Holsten før 1490

Holsten betegner området mellem Ejderen og Elben.

Slesvig og Holsten. Endvidere ses Ditmarsken (gammel bonderepublik), Stormarn og Lauenburg. Hamborg hører ikke under Holsten. Det gjorde Lübeck heller ikke tidligere. Begge byer var selvstændige hansestæder.

Det blev siden Karl den Stores tid styret af hertuger, som havde området i len fra hhv. Franken, Sachsen og Det tysk-romerske Kejserrige. Fra 1111- 1459 var Holsten som regel styret af grever af slægten Schauenburg, som stammede fra slottet Schaumburg ved Kassel. De opdelte i tidens løb området i mange mindre enheder som de hver især bestyrede. Undtagelser var 1129-1131, hvor Knud Lavard var hertug og 11194-1223, hvor Holsten blev styret af Knud 6 og Valdemar Sejr.

Oversigt over personer i Holsten med særlig tilknytning til Danmark. Danske konger er ikke medtaget

LevetidNavnRegeringstidTilknytning til kongehusetGravsted
1096-1131Knud Lavard1127-1131Far til Valdemar den StoreSankt Bendts Kirke
1160-1225Adolf 31164-1203Farfar til Mechtilde (g.m. Kong Abel)Kölner Dom
1182-1245Albert af Orlamünde1204-1227Barnebarn af Valdemar den StoreUkendt
1200-1250Heilwig af LippeMor til dronning Mechtilde Ukendt
1205-1261Adolf 41227-1238Far til dronning MechtildeKieler Kloster
1254-1312Gerhard den Blinde1290-1312Gift med dronning AgnesSankt Mariendom
1257-1304Agnes af Brandeburg1293-1304Dansk dronning (g.m. Erik Klipping)Sankt Bendts Kirke
1293-1340Gerhard 31312-1340Direkte ane i 4. led til Christian 1Sankt Laurentius Kirche
1297-1359Johan den Milde1312-1359Søn af dronning AgnesUkendt
1317-1385Henrik 21340-1385Oldefar til Christian 1Ukendt
1321-1397Niclaus1340-1385Bror til Christian 1‘s oldefar Skt. Laurentius Kirche
1367-1404Gerhard 61386-1404Morfar til Christian 1Skt Laurentius Kirche
1397-1427Henrik 41404-1427Onkel til Christian 1 Skt. Laurentius Kirche
1401-1459Adolf 81427-1459Onkel til Christian 1Skt. Laurentius Kirche