Litteraturliste

 • Bøger og tidsskrifter:
 • Danske Kongegrave I-III, redigeret af Karin Kryger, Museum Tusculanums Forlag 2014. (Dette værk er biblen for den som interesserer sig for kongelige begravelser fra og med Gorm den Gamle)
 • Viking. Ran, ild og sværd, Jeanette Varberg, Gyldendal 2019.
 • Gåden om Kong Gorms Grav, Knud J. Krogh, Poul Kristensens Forlag 1993. (Knud Krogh, museumsinspektør ved Nationalmuseet, gennemførte i 1960’erne og 1970’erne omfattende arkæologiske udgravninger i Jelling og bogen er en gennemgang af tidligere tiders fortolkning af monumenterne og hans egne konklusioner.)
 • Vikingetidens Konger, Karsten Krambs, Underskoven, 2009.
 • Jelling-Monumenterne, Steen Hvass, Kulturarvstyrelsen 2011. (En oversigt over de enkelte monumenter i Jelling, som de fremstår i dag)
 • Valdemarerne, Palle Lauring. Gyldendal 1961.
 • Valdemars sønner og Unionen, Palle Lauring. Gyldendal 1960
 • Unionskrigene. Palle Lauring. Gyldendal 1962
 • Knud – konge, helgen, myte. Karsten Kjer Michaelsen, Odense Bys Museer.
 • Danske Middelalderborge. Rikke Agnete Olsen. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
 • Sophia, den glemte dronning. Birgitte Hammer, Mellemgaard
 • Dronning Beringera af Danmark. Birgitte Hammer
 • Knud Lavard. Maria Helleberg. Peoples’s Press
 • Danmarks Helgener. Erling Agergaard, Hovedland
 • Tidsskriftet Skalk, Wormanium, Aarhus
  • 1986 nr. 1
  • 2018 nr. 6
  • 2020 nr. 1
  • 2020 nr. 2
 • Tidsskriftet Sfinx, Orbis Terrarum, Aarhus
  • 1994 nr. 2
 • Diverse materiale i forbindelse med udstillinger på museer og historiske steder.
 • Online materiale
 • Jellingprojektet. En hjemmeside om Nationalmuseets Jellingprojekt, som er et forsknings- og formidlingsprojekt om monumenterne i Jelling.
 • Danske Vikingekonger, Peter Lavætz. (En hjemmeside om den danske kongeslægt i perioden 750-1050. Peter Lavætz er fysiker og har været rektor for DTU i perioden 1977-1986. Han har studeret kilder til vikingetidens historie, bl. a. Saxo, Adam af Bremen, Svend Aggesen m.fl., og har ved hjælp af principper for navngivning og kongevalg konstrueret et troværdigt bud på en genealogisk beskrivelse af kongeslægten, herunder årstal)
 • Danerkongerne fra Lejre, Troels Brandt, Gedevasens Forlag 2018. . Den giver et bud på kongeslægtens genealogi tilbage til Skjoldungerne, og indeholder mange citater fra Saxos: “Gesta Danorum”. Troels Brandt har også brugt principper for navngivning og kongevalg til at hæfte årstal på skjoldungernes konger.)
 • danmarkshistorien.dk. En hjemmeside udgivet af Aarhus Universitet
 • 100 borge. App. udviklet af Danmarks Borgcenter i Vordingborg
 • Åge Brask: Mysteriet omkring dronning Helvig. Historie. Jyske Samlinger. Bind ny række. 6 (1963-1965)
 • Illustrationer
 • Fotografier foretaget af redaktøren og min hustru Inge Hvidberg.
 • Illustrationer mærket med (*) er hentet andre steder fra og bliver løbende erstattet med egne fotografier.