Slesvig før 1490

Slesvig er betegnelsen for området mellem Kongeåen og Ejderen. Engang i yngre jernalder startede man byggeriet af Dannevirke, hvilket viser, at der på dette tidspunkt har været en stærk dansk centralmagt, som har anset området for dansk, og som har haft behov for at værne det mod sydligere stammer. Dannevirke blev forstærket under kong Godfred den Store o. 800 til værn mod Karl den Stores Frankerrige. Det var også på dette tidspunkt, at Hedeby blev grundlagt som den vigtigste handels- og administrationsby for området. Senere blev Slesvig styret af hertuger, som til at begynde med oprtrådte som grænsejarler til værn mod venderne. Hertugerne anså den danske konge som deres lensherre. På trods at sin geografiske placering har Ribe aldrig tilhørt Slesvig, men har hørt direkte under den danske konge. Efter at Harald Hårderåde afbrændte Hedeby i 1050, blev byen Slesvig administrationsbyen for området. Her lå domkirken, kongsgården (på stedet for det nuværende rådhus), Jurisborg på Möwen-insel og slottet Gottorp.

I perioden o. 1100-1252 var Slesvig styret af hertuger, som normalt var sønner af danske konger. I perioden 1252-1340 var hertugerne efterkommere af kong Abel. I perioden 1340-1459 kom hertugerne fra hertugdømmet Holsten og fra 1460-1490 var hertugerne også konger i Danmark. I 1490 blev Slesvig og Holsten inddelt på en ny måde. Se Slesvig-Holsten

Kortet er hentet fra Wikipedia
TidNavnRegeringstidTilknytning til kongehusetGravsted
1096-1131Knud Lavard1119-1130Far til Valdemar den StoreSankt Bendts Kirke
1131-1134Magnus Stærke1131-1134Søn af Kong NielsVreta Kloster
1131-1182Valdemar den Store1150-1156Dansk kongeSankt Bendts Kirke
1120-1162Knud Henriksøn1156-1162Halvfætter til Valdemar den StoreUkendt
?-1167Buris Henriksøn1162-1167Halvfætter til Valdemar den StoreUkendt / Vestervig Kirke
1150-1173Christoffer Valdemarsøn1167-1173Søn af Valdemar den StoreSankt Bendts Kirke
1158-1236Valdemar Knudsøn1182-1188Søn af Knud 5Klosterkirken i Citeaux.
1170-1241Valdemar Sejr1187-1202Dansk kongeSankt Bendts Kirke
1209-1231Valdemar den Unge1209-1215Søn af Valdemar SejrSankt Bendts Kirke
1216-1250Erik Plovpenning1216-1232Dansk kongeSankt Bendts Kirke
1218-1252Abel1232-1252Dansk kongeSlesvig Domkirke / Wald Tiergarten
?-1257Valdemar Abelsøn1252-1257Søn af Kong AbelSlesvig Domkirke
1241-1272Erik Abelsøn1260-1272Søn af Kong AbelSlesvig Domkirke
1249-1286Erik Klipping1272-1283Dansk kongeViborg Domkirke
1262-1312Valdemar 41283-1312Barnebarn af Kong AbelSlesvig Domkirke
1288-1325Erik 21312-1325Far til Kong Valdemar 3, far til Dronning HelvigSlesvig Domkirke
1295-1350Adelheid af Rendsburg1312-1325Mor til Kong Valdemar 3, mor til Dronning HelvigUkendt
1314-1364Valdemar 51325-1326, 1330-1340Dansk konge under navnet Valdemar 3Skt. Nikolaj / Slesvig Domkirke
?-1384RichardisHustru til Valdemar 3Ukendt
1293-1340Gerhard 1/Gerhard 3 af Holsten1326-1330Direkte ane i 4. led til Christian 1Sankt Laurentius Kirke
1317-1385Henrik1340-1385Oldefar til Christian 1Ukendt
1321-1397Nicklaus1340-1385Bror til Christian 1‘s oldefar Skt. Laurentius Kirche
1367-1404Gerhard 2 1386-1404Morfar til Christian 1 Skt Laurentius Kirche
1397-1427Henrik 41404-1427Granonkel til Christian 1 Skt. Laurentius Kirche
1401-1459Adolf 81427-1459Onkel til Christian 1Skt. Laurentius Kirche
1426-1481Christian 11459-1481Dansk kongeRoskilde Domkirke
1455-1513Hans1481-1490Dansk kongeSankt Knuds Kirke