Litteraturliste

 • Bøger og tidsskrifter:
 • Danmarks Helgener. Erling Agergaard, Hovedland
 • Christian 2. Lars Bisgaard. Gads Forlag. 2019
 • Svenskekrigene 1657-1660, Lars Christensen. Kristeligt Dagblads Forlag
 • Den hellige jomfru i Esrum, Anne Elverskov og Jens Anker Jørgensen, Frederiksborg Amt, 1996
 • Repton and the Vikings, Martin Biddle og Birthe Kjølbye-Biddle, Antiquity 66, 1992, side 36-51
 • Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København, Hanne Fabricius, Tyra, 2017
 • Gader og mennesker. Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København, Hanne Fabricius, Tyra, 2018
 • Sophia, den glemte dronning. Birgitte Hammer, Mellemgaard
 • Dronning Beringera af Danmark. Birgitte Hammer
 • Gertrud. Birgitte Hammer
 • Danmark. De første 1000 år. Anders Lundt Hansen. Lindhard og Ringhof, 2023.
 • Christian 4. En europæisk statsmand. Steffen Heiberg. Lindhardt og Ringhof, 2017.
 • Knud Lavard. Maria Helleberg. Peoples’s Press
 • Kongens Kvinder. Maria Helleberg. Samleren, 2013
 • Jelling-Monumenterne, Steen Hvass, Kulturarvstyrelsen 2011.
 • Børglum Kloster, Gert Jensen, Forlaget Vestvendsyssel 2006.
 • Rosenborg Tapeterne. Katia Johansen og Peter Kristiansen, Rosenborg 1999
 • Vikingetidens Konger, Karsten Krambs, Underskoven, 2009
 • Gåden om Kong Gorms Grav, Knud J. Krogh, Poul Kristensens Forlag 1993.
 • Roskilde Domkirke. Anette Kruse, Roskilde Domkirkes Salgsfond.
 • Danske Kongegrave I-III, redigeret af Karin Kryger, Museum Tusculanums Forlag 2014.
 • Runamo, Rud Kjems, Hikuin
 • Leonora Christinas Jammers Minde. Line Krogh / Leonora Christine Ulfeldt, Gyldendal, 2014
 • Valdemar den Store. Lars Kjær. Gads Forlag. 2022
 • Den hvide Klan. Michael Kræmmer, Tancredi.
 • Kongemordernes slægt, Michael Kræmmer, Hansen og Jespersen, 2007
 • Valdemarerne, Palle Lauring. Gyldendal, 1961.
 • Valdemars sønner og Unionen, Palle Lauring. Gyldendal, 1960
 • Unionskrigene. Palle Lauring. Gyldendal, 1962
 • Fejder og Reformation. Palle Lauring, Gyldendal, 1963
 • Dansk renæssance. Palle Lauring, Gyldendal,1961
 • Christian den Fjerdes riger og lande. Palle Lauring, Gyldenal, 1967
 • Svenskekrige og enevoldsmagt. Palle Lauring, Gyldendal, 1970
 • Krig, komedier og enevoldspragt. Palle Lauring. Gyldendal 1979
 • Frederiksborg. Palle Lauring. Gyldendal, 1972
 • Af kongelig Byrd. Peter Lavætz, Underskoven, 2017
 • Jellingkongerne og deres forgængere. Niels Lund. Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 2020
 • Knud – konge, helgen, myte. Karsten Kjer Michaelsen, Odense Bys Museer.
 • Frederik 4. Henning Dehn Nielsen
 • Danske Middelalderborge. Rikke Agnete Olsen. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
 • Bayeux-tapetet. Mogens Rud. Gyldendal 2008
 • Vikingekongens Guldskat, Sven Rosborn & Tomas Sielski, Rivengate, 2021
 • Kongelige mord i Middelalderen, Torben Svendrup, Kristeligt Dagblads forlag, 2022.
 • Viking. Ran, ild og sværd, Jeanette Varberg, Gyldendal 2019.
 • Tidsskriftet Skalk, Wormanium, Aarhus
  • 1986 nr. 1 – Helgenkongens Søn
  • 2004 nr. 4 – Pillegravens gåde
  • 2016 nr 5 – Tidlig bispegrav i Odense
  • 2017 nr 3 – Fæsted skatten
  • 2017 nr 3 – Anglerriget – storhed og fald
  • 2018 nr 1 – Nyt fra Fribrødre Å
  • 2018 nr. 6 – Den høje hal i Uppsala
  • 2020 nr. 1 – Et førkristent helligområde i Sønderjylland
  • 2020 nr. 2 – Prins Otto af Danmark
  • 2021 nr. 3 – Grev Henriks seglstampe
  • 2021 nr. 3 – Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
  • 2021 nr. 5 – Thyra Danebod
  • 2022 nr. 2 – Guldskatten fra Vindelev
 • Tidsskriftet Sfinx, Orbis Terrarum, Aarhus
  • 1994 nr. 2 – Hvor blev Erik Ejegod Begravet?
 • Diverse materiale i forbindelse med udstillinger på museer og historiske steder.
 • Online materiale
 • Jellingprojektet. En hjemmeside om Nationalmuseets Jellingprojekt, som er et forsknings- og formidlingsprojekt om monumenterne i Jelling.
 • Danske Vikingekonger, Peter Lavætz. (En hjemmeside om den danske kongeslægt i perioden 750-1050. Peter Lavætz er fysiker og har været rektor for DTU i perioden 1977-1986. Han har studeret kilder til vikingetidens historie, bl. a. Saxo, Adam af Bremen, Svend Aggesen m.fl., og har ved hjælp af principper for navngivning og kongevalg konstrueret et troværdigt bud på en genealogisk beskrivelse af kongeslægten, herunder årstal – siden er ikke længere aktiv, men man i stedet se bogen “Af kongelig Byrd” af Peter Lavætz)
 • Danerkongerne fra Lejre, Troels Brandt, Gedevasens Forlag 2018. . Den giver et bud på kongeslægtens genealogi tilbage til Skjoldungerne, og indeholder mange citater fra Saxos: “Gesta Danorum”. Troels Brandt har også brugt principper for navngivning og kongevalg til at hæfte årstal på skjoldungernes konger.)
 • danmarkshistorien.dk. En hjemmeside udgivet af Aarhus Universitet
 • 100 borge. App. udviklet af Danmarks Borgcenter i Vordingborg
 • Åge Brask: Mysteriet omkring dronning Helvig. Historie. Jyske Samlinger. Bind ny række. 6 (1963-1965)
 • Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum. Håndskrift fra 900-tallet forfattet af Avico, som var Harald Blåtands præst. Det originale håndskrift på latin har været bortkommet siden 1965, men blev i 1963 oversat til polsk af Antonina Chmielinska i samarbejde med Stanislaw Rorentz (direktør for Polens nationalmuseum). Indtil viderer er kun den ældste del fra 900-tallet bearbejdet. Resultatet kan dels læses i “Vikingekongens Guldskat” (se under bøger og tidsskrifter) og dels i en række kommenterede oversættelser fra polsk til svensk af arkæologen Sven Rosborg og Antoninas oldebarn, Tomas Sielski. Disse oversættelser kan findes her.
 • Illustrationer
 • Fotografier foretaget af redaktøren og min hustru Inge Hvidberg.
 • Øvrige fotografier stammer fra WikiCommons eller er forsynet med kildeangivelse