Slesvig-Holsten

I 1490 blev hertugdømmerne opdelt mellem Hans og hans bror Frederik, så Hans fik den del, hvor Segeberg lå og Frederik fik den del, hvor Gottorp Slot lå. Delene kaldtes så den Segebergske del og den gottorpske del. Brødrene regerede delene i fællesskab, men Frederik måtte anerkende Hans som sin lensherre for den del af hans område, som lå i Slesvig. Denne ordning fortsatte med Frederik og Christian 2 frem til 1523. Fra 1523 til 1544 blev området regeret af først Frederik 1 og efterfølgende af Christian 3.

I 1544 blev området delt mellem Christian 3 og hans to halvbrødre, Hans den Ældre og Adolf, således at Christian fik den sønderborgske del, Hans fik den haderslevske del og Adolf fik den gottorpske del. Allerede i 1559 erobrede de tre hertuger (nu Frederik 2 i stedet for Christian 3) Ditmarsken og opdelte dette område imellem sig. I 1564 blev den sønderborgske del igen opdelt mellem Frederik 2 og Hans den Yngre, så Hans fik Sønderborg. Hans den Ældre døde barnløs i 1580, og herefter blev den haderslevske del delt mellem Adolf og Frederik 2, og Hans den Yngre, så Frederik 2 fik Haderslev og Hans den Yngre fik området syd for Flensborg Fjord, hvor han byggede slottet Glücksborg

Her ses opdelingen i 1544. Ud over de tre dele var der Ribe og et par andre områder, som altid havde hørt direkte under den danske konge, samt nogle områder uden store byer, som blev regeret i fællesskab. Kilde: historiekanon.dk
Her ses opdelingen, som den så ud i 1622. Hans den Ældre var død barnløs, så hans del blev opdelt mellem kongen og hertugen af Gottorp. Ud af den kongelige del blev fraskilt den sønderborgske del til Hans den Yngre og dennes efterkommere.

Ved Roskildefreden i 1658 blev hertugen af Gottorp, Frederik 3, svensk lensmand i stedet for dansk. Ved freden efter Store Nordiske Krig i 1721 overtog den danske konge, Frederik 4 Gottorp Slot og de gottorpske besiddelser i Sønderjylland. Den danske konge fik altså lagt Sønderjylland ind under sig, mens Holsten var et af de tyske lande under kejseren. Holsten var så igen opdelt i gottorpske dele styret af gottorpernes efterkommere og kongelige dele. Under napoleonskrigene blev Det tysk-romerske Kejserrige endeligt opløst, og i 1806 blev Holsten overtaget af Danmark under Frederik 6, men allerede i 1815 måtte Frederik 6 som hertug af Holsten indtræde i Det tyske Forbund.

Oversigt over personer fra Slesvig-Holsten med særlig tilknytning til Danmark. De danske konger med undtagelse af Frederik 1, som også var hertuger, er ikke medtaget

LevetidNavnRegeringstidGravsted
1471-1533Frederik 11490-1533Slesvig Domkirke
1487-1514Anna af Brandenburg1502-1514Bordesholm Kloster
1492-1565Johan RantzauSankt Laurentius Kirken
1521-1580Hans den Ældre1544-1580Slesvig Domkirke
1526-1586Adolf1544-1586 Slesvig Domkirke
1529-1569Daniel RantzauSt. Catharinen Kirche
1545-1622Hans den Yngre1564-1622 Sønderborg Slot.
1575-1616Johan Adolf af Gottorp1590-1616 Slesvig Domkirke.
1580-1639Augusta 1596-1616Slesvig Domkirke
1597-1659Frederik 31616-1659 Slesvig Domkirke
1641-1695Christian Albrecht1659-1695 Slesvig Domkirke
1649-1704Frederikke Amalie1667-1695Slesvig Domkirke
1744-1836Carl af HessenSlesvig Domkirke
1750-1831Louise af DanmarkSlesvig Domkirke
1771-1843Louise AugustaSønderborg Slot
1768-1810Christian August Riddarsholmens Kirke
1791-1845Peter Hjort LorenzenKlosterkirkegården, Haderslev
1793-1808Uwe Jens LornsenVandoevre, Schweiz
1798-1869Christian August af AugustenborgPrzemków, Polen
1800-1865Frederik af NørAlter Friedhof, Krusendorf