Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2020

Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne

21. februar

Benyttede det gode vejr og besøgte Harald Blåtands Borgring ved Køge.

Borggring set fra syd. Man kan ane de jernkonstruktioner, som markerer hvor volden har været.
Anlægget set fra øst. Ud over markering af volden ses også markering af sydporten gennem volden.

7. – 9. maj

Vi har været i Ribe, og her er nogle indtryk fra området:

Rekonstruktion af Ansgars kirke fra o. 860. Rester af kirken ligger formentlig under domkirken. Rekonstruktion har forlæg i et fund fra Tosted ved Hamborg, hvor Ansgar også var biskop. Ribe Vikingecenter
Ribe Domkirke. Trekanten over Kathoveddøren Ud over Kristus og Maria ses en mængde andre skikkelser. Lige under Maria ses Valdemar Sejr og dronning Beringera. Personen lige under Kristus er Valdemar den Unge, som blev dræbt i en vådeskudsulykke i 1231.
Christoffer 1’s gravsten fra 1259. Den er af sort belgisk marmor og har haft en figur af kongen i alabast og messing.
Ribe Domkirke set fra sydøst. Man ser også kathoveddøren. Den nuværende bygning blev påbegyndt i 1100 tallet.
Riberhus stammer fra 1100 tallet, men blev nyanlagt af Erik Menved i 1300 tallet. Her ses resterne af skriverstuehuset.
Denne hjemmsides forfatter på Riberhus’ ruiner.

21. maj

Besøgte Moesgaard Museum med vægt på Illerup Ådal fundet og Gundestrupkarret

Gundestrupkarret er fremstillet lidt før vores tidsregning et sted med keltisk og thrakisk indflydelse – måske Rumænien. Det er fundet i Himmerland tæt på den befæstede jernalderlandsby Borremose og vidner om en magtfuld høvning/lokalkonge, som er kommet i besiddelse af karret – måske ved Cimbrer-togterne i år 103 f.Kr. Både yder- og inderside er fyldt med figurer, som refererer til mellemeuropæiske sagn og myter.

14. juni

Jeg har forsøgt at skabe et sammenhængende stamtræ for de danske vikingekonger. De familiemæssige tilhørsforhold er komplicerede og ikke fuldt afklarede. Den fulde forklaring får man med at studere hovedstamtræet, men en mere overskuelig opsætning kan ses her:

16. juni

Besøgte Odden Kirke med krigergravene fra 1808 og endnu engang Roskilde Domkirke – denne gang med fokus på Frederik 5’s Kapel.

Mindesøjlen på Odden Kirkegård for de faldne ved søslaget 22. marts 1808
Dette er ikke Frederik 5’s Kapel, men derimod Trollernes Kapel. Bag trolden hviler Frederik 4’s elskerinde og senere dronning Anne Sophie Reventlow sammen med tre børn. Hun måtte leve i eksil på Clausholm Slot efter sin mands død i 1730, hvor hun blev forstødt fra hoffet af sin pietistiske stedsøn, Christian 6.

24. juni

Var flere steder i København. Her er lige et par nedslag

3. juli-7. juli

Her var vi i Nordjylland, og besøgte Børglum Kloster, Aalborg, Hals, Skipper Clements fødested og Aggersborg.

21. juli

På viborgkanten fandt jeg mindestenen for slaget på Taphede mellem Otto Christoffersøn og de holstenske grever.

Mindesten for slaget ved Taphede. Stenen står ved en holdeplads ved Randersvej ved Viborg. Teksten på stenen er: “Her stod den 6. Oktober 1334 / Slaget på Taphede / Vædet af Blod blev engang den Muld / Som Traktorploven nu vender.

25. juli

Benyttede et ophold mellem regnbygerne til en tur i Illerup Ådal. Den kan tilgås fra rastepladsen Fuglsang ved Skanderborg. Meget smukt område, som i år 205 dannede ramme om et slag mellem to stærke jernalderhære. Våbnene fra den besejrede fjende blev ødelagt og kaste i en sø, som senere er blevet mose. Kun ca. halvdelen af området er udgravet, og de fundne genstande er udstillet på Moesgård Museum.

3. september

Har besøgt Østbirk Kirkegård og Gl. Ry. På kirkegården i Østbirk står en monumental gravsten over Peder Skram, som blev begravet inde i kirken i 1581. Kirken i Gl. Ry dannede i 1534 ramme om et møde for de jyske adelsmænd, hvor man valgte at støtte Frederik 1’s søn, den protestantiske Christian 3, selv om mange foretrak Christians halvbror, den katolske Hans.

Gravstenen for Peder Skram på Østbirk Kirkegård
Gl Ry Kirke. Kirken forfaldt, så kun den østlige del er fra middelalderen. Det vestlige tårn er bygget på det oprindelige tårns plads i 1912
At kirken var så stor, skyldes, at den var valfartskirk for Sct. Sørens kilde, som ligger 800 m vest for kirken