Erik Lam (1110-1146)

Erik Lams grav

Erik Lam var dattersøn af Erik Ejegod og var på Erik Emunes side i kampen først ved slaget ved Fodevig og efterfølgende mod Harald Kesja. Efter Erik Emunes død i 1137 blev Erik Lam konge. Erik Lam svor ligesom sin fætter Erik Emune troskab til den tyske kejser og var villig til at ofre ærkebispesædet i Lund, men det lykkedes dog Eskild at fastholde sædet som dansk. I England var de danske indbyggere i Danelagen stadig utilfredse med Normannernes styre og bad Erik om hjælp, så han udbød søleding til et englandstogt, som i Knud den Helliges tid. Flåden gik i land i England, men blev hurtigt splittet, så togtet måtte opgives. Under Erik Lam indviedes Ribe Katedralskole som den første lærede skole i landet. I hans regeringstid måtte han kæmpe mod Harald Kesjas eneste overlevende søn, Oluf, som blev udråbt til konge i Skåne. Under disse kampe var Oluf kommet til præstegården i Ramløse, hvor roskildebispen Rike boede. Her belejrede han gården og dræbte Rike i 1139. Dette resulterede i, at Oluf blev bandlyst af paven og senere faldt han i et slag i Halland. Bispegården i Ramløse lå tæt på gadekæret ved gaden Himmerigshøj. Her fandt man i 1963-65 resterne af et fundament, som menes at have tilhøret gården.

Himmerigshøj i Ramløse

I 1146 blev Erik Lam syg, abdicerede og trak sig tilbage til Sankt Knuds kloster i Odense, hvor han døde i 1146. Han ligger begravet i Sankt Knuds Kirke.