mere med Thorgunna end med Thrugot, og benævne dem selv som medlemmer af Trund-slægten (Trund = Thorgunna)

Bodil Thrugotsdatter (1056-1103)

Datter af Thrugot Fagerskind. Blev gift med Erik Ejegod og dermed også stammoder til det danske kongehus.

Svend Thrugotsøn (?-1086).

Søn af Thrugot og Thorgunna. Tilhørte Knud den Helliges hird og var med i forsvaret af kongen i Albani Kirke i 1086, hvor han blev dræbt.

Asser (1055-1137)

Søn af Svend Thrugotsøn og Thorgunna. Asser blev biskop i Lund og senere den første Ærkebiskop.

Christiern Svensøn (1061-1101)

Søn af Svend Thrugotsøn.

Eskild (1100-1181)

Søn af Christiern Svensøn. Ærkebiskop i Lund.

Agge (?-?)

Søn af Svend Thrugotsøn

Svend Aggesen (1145 -?)

Søn af Agge og dermed fætter til ærkebiskop Eskild. Var Valdemar den Stores hirdmand, men er særlig kendt for at have skrevet en danmarkshistorie, Roskildekrøniken før Saxo udgav sin Gesta Danorum.