Gudme

Gudme ligger på Østfyn. Navnet betyder gudernes hjem, og det afspejles af de rige fund, som er gjort på stedet. Man har fundet en stor hal og mange tilknyttede bygninger. Ingen af bygningerne har indeholdt staldanlæg, og de menes at have været brugt til religiøse ceremonier. Særligt tiden fra 200 til 600 har været en storhedstid for byen, som o. 400 hørte til de største i Norden med omkring 50 gårde. Ud over at have været et religiøst centrum, har stedet også haft en storgård eller kongsgård, altså en beboelse for datidens konger. Hvem kongerne har været, ved vi ikke, men nogle af dem kunne jo stå på listen over Skjold-Unge-kongerne. Genstande fundet i området vidner om en betydelig handel med Romerriget. Med Romerrigets opløsning i 400-tallet mistede også Gudmefyrsterne deres magt.

Panoramafototo af området i Gudme, hvor der er markeret stolpehuller fra to bygninger