Kristkirken i Bergen

Kristkirken var Bergens første domkirke. Den blev bygget under Olav Kyrre i 1000-tallet. Det var en trækirke, som senere blev afløst af en stenkirke. Begge kirker er i dag forsvundet. Omridset af den stenkirken (Store Kristkirke) er markeret ved Håkonshallen.

Den første kirke er den lille Kristkirke i Bergen. Den lå nord for den store Kristkirke.

Kristkirken og Håkonshallen. Rekonstruktion, WikiCommons

Harald Gille

Harald Gille døde i 1136 i en alder af 33 år. Han muligvis begravet i den lille kristkirke og muligvis i Nidarosdomen.

Erik Præstehader

Erik Præstehader døde i 1299 i en alder af 31 år. Hans gravsted kan ikke længere lokaliseres