Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2020

Aktiviteter 2021

Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne

20. januar

Var på Nationalmuseets vikingeudstilling og fik fotograferet en del fund

20-21. april

Var i Odense og omegn.

Gemt i skoven ligger Næsbyhoved Slotsbanke. Slottet var meget benyttet af dronning Christine (reg. 1481-1513), men blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534.
Klaus Berntsen var konseilspræsident fra 1910-1913, Han er begravet på Højby Kirkegård
Thomas Kingo døde i 1703. Hans sarkofag (tv) står i Fraugde Kirke sammen med sarkofagen for hans 3. hustru, Birgitte Balslev
I dette hus, Hans Jensens Stræde 45, blev H.C. Andersen født 2. april 1805. Han boede der kun kort tid.
I dette hus, Munkemøllesræde 3, boede H.C.Andersen fra 1807 til han rejste til København i 1819
Ved Åsumvej lå tidligere Palleshøj, hvor Palnatoke skulle være begravet
På et kort fra o. 1930 er Palleshøj stadig angivet

5. maj

Var i Nordsjælland

Fredensborg Slot blev bygget af Frederik 4 og stod færdigt med centralpartiet i 1722
Tibberup Mølle ligger i Espergærde tæt på kysten. Dens forgænger var en stubmølle, som blev ødelagt i år 1700, da svenske styrker under ledelse af Karl 12 gik i land her og etablerede en befæste lejr mellem Tibberup og Humlebæk.
Sophienberg Slot ved Øresund blev bygget under Christian 6. Navnet skyldes hans dronning, Sophie Magdalene. Det stod færdigt i 1746 og havde oprindeligt to stokværk, hvor af kun det nederste er bevaret.
Rungstedlund set fra vest. Bygningen husede oprindeligt en kro, hvor digteren Johannes Ewald kom til hægterne i perioden 1773-1775. Senere boede Karen Blixen på stedet.
Karen Blixen døde i 1962. Hun ligger begravet under et stort bøgetræ i parken hørende til Runstedlund.
Hirchholm Slot blev indviet i 1739 under Christian 6. Det store pragtslot fik en kort levetid, da det forfaldt i Christian 7’s tid og blev nedret i 1812. Nu er kun slotstomten tilbage. Den ligger syd for Hørsholm Kirke.

5-6. juni

Var i Lund og omegn

Under en restaurant i Kattesundet ligger ruinerne af Drottens Kyrka, som er bygget mellem 1030 og 1050. Den afløste en tidligere trækirke fra o. 990 og var domkirke nogle år, inden forgængeren til den nuværende domkirke blev indviet.
På hjørnet af Store Gråbrødersgatan og Klostergatan lå Gråbrødreklostret. Mindepladen fortæller også om Ærkebiskop Jacob Erlandsen, som blev begravet her i 1274.
På Historiska Museet findes dette guldbæger fra jernalderbebyggelsen Uppåkra
På museet findes også en søjlekapitæl fra Dalby Kirke. Figurene forestiller Kejser Henrik 3 til venstre, som overrækker et sværd til Svend Estridsen
Lunds Domkirke blev indviet i 1145. Tårnene er under renovering. De skal være færdige i 2023, hvor man fejrer 900 året for kryptens indvielse i 1123.
I tværskibets nordlige mur findes graven for ærkebiskop Ander Sunesen
Ved jernalderbopladsen Uppåkra findes denne planche, som viser bopladsens udstrækning
Monumentet for Slaget ved Lund i 1676. Slaget endte med svensk sejr, og tre år efter sluttede Skånske Krig uden at Danmark fik de tabte landsdele tilbage.
Denne runesten er indmuret i Hällestads Kirke. Teksten er: “Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved Uppsala. Drenge satte efter deres bror stenen på højen støt med runer. De gik Gorms Toke nærmest.” Toke Gormsøn var Gorm den Gamles yngste søn. Toke faldt i slaget ved Fyrisvallerne ved Uppsala mod svenske Erik Sejerssæl.
Dalby Kirke er grundlagt under Svend Estridsen. Den var en kort overgang domkirke sammen med Domkirken i Lund. Halrald Hén er begravet i kirken.
Dekanhuset ligger i friluftsmuseet Kulturen i Lund. Her har man genopbygget Jacob Erlandsens grav, som blev fundet i 1972 på stedet, hvor Gråbrødreklostret havde ligget
Jacob Erlandsens knogler er genbegravet i domkirken. I Dekanhuset ses denne kopi af hans kranium, som viser skudhul efter en armbrøstpil.