Vejerslev

I Vejerslev Skov tæt på Gudenåen og Kongensbro Kro lå der tidligere en 80 meter lang skibssætning mellem to bronzealderhøje. Stenene er forsvundet men Moesgaard Museum planlægger at rekonstruere anlægget i efteråret 2020. Ved hjælp af analyse af metalstykker fra ligbålet er anlægget dateret til o. 600. Metalstykkerne vidner om en kongelig begravelse. Vi ved ikke, hvem den begravede er, men kan gætte på en jysk konge/underkonge fra 500-tallet.

Rekonstruktion af begravelsen i skibssætningen ved Vejerslev. Kilde: https://www.moesgaardmuseum.dk/nyheder/usaedvanligt-fund-ved-gudenaaen-er-maaske-jyllands-stoerste-kongegrav/
Rekonstruktion af skibssætningen. Kilde: https://www.randers-arkaeologi.com/event-details/foredrag-om-hoj-stene-ved-vejerslev
Her ses området, hvor skibssætningen har ligget. Til venstre ses sten, som skal bruges ved rekonstrueringen
Stenene er fra forskellige grusgrave og er nummererede mhp. opsætningen