Norge

Norske kongelige / ledere med tilknytning til det danske kongehus

LevetidRegeringstidNavnFunktion og dansk tilknytning
815-850? – 850Sigurd HjortKonge over Ringeriket (et område nord for Oslo, som var større end nutidens kommune af samme navn). Han var gift med Harald Klaks datter Ingeborg. Han var far til Gorm / Guttorm, som blev konge i East-Anglia under navnet Athelstan. Han var også morfar til Harald Hårfagre. Hans grav kendes ikke.
850-933865-933Harald HårfagreNorsk konge i familie med det danske kongehus. Samlede Norge
895-954930-935Erik BlodøkseVar søn af Harald Hårfagre og danske Ragnhild Eriksdatter. Han blev gift med Gunhild Kongemor
910-980930-935Gunhild KongemorDatter af Gorm den Gamle og Thyra og gift med Erik Blodøkse
935-970961-970Harald GråfellSøn af Erik Blodøkse og Gunhild Kongemor. Norsk Konge.
935-995970-995Håkon JarlAf en norsk stormandsslægt. Styrede Norge under Harald Blåtand.
963-o. 1000995-o.1000Olav TryggvasonAf norsk stormandsslægt. Var kristen konge efter Håkon Jarls død. Han var gift med Harald Blåtands datter, Thyra. Det siges, at Olav Tryggvason grundladge Trondheim, hvor der er rejst et monument for ham. Han kæmpede mod Svend Tveskæg og svenske Olof Skötkonung i Slaget ved Svold o. 1000. Her sejlede han på det navnkundige skib, Ormen hin Lange, hvorfra han kastede sig i havet, da han indså, at slaget var tabt. Herefter var Svend Tveskæg konge i Norge.
995-10301015-1028Olav den HelligeNorsk konge, som kæmpede mod Knud den Store. Han blev Norges nationalhelgen.
1016-10351028-1035Svend KnutsonVar søn af Knud den Store og Ælfgifu. Han regerede Norge i sin fars navn med sin mor som formynder efter, at Olav den Hellige var flygtet til Novgorod. Han måtte selv flygte til Danmark, hvor han døde. Hans gravsted kendes ikke.
1024-10471035-1047Magnus den GodeVar søn af Olav den Hellige. Overtog magten i 1035 og blev også dansk konge i 1042 efter Hardeknuds død.
1018-10661947-1066Harald HårderådeVar halvbror til Olav den Hellige og norsk konge. Hans datter Ingegerd blev gift med Oluf Hunger.
1050-10931067-1093Olav KyrreVar søn af Harald Hårderåde. Efter Haralds død i England sluttede Danmark og Norge fred, og som et led i fredsslutningen blev Olav Kyrre gift med Svend Estridsens datter Ingrid, og Olavs halvsøster, Ingegerd, blev gift med Svends søn, Oluf Hunger. Han siges at have grundlagt Bergen, hvor der er opsat en abstrakt rytterstatue af ham. Han er begravet i Nidarosdomen
1073-11031194-1103Magnus BarfodVar søn af Olav Kyrre og dennes frille, Tora Joansdatter. Fra 1096 kæmpede Magnus mod den svenske Inge Stenkilson om grænseterritorier, men de to konger sluttede fred i 1101 i Kongshelle, hvor mægleren var danske Erik Ejegod. Et resultat af forhandlingerne var, at Magnus blev gift med Inges datter Margrete Fredkulla, der som medgift kom med et omstridt grænseområde, Dalsland. Magnus drog så til Skotland og Irland, hvor han søgte at genvinde magten for de norske vikingesamfund, som var der. Han ville overtage kongemagten i Irland, men blev dræbt i et slag i Nordirland 24. august 1103. Han er ifølge krøniken begravet ved St. Patricks Cathedral i Downpatrick, men graven kendes ikke. Lidt syd for kirken ved en nedlagt jernbaneperron ligger et sted, som kaldes Magnus Grave, hvor der rejst en runesten i 2003, som skulle markere hans grav.
1080-11301101-1103Margrete FredkullaDatter af svenske Inge Stenkilson og gift med Magnus Barfod indtil hans død i 1103. Herefter gift med danske kong Niels i 1105.
1089-11301103-1130Sigurd JorsalfarVar søn af Magnus Barfod og frillen Tora. Konge efter sin fars død og enekonge fra 1123. Han var med sin far i Irland, hvor han blev gift med barnebruden Bladmuin, som var irsk prinsesse. Efter sin fars død rejste Sigurd alene hjem til Norge, og ægteskabet med Bladmuin blev aldrig opløst. Han foretog en lang rejse over England, Normandiet, Spanien til Det hellige Land, hvor han deltog i flere kampe. Videre over Cypern til Konstantinopel, inden han kom hjem til Norge omrking 1112. Omkring 1118 blev han gift med Malmfrid, som var datter af fyrst Mstislav af Kiev og Christine, som var datter af svenske Inge Stenkilson. Han blev skilt fra Malmfrid i 1128. Sigurd døde i 1130 og blev gravlagt i Hallvardskatedralen i Oslo, som nu henligger som ruin. Hans kranium befinder sig på i Akerhus Fæstning i det kongelige mausoleum.
1105-e. 11371118-1128Malmfrid MstislavlsdatterMalmfrid var datter af fyrs Mstislavl af Kiev og hans dronning Christine. Hun blev gift med med Sigurd Jorsalfar og dermed norsk dronning i 1118. Efter at hun blev skilt fra Sigurd i 1128, blev hun i 1132 gift med danske Erik Emune.
1115-11391130-1135, 1137-1139Magnus den BlindeVar søn af Sigurd Jorsalfarer og blev i 1133 gift med Kirsten Knudsdatter, som var datter af Knud Lavard, hvormed han blev svoger til både Erik Emune og Valdemar den Store. Han kæmpede mod Harald Gille om kongemagten. Herunder blev han lemlæstet og fængslet i 1135, indtil han blev sat fri i 1137, hvor han søgte hjælp hos Erik Emune. Han er begravet i Hallvardskirken i Oslo.
1103-11361130-1136Harald GilleHarald Gille påstod at være søn af Magnus Barfod og en irsk kvinde. Påstanden blev “bevist” ved, at Harald bar jernbyrd. Han var medkonge efter 1130 sammen med Magnus den Blinde, som han kæmpede med og bl.a. blindede og lemlæstede og kastede i fængsel. Han var bl.a. gift med med svenske Ingrid Ragnvaldsdatter, som tidligere havde været gift med Henrik Skadelår. Harald Gille blev dræbt i Bergen og er formentlig begravet i den lille Kristkirke i Bergen. Den lå nord for den store Kriskirke, hvis ruiner er bevaret.
Ifølge Oehlenslæger er han begravet i Nidaros domkirken i Trondheim – fremgår af skuespillet “Aksel og Valborg
1107-11611134-1136Ingrid RagnvaldsdatterIngrid var barnebarn af svenske Inge Stenkilson. Hun blev først gift med Henrik Skadelår, og efter hans død i 1134 i slaget ved Fodevig, blev hun gift med Harald Gille. Hun bl.a. mor til prins Buris og svenske Magnus Henrikson.
1238-12801263-1280Magnus LagabøteMagnus Lagabøte var søn af kong Håkon 4, og med Magnus sluttede en tilstand af borgerkrig, som havde varet i mere end 100 år. Han blev gift med danske Ingeborg Eriksdatter, som han røvede fra dominikanerklostret i Horsens. Brylluppet stod 1261 i Håkonshallen i Bergen med deltagelse af 2000 gæster. Han forsøgte bl.a. ved magt men uden held at få udbetalt hendes medgift fra hendes tante, Margrete Sambiria, og senere dennes søn, Erik Klipping. Magnus Lagabøte er begravet i Franciskanerklostret i Bergen, hvor den tilhørende kirke i dag er Bergens Domkirke.
1244-12811263-1280Ingeborg EriksdatterDatter af Erik Plovpenning og norsk dronning fra 1263.
1268-12991273-1299Erik PræstehaderSøn af Magnus Lagebøte og Ingeborg Eriksdatter. Han overtog sin fars krav om at få udbetalt medgiften for sin mor, og var derfor i konflikt med Danmark. Dette kom til udtryk efter mordet på Erik Klipping i 1286. De sammensvorne søgte støtte hos Erik og hans tropper deltog i at hærge danske byer og borge. Erik er begravet i Krist-kirken i Bergen. Denne kirke var byens første domkirke, og dens ruiner ligger tæt på Håkonshallen.
1316-13741319-1374Magnus SmekNorsk-svensk-skånsk konge
1340-13801274-1380Håkon 6Søn af Magnus Smek og gift med dronning Margrethe
1370-13871380-1387Olav HåkonssonPå dansk Oluf 2. Søn af Håkon 6 og Margrethe 1
1387-1814I union med Danmark og med danske konger