Slesvig-Holsten

I 1490 blev hertugdømmerne opdelt mellem Hans og hans bror Frederik, så Hans fik den del, hvor Segeberg lå og Frederik fik den del, hvor Gottorp Slot lå. Delene kaldtes så den Segebergske del og den gottorpske del. Brødrene regerede delene i fællesskab, men Frederik måtte anerkende Hans som sin lensherre for den del af hans område, som lå i Slesvig. Denne ordning fortsatte med Frederik og Christian 2 frem til 1523. Fra 1523 til 1544 blev området regeret af først Frederik 1 og efterfølgende af Christian 3.

I 1544 blev området delt mellem Christian 3 og hans to halvbrødre, Hans den Ældre og Adolf, således at Christian fik den sønderborgske del, Hans fik den haderslevske del og Adolf fik den gottorpske del. Allerede i 1559 erobrede de tre hertuger (nu Frederik 2 i stedet for Christian 3) Ditmarsken og opdelte dette område imellem sig. I 1564 blev den sønderborgske del igen opdelt mellem Frederik 2 og Hans den Yngre, så Hans fik Sønderborg. Hans den Ældre døde barnløs i 1580, og herefter blev den haderslevske del delt mellem Adolf og Frederik 2, og Hans den Yngre, så Frederik 2 fik Haderslev og Hans den Yngre fik området syd for Flensborg Fjord, hvor han byggede slottet Glücksborg

Her ses opdelingen i 1544. Ud over de tre dele var der Ribe og et par andre områder, som altid havde hørt direkte under den danske konge, samt nogle områder uden store byer, som blev regeret i fællesskab. Kilde: historiekanon.dk
Her ses opdelingen, som den så ud i 1622. Hans den Ældre var død barnløs, så hans del blev opdelt mellem kongen og hertugen af Gottorp. Ud af den kongelige del blev fraskilt den sønderborgske del til Hans den Yngre og dennes efterkommere.

Adolfs barnebarn, Frederik 3 knyttede forbindelse til det svenske kongehus, idet hans datter, Hedvig Eleonora, giftedesig med den svenske konge, Karl 10 Gustav. Ved Roskildefreden i 1658 og igen i København i 1660 blev Frederik 3, svensk lensmand i stedet for dansk, ligesom det blev fastsat, at Gottorp havde fuld statslig suverænitet over besiddelserne i Slesvig og Holsten. Gottorp forstatte samarbejdet med Sverige under Store Nordiske Krig, men blev besejret af Danmark, så ved freden efter Store Nordiske Krig i 1721 overtog den danske konge, Frederik 4 Gottorp Slot og de gottorpske besiddelser i Sønderjylland. Den danske konge fik altså lagt Sønderjylland ind under sig, mens Holsten var et af de tyske lande under kejseren. Holsten var så igen opdelt i gottorpske dele styret af gottorpernes efterkommere og kongelige dele. Under napoleonskrigene blev Det tysk-romerske Kejserrige endeligt opløst, og i 1806 blev Holsten overtaget af Danmark under Frederik 6, men allerede i 1815 måtte Frederik 6 som hertug af Holsten indtræde i Det tyske Forbund.

Oversigt over personer fra Slesvig-Holsten med særlig tilknytning til Danmark. De danske konger med undtagelse af Frederik 1, som også var hertuger, er ikke medtaget

LevetidNavnRegeringstidTilknytning til kongehusetGravsted
1471-1533Frederik 11490-1533Dansk kongeSlesvig Domkirke
1487-1514Anna af Brandenburg1502-1514Hustru til Frederik 1, mor til Christian 3Bordesholm Kloster
1492-1565Johan RantzauSankt Laurentius Kirken
1521-1580Hans den Ældre1544-1580Søn af Frederik 1Slesvig Domkirke
1526-1586Adolf1544-1586Søn af Frederik 1 Slesvig Domkirke
1529-1569Daniel RantzauSt. Catharinen Kirche
1545-1622Hans den Yngre1564-1622Søn af Christian 3 Sønderborg Slot.
1575-1616Johan Adolf af Gottorp1590-1616Svigersøn til Frederik 2 Slesvig Domkirke.
1580-1639Augusta 1596-1616Datter af Frederik 2Slesvig Domkirke
1597-1659Frederik 31616-1659Barnebarn af Frederik 2 Slesvig Domkirke
1641-1695Christian Albrecht1659-1695Svigersøn til Frederik 3 Slesvig Domkirke
1649-1704Frederikke Amalie1667-1695Datter af Frederik 3Slesvig Domkirke
1744-1836Carl af HessenFar til dronning Marie Sophie FrederikkeSlesvig Domkirke
1750-1831Louise af DanmarkMor til dronning Marie Sophie FrederikkeSlesvig Domkirke
1771-1843Louise AugustaDatter af Christian 7 (reeelt af Struensee)Sønderborg Slot
1768-1810Christian August Onkel til dronning Caroline AmalieRiddarsholmens Kirke
1785-1831Vilhelm af GlücksborgFar til Christian 9Slesvig Domkirke
1789-1867Louise Karoline af Hessen-KasselMor til Christian 9Slesvig Domkirke
1791-1845Peter Hjort LorenzenKlosterkirkegården, Haderslev
1793-1808Uwe Jens LornsenVandoevre, Schweiz
1798-1869Christian August af AugustenborgBror til dronning Caroline AmaliePrzemków, Polen
1800-1865Frederik af NørBror til dronning Caroline AmalieAlter Friedhof, Krusendorf