Slesvig-Holsten

I 1490 blev hertugdømmerne opdelt mellem Hans og hans bror Frederik, så Hans fik den del, hvor Segeberg lå og Frederik fik den del, hvor Gottorp Slot lå. Delene kaldtes så den Segebergske del og den gottorpske del. Brødrene regerede delen i fællesskab, men Frederik måtte anerkende Hans som sin lensherre for den del af hans område, som lå i Slesvig. Denne ordning fortsatte med Frederik og Christian 2 frem til 1523. Fra 1523 til 1544 blev området regeret af først Frederik 1 og efterfølgende af Christian 3.

I 1544 blev området delt mellem Christian 3 og hans to halvbrødre, Hans den Ældre og Adolf, således at Christian fik den sønderborgske del, Hans fik den haderslevske del og Adolf fik den gottorpske del. Allerede i 1559 erobrede de tre hertuger (nu Frederik 2 i stedet for Christian 3) Ditmarsken og opdelte dette område imellem sig.

Her ses opdelingen i 1544. Ud over de tre dele var der Ribe og et par andre områder, som altid havde hørt direkte under den danske konge, samt nogle områder uden store byer, som blev regeret i fællesskab. Kilde: historiekanon.dk

Oversigt over personer fra Slesvig-Holsten med særlig tilknytning til Danmark

LevetidNavnRegeringstidFunktion
1455-1513Hans1490-1513Hertug over halvdelen af området og dansk konge
1471-1533Frederik 11490-1533Hertug over halvdelen af området indtil 1523 og herefter hertug over hele området. Dansk konge.
1492-1565Johan RantzauFeltherre under Frederik 1 og Christian 3
1503-1559Christian 31534-1559Hertug over hele området frem til 1544. Herefter hertug over den sønderborgske del. Han blev allerede hertug inden sin fars død i 1533. Her boede han på Haderslevhus, hvor han ivrigt indførte den lutheranske tro i Haderslev og omegn.
1521-1580Hans den Ældre1544-1580Søn af Frederik 1 og hertug i den haderslevske del med ophold på Haderslevhus og senere på det nybyggede Hansborg i Haderslev.
1526-1586Adolf1544-1586Søn af Frederik 1 og hertug i den gottorpske del. Adolf tog initiativ til krigen mod Ditmarsken i 1559, som han førte og vandt sammen med Hans den Ældre og Frederik 2. Han er begravet i Slesvig Domkirke
1529-1569Daniel RantzauDaniel var sønnesøn af Johan Rantzaus fætter. Han ledede de danske landstyrker i syvårskrigen (1563-1570) fra 1565. I 1565 besejrede han en talmæssigt overlegen svensk styrke ved Axtorna sydøst for Varberg. Han er begravet i St. Catharinen Kirche i Westensee ved Kiel.
1534-1588Frederik 21559-1588Hertug over den Sønderborgske del.