Erik Lam (1110-1146)

Kong
Erik Ejegod
1055-1103


=>Ragnhild
?-?
=>Kong
Erik Lam
1110-1146

Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet

Erik Lam var søn af Hakon Jyde og Ragnhild og dermed dattersøn af Erik Ejegod. Han efterfulgte Erik Emune som konge i 1137. Erik Lam havde været Erik Emunes side i slaget ved Fodevig i 1134m, og han forsvarede kongens side, da denne blev dræbt på Urnehoved ting i 1137. Erik giftede sig med Lutgard von Stade, som han dog senere forstødte. Hans tilnavn Lam eller Lammet skyldtes ifølge Sven Aggesøn “den honningblide blidhed i hans væsen”.

Erik Lam forsvarer kong Erik Emunes lig på Urnehoved Ting. 1800 tals illustration. Navnet Hakonssøn skyldes, at Erik Lams far var stormanden Hakon Jyde. Kilde: https://www.dandebat.dk/dk-historie32.htm#Erik

Erik Lam svor ligesom sin morbror Erik Emune troskab til den tyske kejser og var villig til at ofre ærkebispesædet i Lund, men det lykkedes dog Eskild at fastholde sædet som dansk. I England var de danske indbyggere i Danelagen stadig utilfredse med Normannernes styre og bad Erik om hjælp, så han udbød søleding til et englandstogt, som i Knud den Helliges tid. Flåden gik i land i England, men blev hurtigt splittet, så togtet måtte opgives. Under Erik Lam indviedes Ribe Katedralskole som den første lærede skole i landet.

Ramløse

I Erik Lams regeringstid måtte han kæmpe mod Harald Kesjas eneste overlevende søn, Oluf, som lod sig udråbe til konge i Skåne. Denne borgerkrig varede fra 1138 til 1141. Under disse kampe var Oluf kommet til præstegården i Ramløse, hvor roskildebispen Rike boede. Her belejrede han gården og dræbte Rike i 1139. Dette resulterede i, at Oluf blev bandlyst af paven og senere faldt han i et slag i Halland. Præstegården i Ramløse lå tæt på gadekæret ved gaden Himmerigshøj. Her fandt man i 1963-65 resterne af et fundament, som menes at have tilhøret gården.

Himmerigshøj i Ramløse

I 1146 blev Erik Lam syg, abdicerede og trak sig tilbage til Sankt Knuds kloster i Odense, hvor han døde i 1146.

Erik Lam døde i 1146 og er begravet i Sankt Knuds Kirke.