Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2020

Aktiviteter 2021

Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne

20. januar

Nationalmuseets vikingeudstilling.

20-21. april

Odense og omegn.

Gemt i skoven ligger Næsbyhoved Slotsbanke. Slottet var meget benyttet af dronning Christine (reg. 1481-1513), men blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534.
Klaus Berntsen var konseilspræsident fra 1910-1913, Han er begravet på Højby Kirkegård
Thomas Kingo døde i 1703. Hans sarkofag (tv) står i Fraugde Kirke sammen med sarkofagen for hans 3. hustru, Birgitte Balslev
I dette hus, Hans Jensens Stræde 45, blev H.C. Andersen født 2. april 1805. Han boede der kun kort tid.
I dette hus, Munkemøllesræde 3, boede H.C.Andersen fra 1807 til han rejste til København i 1819
Ved Åsumvej lå tidligere Palleshøj, hvor Palnatoke skulle være begravet
På et kort fra o. 1930 er Palleshøj stadig angivet

5. maj

Nordsjælland

Fredensborg Slot blev bygget af Frederik 4 og stod færdigt med centralpartiet i 1722
Tibberup Mølle ligger i Espergærde tæt på kysten. Dens forgænger var en stubmølle, som blev ødelagt i år 1700, da svenske styrker under ledelse af Karl 12 gik i land her og etablerede en befæste lejr mellem Tibberup og Humlebæk.
Sophienberg Slot ved Øresund blev bygget under Christian 6. Navnet skyldes hans dronning, Sophie Magdalene. Det stod færdigt i 1746 og havde oprindeligt to stokværk, hvor af kun det nederste er bevaret.
Rungstedlund set fra vest. Bygningen husede oprindeligt en kro, hvor digteren Johannes Ewald kom til hægterne i perioden 1773-1775. Senere boede Karen Blixen på stedet.
Karen Blixen døde i 1962. Hun ligger begravet under et stort bøgetræ i parken hørende til Runstedlund.
Hirchholm Slot blev indviet i 1739 under Christian 6. Det store pragtslot fik en kort levetid, da det forfaldt i Christian 7’s tid og blev nedret i 1812. Nu er kun slotstomten tilbage. Den ligger syd for Hørsholm Kirke.

5-6. juni

Lund og omegn

Under en restaurant i Kattesundet ligger ruinerne af Drottens Kyrka, som er bygget mellem 1030 og 1050. Den afløste en tidligere trækirke fra o. 990 og var domkirke nogle år, inden forgængeren til den nuværende domkirke blev indviet.
På hjørnet af Store Gråbrødersgatan og Klostergatan lå Gråbrødreklostret. Mindepladen fortæller også om Ærkebiskop Jacob Erlandsen, som blev begravet her i 1274.
På Historiska Museet findes dette guldbæger fra jernalderbebyggelsen Uppåkra
På museet findes også en søjlekapitæl fra Dalby Kirke. Figurene forestiller Kejser Henrik 3 til venstre, som overrækker et sværd til Svend Estridsen
Lunds Domkirke blev indviet i 1145. Tårnene er under renovering. De skal være færdige i 2023, hvor man fejrer 900 året for kryptens indvielse i 1123.
I tværskibets nordlige mur findes graven for ærkebiskop Ander Sunesen
Ved jernalderbopladsen Uppåkra findes denne planche, som viser bopladsens udstrækning
Monumentet for Slaget ved Lund i 1676. Slaget endte med svensk sejr, og tre år efter sluttede Skånske Krig uden at Danmark fik de tabte landsdele tilbage.
Denne runesten er indmuret i Hällestads Kirke. Teksten er: “Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved Uppsala. Drenge satte efter deres bror stenen på højen støt med runer. De gik Gorms Toke nærmest.” Toke Gormsøn var Gorm den Gamles yngste søn. Toke faldt i slaget ved Fyrisvallerne ved Uppsala mod svenske Erik Sejerssæl.
Dalby Kirke er grundlagt under Svend Estridsen. Den var en kort overgang domkirke sammen med Domkirken i Lund. Halrald Hén er begravet i kirken.
Dekanhuset ligger i friluftsmuseet Kulturen i Lund. Her har man genopbygget Jacob Erlandsens grav, som blev fundet i 1972 på stedet, hvor Gråbrødreklostret havde ligget

Jacob Erlandsens knogler er genbegravet i domkirken. I Dekanhuset ses denne kopi af hans kranium, som viser skudhul efter en armbrøstpil.

8.-11. juli

Østjylland

Biskop Peder Vognsens (1139-1204) grav i Aarhus Domkirke. Peder Vognsens mor var kusine til Absalon. Han var selv biskop i Aarhus og grundlægger af domkirken.
Enrico Dalgas’ (1828-1894) gravsted på Nordre Kirkegård i Aarhus. Dalgas var stifter af Det danske Hedeselskab, som arbejdede med at opdyrke den jyske hede.
Mindetavle for Vitus Bering (1681-1741) i Horsens. Bering opdagede farvandet mellem Sibirien og Alaska. Farvandet hedder i dag Beringsstrædet. Kanonerne stammer fra hans sidste ekspedition.
Bygholm Borgbanke fra 1313 i Horsens. Borgen var en af Erik Menveds (1274-1319) tavngsborge
Horsens Klosterkirke grundlagt i 1261. Klostret, som nu er nedrevet, var ramme om bortførelsen af prinsesse Ingeborg Eriksdatter (1244-1287) til hustru for norske Magnus Lagabøta (1238-1280)
Alteret i Tamdrup Kirke med forgyldte kobberplader. Nogle af pladerne fortæller historien om dåben af Harald Blåtand (o.922-o.985)
Peder Griffenfelds (1635-1699) kiste i Vær Kirke. Griffenfeld fra rigskansler under Christian 5 (1646-1699), men blev sat i fængsel på øen Munkholm ud for Trondhjem på grund af anklager om, at han havde tiltaget sig for meget magt og havde brugt af statens midler.

2. august

Besøgte igen Roskilde med henblik på 1000-års jubilæet og optagelser i Det glückborgske Kapel i Domkirken.

Ely-dokumentet er et håndskrift fra 1100-tallet, som er en kopi af et dokument fra 1022, hvor navnet Roskilde og navnet på byens første biskop, Gerbrand findes. Begge dele i linje 7. Roskilde Museum
På nordvæggen i Det glückborgske Kapel findes sarkofagen for Christian 9 og dronning Louise omgivet af de allegoriske figurer: Erindringen, Sorgen og Kærligheden.

25. august

Tur i Nordsjælland

I Helsingør ligger Marienlyst Slot fra Frederik 2’s tid. Nuværende bygning skyldes hofmarskal A.G. Moltke (1710-1792)
På Humlebæk Kirkegår findes graven for statsminister Knud Kristensen (1880-1962)
Ved Furesøen ligger Hjortholm Borgbanke. Borgen blev opført af Jacob Erlandsen i 1250.
Tæt på Hjortholm ligger Frederiksdal Slot, som afløste Hjortholm i 1660. Nuværende bygning fra 1747
Næsseslottet ved Furesøen fra 1783 afløste Dronninggård, som blev bygget til Frederik 3’s dronning Sofie Amalie
På Lyngby gamle kirkegård findes gravstedet for C.F. Tietgen (1829-1901)