Rungstedlund

Rungstedlund set fra parken

Rungstedlund stammer fra 1680 og var oprindelig en kro. Her boede Johannes Ewald fra 1773-1775 for at komme til hægterne for sin gigt og alkoholmisbrug. Han skrev bl.a. Rungsteds Lyksaligheder her og også syngespillet Fiskerne med kongesangen, Kong Christian stod ved højen mast. Kroen blev nedlagt i 1803, hvorefter stedet blev drevet som landbrug og i 1879 overtaget af Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen. Stedet var Karen Blixens barndomshjem, og forfatterinden boede her også fra sin hjemkomst fra Kenya i 1931 til sin død i 1962.

I parken ligger Ewalds Høj, som er en bronzealderhøj. Efter sigende var det et yndet sted for Ewald under hans ophold på kroen.
På højens top står denne mindesten for digteren

Karen Blixen

Karen Blixen døde i 1962 i en alder af 77 år.

Tæt på Ewalds Høj står denne bøg, hvorunder Karen Blixen er begravet
Karen Blixens gravsten