Lutgard von Stade (1110-1152, g.m. Erik Lam)

Lutgard var søster til biskop Hartwig af Hamborg Bremen. Hun var ialt gift tre gange, anden gang med Erik Lam, som dog forstødte hende på grund af utroskab. Hendes sidste ægteskab var med grev Herman af Winzenburg. Ægteparret blev dræbt af grevens fjender i 1152, og Lutgards grav kendes ikke.