Sachsen

Middelalderens Sachsen bestod af store dele af det nuværende Tyskland. Hansestæderne lå som selvstændige enklaver i kongedømmet. Sachen bestod af mange selvstændige hertugdømmer, herunder hertugdømmet Braunschweig.

TidNavnFunktion
730-807WidukindVar høvding i Sachsen og kæmpede mod Karl den Store, som søgte at indlemme Sachsen i det frankiske rige. I perioden 777-782 opholdt han sig på flugt i Danmark hos den danske konge, Siegfred (Sigurd Ring) og giftede sig med Siegfreds datter, Geta, hvorved han blev svoger til Regnar Lodbrog. Han blev besejret i 785, hvor han lod sig døbe af Karl den Store selv. Han er begravet i Stiftskirche Enger.
756-811EkbertHertug i Sachsen under Karl den Store. Han byggede borgen Esesfeldburg ved det nuværende Izehoe som grænseborg mod danske kong Godfred den Store. Hans grav kendes ikke.
790-858CobboHertug i Sacshen under den tyske konge, Ludvig den Tyske. Var udsendt til den danske konge, Horik 1/Erik 1 i 845 for at forhandle fred efter at der i flere år havde været vikingeangreb i egnene omkring udmundingen af Elben og Seinen, kulminerende med på Paris ledet af Regnar Lodbrog. Hans grav kendes ikke.
876-936Henrik 1 (Fuglefænger)Hertug i Sachsen og fra 919 konge i Det østfrankiske Rige (tysk konge). Kæmpede mod Danmark i 934 hvor han besejrede kong Gnupa ved Hedeby og lod ham tvangsdøbe. Han er begravet i Stiftskirche Quedlingburg.
912-973Otto 1
(den Store)
Tysk-romersk konge fra 936 og kejser fra 962. Gift med den enelgske prinsesse Edith, datter af Edvard den Ældre. Otto var selv søn af Henrik 1. Han udnævnte danske biskopper i 948 og o. 965 døbte han Harald Blåtand, dronning Gunhild og sønnen Svend Otto Magnus (Svend Tveskæg). Han er begravet i domkirken i Magdeburg.
910-946Ædgyth (Edith)Ædgyth var Otto 1’s første dronning. Hun ankom til Otto sammen med sin halvsøster Edgiva. Otto skulle så vælge sin hustru og valgte Ædgyth. Hvis teorien om, at Thyra Danebod er identisk med Ælfwynn, datter Æthelfled og Æthelred, er korrekt, så er Ædgyth jo Thyras kusine. Hun er begravet i domkirken i Magdeburg.
955-983Otto 2Var søn af Otto 1 og dronning Adelheid. Han var 18 år, da han efterfulgte sin far som tysk-romersk kejser. En af hans første handlinger var at angribe Harald Blåtand og erobre Hedeby i 974. Byen blev dog tilbageerobret af danske styrker under ledelse af Svend Tveskæg i 983. Otto døde i Rom og er begravet i grotterne under Peterskirken.
1075-1147Lothar 3Hertug af Sachsen og tysk-romersk kejser 1133-1137. Han støttede Erik Emune i dennes kamp mod Niels og Magnus mod at Erik anerkendte ham som sin lensherre for Skåne. Knud Lavard gik i tjeneste hos hertugen, indtil han i 1115 blev indsat som jarl i Slesvig af kong Niels. Det var med hjælp fra Lothar, at Knud Lavard blev hertug i både Holsten og Mechlenburg. Knud aflagde lensed til Lothar, ligesom hans halvbroder Erik Emune havde gjort. Han er begravet i Kaiserdom in Königslutter
1097-1157Conrad von MeissenMarkgreve af Meissen og far til Adela af Meissen. Han er begravet i Kloster Petersberg, Halle.
1104-1146Luitgard von RavensteinGift med Conrad von Meissen og mor til Adela af Meisen. Begravet i Kloster Petersberg, Halle
1110-1152Lutgard von StadeStammede fra Salzwedel i Sachsen og gift med Erik Lam.
?-1181Adela af MeissenStammede fra Meissen i Sachsen og gift med Svend Grathe.
1129-1195Henrik LøveHertug af Sachsen. Blandede sig i spillet mellem kongsemnerne, Svend, Knud og Valdemar, hvor han støttede Svend til at begynde med. Kæmpede mod venderne i samarbejde med og modspil af Valdemar den Store. Hans datter, Gertrud, blev gift med danske Knud 6. Begravet i domkirken i Braunschweig.
?-1175Clementia af ZähringenVar Henrik Løves første hustru og mor til dronning Gertrud. Hun er begravet i klostret i Hautecombe.
1154-1197Gertrud HenriksdatterDatter af Henrik Løve og gift med Knud 6.
1175-1260Albrecht 1Hertug i Sachsen, men ikke konge. Deltog på holstensk side i slaget ved Bornhøved i 1227. Hans datter Jutta blev gift med Erik Plovpenning. Han er begravet i klosteret i Lehnin ved Potsdam.
1180-1233Helena af DanmarkDatter af Valdemar den Store og gift med Hertug Vilhelm af Lüneburg. Mormor til hertug Albrecht 1 af Braunschweig-Lüneburg.
1184-1213Vilhelm af LüneburgSøn Henrik Løve. Gift med Helena. Er begravet i Skt. Michaelis Kirken i Lüneburg
1222-1267Jutta af SachsenDatter af Albrecht 1. Gift med Erik Plovpenning.
1235-1306Burchard_7 Greve af Magdeburg. Begravet i Kloster unser lieben Frauen i Magdeburg.
1236-1279Albrecht 1 af Braunschweig-LüneburgVar hertug over Braunschweig-Lüneburg. Han var oldebarn af Valdemar den Store. Efter slaget på Lo Hede i 1261, støttede Albrecht den unge Erik Klipping (12 år) og hans mor Margrete Sambiria, og fik den løsladt. Albrecht er begravet i domkirken i Braunschweig
1355-1416Henrik den Milde af LüneburgVar tipoldebarn af Albrecht 1 af Braunschweig-Lünebug og søster til Gerhard 6‘s hustru, Katharine Elisabeth af Braunschweig-Lüneburg. Efter Gerhards død i 1404 blev Henrik formynder for sin søster og kæmpede mod Margrethe 1 og Erik af Pommern for at opretholde hendes besiddelser i Slesvig.
1441-1486Ernst af SachsenKurfyrste med sæde i Meissen. Var far til dronning Christine. Han er begravet i Meissener Dom.
1461-1521Christine af SachsenDatter af Ernst. Gift med kong Hans.
1483-1543Magnus 1 af Sachsen-LauenburgHertug af Sachsen-Lauenburg fra 1507. Far til dronning Dorothea, som var gift med Christian 3 og til dronning Katarina, som var gift med Gustav Vasa. Han er begravet i Ratzeburger Dom i hertugdømmet Lauenburg.
1511-1571Dorothea af Sachsen-LauenburgDatter af Magnus 1 og dansk dronning. Gift med Christian 3.
1583-1611Christian 2 af SachsenKurfyrste og gift med Hedvig af Danmark. Christian er begravet sammen med sin hustru i Freiberg Domkirke.