Litteraturliste

 • Bøger og tidsskrifter:
 • Danmarks Helgener. Erling Agergaard, Hovedland
 • Sophia, den glemte dronning. Birgitte Hammer, Mellemgaard
 • Dronning Beringera af Danmark. Birgitte Hammer
 • Gertrud. Birgitte Hammer
 • Knud Lavard. Maria Helleberg. Peoples’s Press
 • Jelling-Monumenterne, Steen Hvass, Kulturarvstyrelsen 2011. (En oversigt over de enkelte monumenter i Jelling, som de fremstår i dag)
 • Vikingetidens Konger, Karsten Krambs, Underskoven, 2009
 • Gåden om Kong Gorms Grav, Knud J. Krogh, Poul Kristensens Forlag 1993.
 • Roskilde Domkirke. Anette Kruse, Roskilde Domkirkes Salgsfond.
 • Danske Kongegrave I-III, redigeret af Karin Kryger, Museum Tusculanums Forlag 2014. (Dette værk er biblen for den som interesserer sig for kongelige begravelser fra og med Gorm den Gamle)
 • Den hvide Klan. Michael Kræmmer, Tancredi.
 • Valdemarerne, Palle Lauring. Gyldendal, 1961.
 • Valdemars sønner og Unionen, Palle Lauring. Gyldendal, 1960
 • Unionskrigene. Palle Lauring. Gyldendal, 1962
 • Fejder og Reformation. Palle Lauring, Gyldendal, 1963
 • Dansk renæssance. Palle Lauring, Gyldendal,1961
 • Christian den Fjerdes riger og lande. Palle Lauring, Gyldenal, 1967
 • Frederiksborg. Palle Lauring. Gyldendal, 1972
 • Knud – konge, helgen, myte. Karsten Kjer Michaelsen, Odense Bys Museer.
 • Danske Middelalderborge. Rikke Agnete Olsen. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
 • Viking. Ran, ild og sværd, Jeanette Varberg, Gyldendal 2019.
 • Tidsskriftet Skalk, Wormanium, Aarhus
  • 1986 nr. 1 – Helgenkongens Søn
  • 2018 nr 1 – Nyt fra Fribrødre Å
  • 2018 nr. 6 – Den høje hal i Uppsala
  • 2020 nr. 1 – Et førkristent helligområde i Sønderjylland
  • 2020 nr. 2 – Prins Otto af Danmark
 • Tidsskriftet Sfinx, Orbis Terrarum, Aarhus
  • 1994 nr. 2 – Hvor blev Erik Ejegod Begravet?
 • Diverse materiale i forbindelse med udstillinger på museer og historiske steder.
 • Online materiale
 • Jellingprojektet. En hjemmeside om Nationalmuseets Jellingprojekt, som er et forsknings- og formidlingsprojekt om monumenterne i Jelling.
 • Danske Vikingekonger, Peter Lavætz. (En hjemmeside om den danske kongeslægt i perioden 750-1050. Peter Lavætz er fysiker og har været rektor for DTU i perioden 1977-1986. Han har studeret kilder til vikingetidens historie, bl. a. Saxo, Adam af Bremen, Svend Aggesen m.fl., og har ved hjælp af principper for navngivning og kongevalg konstrueret et troværdigt bud på en genealogisk beskrivelse af kongeslægten, herunder årstal)
 • Danerkongerne fra Lejre, Troels Brandt, Gedevasens Forlag 2018. . Den giver et bud på kongeslægtens genealogi tilbage til Skjoldungerne, og indeholder mange citater fra Saxos: “Gesta Danorum”. Troels Brandt har også brugt principper for navngivning og kongevalg til at hæfte årstal på skjoldungernes konger.)
 • danmarkshistorien.dk. En hjemmeside udgivet af Aarhus Universitet
 • 100 borge. App. udviklet af Danmarks Borgcenter i Vordingborg
 • Åge Brask: Mysteriet omkring dronning Helvig. Historie. Jyske Samlinger. Bind ny række. 6 (1963-1965)
 • Illustrationer
 • Fotografier foretaget af redaktøren og min hustru Inge Hvidberg.
 • Illustrationer mærket med (*) er hentet andre steder fra og bliver løbende erstattet med egne fotografier.