Vejerslev

I Vejerslev Skov tæt på Gudenåen og Kongensbro Kro lå der tidligere en 80 meter lang skibssætning mellem to bronzealderhøje. Stenene er forsvundet men Moesgaard Museum planlægger at rekonstruere anlægget i efteråret 2020. Ved hjælp af analyse af metalstykker fra ligbålet er anlægget dateret til o. 600. Metalstykkerne vidner om en kongelig begravelse. Man kan ikke umiddelbart sætte navn på kongen, men tabellen over skjoldungekonger viser, at der er mange muligheder. Det kan også være en lokal konge eller en konge som ikke findes i tabellen.

Rekonstruktion af begravelsen i skibssætningen ved Vejerslev. Kilde: https://www.moesgaardmuseum.dk/nyheder/usaedvanligt-fund-ved-gudenaaen-er-maaske-jyllands-stoerste-kongegrav/
Rekonstruktion af skibssætningen. Kilde: https://www.randers-arkaeologi.com/event-details/foredrag-om-hoj-stene-ved-vejerslev
Her ses området, hvor skibssætningen har ligget. Til venstre ses sten, som skal bruges ved rekonstrueringen
Stenene er fra forskellige grusgrave og er nummererede mhp. opsætningen