Thrugot-slægten

Thrugot-slægten var en stormandsslægt med basis i Jylland. Dens medlemmer tæller bl.a. en vikingehøvding (Ulf Galicienfarer), en dronning (Bodil Thrugotsdatter), to markante ærkebiskopper (Asser og Eskild) og en historiker (Svend Aggesen).

TidNavnFunktion
1010-?Ulf GaliciefarerVikingehøvding, særlig kendt for sine togter til Galicien
1032-1070Thrugot FagerskindSøn af Ulf Galicienfarer. Var leder af Svend Estridsens hird. Hans hustru, Thorgunna Vagnsdatter var oldebarn af Palnatoke og tilhørte dermed Hvideslægten.
?-1086Svend ThrugotsønSøn af Trhugot Fagerskind. Tilhørte Knud den Helliges hird. Han forsvarede Knud i Albani Kirke i 1086, men overlevede angrebet. Rejste til Flandern og fik frigivet Oluf Hunger.
1055-1137Asser SvendsønSøn af Svend Thrugotsøn. Ærkebiskop
1056-1103Bodil ThrugotsdatterDatter af Thrugot Fagerskind. Gift med Erik Ejegod.
1100-1181Ærkebiskop EskildNevø til Asser Svendsøn og ærkebiskop.
1145-?Svend AggesenFætter til Eskild Christiernsøn. Var hirdmand hos Valdemar den Store. Skrev den første samldede danmarkshistorie, Brevis historia recium Dacie (Kortfattet Danmarkshistorie)
?-1179Karl KarlsønBarnebarn af Eskild Christiernsøn og oldebarn af Knud den Hellige. Gjorde oprør mod Valdemar den Store. Blev dræbt i forsøget på at indtage Halland. Som barn blev Karl brugt som gidsel, da Valdemar indtog Søborg Slot.
Knud KarlsønBarnebarn af Eskild Chrisernsøn og oldebarn af Knud den Hellige. Gjorde oprør med Valdemar den Store og blev indsat som fange på Søborg Slot, hvor han døde.