Slesvig før 1490

Slesvig er betegnelsen for området mellem Kongeåen og Ejderen. Engang i yngre jernalder startede man byggeriet af Dannevirke, hvilket viser, at der på dette tidspunkt har været en stærk dansk centralmagt, som har anset området for dansk, og som har haft behov for at værne det mod sydligere stammer. Dannevirke blev forstærket under kong Godfred den Store o. 800 til værn mod Karl den Stores Frankerrige. Det var også på dette tidspunkt, at Hedeby blev grundlagt som den vigtigste handels- og administrationsby for området. Senere blev Slesvig styret af hertuger, som til at begynde med oprtrådte som grænsejarler til værn mod venderne. Hertugerne anså den danske konge som deres lensherre. På trods at sin geografiske placering har Ribe aldrig tilhørt Slesvig, men har hørt direkte under den danske konge. Efter at Harald Hårderåde afbrændte Hedeby i 1050, blev byen Slesvig administrationsbyen for området. Her lå domkirken, kongsgården (på stedet for det nuværende rådhus), Jurisborg på Möwen-insel og slottet Gottorp.

I perioden o. 1100-1252 var Slesvig styret af hertuger, som normalt var sønner af danske konger. I perioden 1252-1340 var hertugerne efterkommere af kong Abel. I perioden 1340-1459 kom hertugerne fra hertugdømmet Holsten og fra 1460-1490 var hertugerne også konger i Danmark. I 1490 blev Slesvig og Holsten inddelt på en ny måde. Se Slesvig-Holsten

Kortet er hentet fra Wikipedia
TidNavnRegeringstidGravsted
1096-1131Knud Lavard1119-1130Sankt Bendts Kirke
1131-1134Magnus Stærke1131-1134Vreta Kloster
1131-1182Valdemar den Store1150-1156Sankt Bendts Kirke
1150-1173Christoffer Valdemarsøn1167-1173Sankt Bendts Kirke
1158-1236Valdemar Knudsøn1182-1188Klosterkirken i Citeaux.
1170-1241Valdemar Sejr1187-1202Sankt Bendts Kirke
1209-1231Valdemar den Unge1209-1215Sankt Bendts Kirke
1216-1250Erik Plovpenning1216-1232Sankt Bendts Kirke
1218-1252Abel1232-1252Slesvig Domkirke / Wald Tiergarten
?-1257Valdemar Abelsøn1252-1257Slesvig Domkirke
1241-1272Erik Abelsøn1260-1272Slesvig Domkirke
1249-1286Erik Klipping1272-1283Viborg Domkirke
1262-1312Valdemar 41283-1312Slesvig Domkirke
1288-1325Erik 21312-1325Slesvig Domkirke
1295-1350Adelheid af Rendsburg1312-1325Ukendt
1314-1364Valdemar 51325-1326, 1330-1340Skt. Nikolaj / Slesvig Domkirke
?-1384RichardisUkendt
1293-1340Gerhard 11326-1330Sankt Laurentius Kirke
1317-1385Henrik1340-1385Ukendt
1321-1397Nicklaus1340-1385 Skt. Laurentius Kirche
1367-1404Gerhard 2 1386-1404 Skt Laurentius Kirche
1397-1427Henrik 41404-1427 Skt. Laurentius Kirche
1401-1459Adolf 81427-1459Skt. Laurentius Kirche
1426-1481Christian 11459-1481Roskilde Domkirke
1455-1513Hans1481-1490Sankt Knuds Kirke