Holsten før 1490

Holsten betegner området mellem Ejderen og Elben.

Slesvig og Holsten. Endvidere ses Ditmarsken (gammel bonderepublik), Stormarn og Lauenburg. Hamborg hører ikke under Holsten. Det gjorde Lübeck heller ikke tidligere. Begge byer var selvstændige hansestæder.

Det blev siden Karl den Stores tid styret af hertuger, som havde området i len fra hhv. Franken, Sachsen og Det tysk-romerske Kejserrige. Fra 1111- 1459 var Holsten som regel styret af grever af slægten Schauenburg, som stammede fra slottet Schaumburg ved Kassel. De opdelte i tidens løb området i mange mindre enheder som de hver især bestyrede. Undtagelser var 1129-1131, hvor Knud Lavard var hertug og 11194-1223, hvor Holsten blev styret af Knud 6 og Valdemar Sejr.

Oversigt over personer i Holsten med særlig tilknytning til Danmark. Danske konger er ikke medtaget

LevetidNavnRegeringstidGravsted
1096-1131Knud Lavard1127-1131Sankt Bendts Kirke
1160-1225Adolf 31164-1203Kölner Dom
1182-1245Albert af Orlamünde1204-1227Ukendt
1200-1250Heilwig af LippeUkendt
1205-1261Adolf 41227-1238Kieler Kloster
1254-1312Gerhard den Blinde1290-1312Sankt Mariendom
1257-1304Agnes af Brandeburg1293-1304Sankt Bendts Kirke
1293-1340Gerhard 31312-1340Sankt Laurentius Kirche
1297-1359Johan den Milde1312-1359Ukendt
1317-1385Henrik 21340-1385Ukendt
1321-1397Niclaus1340-1385 Skt. Laurentius Kirche
1367-1404Gerhard 61386-1404Skt Laurentius Kirche
1397-1427Henrik 41404-1427 Skt. Laurentius Kirche
1401-1459Adolf 81427-1459Skt. Laurentius Kirche