Aktiviteter 2024

10. januar

Vi var i Coimbra, som ligger ca. 170 km NØ for Lissabon. Her er droninning Berengarias forældre begravet.

Santa Cruz i Coimbra. Her er Berengarias forældre begravet
Gravmælet for Sancho 1 af Portugal og dronning Dulce af Aragonien
Klostergården hørende til Santa Cruz er overalt dekoreret med kakler
Parti fra kirkerummet i Santa Cruz. Også her ses store kakkeldekorationer
Sancho 1 havde sin borg i Coimbra. Den blev senere ombygget til kongebolig og tjener nu som hovedbygning for byens universitet

27. januar

På besøg i Silves, som ligger i Portugals Algarve region. I 1189 erobrede Sancho 1 den muslimske borg i Silves, hvorefter han havde herredømmet i hele regionen.

Indgangen til borgen i Silves
Ved indgangen står denne starue af Sancho 1

18. april

Besøgte Køge, hvor der er to interessante mindesten

På havnen står denne mindesten fra 1906. Den er opsat til minde om de to berømte søslag i Køge Bugt. Det ene foregik i 1677 under Skånske Krig. Her besejrede Niels Juel en svensk flåde. Det andet foregik i 1710 under Store Nordiske Krig, hvor Ivar Huitfeldt omkom ombord på sit brændende skib i kamp mod svenskerne.
Ved museet KØS står denne mindesten fra 1907. Den er rejst til minde om slaget fra englandskrigene i 1807 ved Køge. Slaget kaldes populært for “Træskoslaget”, fordi bondesoldaterne efter sigende skyndte sig at smide træskoene for at kunne flygte hurtigere. Det er dog ikke sandheden, og formålet med stenen var også at give soldaterne oprejsning.

20. maj

Besøgte Jægerspris Slot

Jægerspris Slot kan føre sin historie tilbage til 1200-tallet. Slottet har indtil 1866 været i kongefamiliens eje. Mest kendt er slottet som bolig for Frederik 7 og Grevinde Danner
På slottet kan man bl.a. se Frederik 7’s pibesamling
Maleri af Grevinde Danner, Frederik 7 og deres broholmer i kongens arbejdsværelse på Christiansborg Slot. Maleriet af J.V. Gertner er fra 1861 og hænger på slottet
I slotsparken er Grevinde Danner begravet i denne gravhøj, hvor man ser sarkofagen.

23. maj

Besøgte steder i Faxe Kommune

Ved Hårlev Kirke ligger Hothers Høj, som på trods af navnet nok er begravelsstedet for Gunulf, som er nævnt på Tryggevældestenen. (ligger faktisk i Stevns Kommune)
Ved Karise Kirke ligger Moltkes Kapel. Her ses sarkofagen for Adam Gottlob Moltke, som var hofmarskal under Frederik 5. A.G. Moltke ejede Bregentved Gods
Moltkes Kapel ved Karise Kirke
Bregentved Gods. Bl.a. ejet af Adam Gottlob Moltke og Adam Wilhelm Moltke, som var den første premierminister efter vedtagelsen af juni-grundloven i 1849.
I Bråby Kirke findes epitafiet for Peder Oxe. Han var rigshovmester under Frederik 2, og byggede den nuværende hovedbygning for Gisselfeld Slot
Gisselfeld Slot bygget i 1547 af Peder Oxe

5. juni

Besøgte steder i Midt- og Vestsjælland

Jeg har været i Sankt Bendts kirke flere gange. Denne gang var hovedformålet kalkmalerier. Her ses Erik Plovpenning i koret
I koret ses også dette epitafium for Frederik 2’s elskerinde, Anna Hardenberg og hendes senere mand, Oluf Mouritzen Krognos
Den østlige port til vinkeborgen, Trelleborg
I Trelleborgs museum ses dette fine træskjold fundet ved borgen
Ude ved Storebælt ligger voldstedet Tårnborg, som var forgængeren for Korsør Fæstning
Ved siden af voldstedet ligger Tårnborg Kirke, hvis forgænger nok har været borgens kirke.

12. juni

Holdt omvisning og foredrag for en interesseret gruppe fra Holbæk

Fortæller om kirkens historie ved gravene
Her er vi ved Valdemar den Stores blyplade