Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2020

Aktiviteter 2021

Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne

20. januar

Nationalmuseets vikingeudstilling.

20-21. april

Odense og omegn.

Gemt i skoven ligger Næsbyhoved Slotsbanke. Slottet var meget benyttet af dronning Christine (reg. 1481-1513), men blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534.
Klaus Berntsen var konseilspræsident fra 1910-1913, Han er begravet på Højby Kirkegård
Thomas Kingo døde i 1703. Hans sarkofag (tv) står i Fraugde Kirke sammen med sarkofagen for hans 3. hustru, Birgitte Balslev
I dette hus, Hans Jensens Stræde 45, blev H.C. Andersen født 2. april 1805. Han boede der kun kort tid.
I dette hus, Munkemøllesræde 3, boede H.C.Andersen fra 1807 til han rejste til København i 1819
Ved Åsumvej lå tidligere Palleshøj, hvor Palnatoke skulle være begravet
På et kort fra o. 1930 er Palleshøj stadig angivet

5. maj

Nordsjælland

Fredensborg Slot blev bygget af Frederik 4 og stod færdigt med centralpartiet i 1722
Tibberup Mølle ligger i Espergærde tæt på kysten. Dens forgænger var en stubmølle, som blev ødelagt i år 1700, da svenske styrker under ledelse af Karl 12 gik i land her og etablerede en befæste lejr mellem Tibberup og Humlebæk.
Sophienberg Slot ved Øresund blev bygget under Christian 6. Navnet skyldes hans dronning, Sophie Magdalene. Det stod færdigt i 1746 og havde oprindeligt to stokværk, hvor af kun det nederste er bevaret.
Rungstedlund set fra vest. Bygningen husede oprindeligt en kro, hvor digteren Johannes Ewald kom til hægterne i perioden 1773-1775. Senere boede Karen Blixen på stedet.
Karen Blixen døde i 1962. Hun ligger begravet under et stort bøgetræ i parken hørende til Runstedlund.
Hirchholm Slot blev indviet i 1739 under Christian 6. Det store pragtslot fik en kort levetid, da det forfaldt i Christian 7’s tid og blev nedret i 1812. Nu er kun slotstomten tilbage. Den ligger syd for Hørsholm Kirke.

5-6. juni

Lund og omegn

Under en restaurant i Kattesundet ligger ruinerne af Drottens Kyrka, som er bygget mellem 1030 og 1050. Den afløste en tidligere trækirke fra o. 990 og var domkirke nogle år, inden forgængeren til den nuværende domkirke blev indviet.
På hjørnet af Store Gråbrødersgatan og Klostergatan lå Gråbrødreklostret. Mindepladen fortæller også om Ærkebiskop Jacob Erlandsen, som blev begravet her i 1274.
På Historiska Museet findes dette guldbæger fra jernalderbebyggelsen Uppåkra
På museet findes også en søjlekapitæl fra Dalby Kirke. Figurene forestiller Kejser Henrik 3 til venstre, som overrækker et sværd til Svend Estridsen
Lunds Domkirke blev indviet i 1145. Tårnene er under renovering. De skal være færdige i 2023, hvor man fejrer 900 året for kryptens indvielse i 1123.
I tværskibets nordlige mur findes graven for ærkebiskop Ander Sunesen
Ved jernalderbopladsen Uppåkra findes denne planche, som viser bopladsens udstrækning
Monumentet for Slaget ved Lund i 1676. Slaget endte med svensk sejr, og tre år efter sluttede Skånske Krig uden at Danmark fik de tabte landsdele tilbage.
Denne runesten er indmuret i Hällestads Kirke. Teksten er: “Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved Uppsala. Drenge satte efter deres bror stenen på højen støt med runer. De gik Gorms Toke nærmest.” Toke Gormsøn var Gorm den Gamles yngste søn. Toke faldt i slaget ved Fyrisvallerne ved Uppsala mod svenske Erik Sejerssæl.
Dalby Kirke er grundlagt under Svend Estridsen. Den var en kort overgang domkirke sammen med Domkirken i Lund. Halrald Hén er begravet i kirken.
Dekanhuset ligger i friluftsmuseet Kulturen i Lund. Her har man genopbygget Jacob Erlandsens grav, som blev fundet i 1972 på stedet, hvor Gråbrødreklostret havde ligget

Jacob Erlandsens knogler er genbegravet i domkirken. I Dekanhuset ses denne kopi af hans kranium, som viser skudhul efter en armbrøstpil.

8.-11. juli

Østjylland

Biskop Peder Vognsens (1139-1204) grav i Aarhus Domkirke. Peder Vognsens mor var kusine til Absalon. Han var selv biskop i Aarhus og grundlægger af domkirken.
Enrico Dalgas’ (1828-1894) gravsted på Nordre Kirkegård i Aarhus. Dalgas var stifter af Det danske Hedeselskab, som arbejdede med at opdyrke den jyske hede.
Mindetavle for Vitus Bering (1681-1741) i Horsens. Bering opdagede farvandet mellem Sibirien og Alaska. Farvandet hedder i dag Beringsstrædet. Kanonerne stammer fra hans sidste ekspedition.
Bygholm Borgbanke fra 1313 i Horsens. Borgen var en af Erik Menveds (1274-1319) tavngsborge
Horsens Klosterkirke grundlagt i 1261. Klostret, som nu er nedrevet, var ramme om bortførelsen af prinsesse Ingeborg Eriksdatter (1244-1287) til hustru for norske Magnus Lagabøta (1238-1280)
Alteret i Tamdrup Kirke med forgyldte kobberplader. Nogle af pladerne fortæller historien om dåben af Harald Blåtand (o.922-o.985)
Peder Griffenfelds (1635-1699) kiste i Vær Kirke. Griffenfeld fra rigskansler under Christian 5 (1646-1699), men blev sat i fængsel på øen Munkholm ud for Trondhjem på grund af anklager om, at han havde tiltaget sig for meget magt og havde brugt af statens midler.

2. august

Besøgte igen Roskilde med henblik på 1000-års jubilæet og optagelser i Det glückborgske Kapel i Domkirken.

Ely-dokumentet er et håndskrift fra 1100-tallet, som er en kopi af et dokument fra 1022, hvor navnet Roskilde og navnet på byens første biskop, Gerbrand findes. Begge dele i linje 7. Roskilde Museum
På nordvæggen i Det glückborgske Kapel findes sarkofagen for Christian 9 og dronning Louise omgivet af de allegoriske figurer: Erindringen, Sorgen og Kærligheden.

25. august

Tur i Nordsjælland

I Helsingør ligger Marienlyst Slot fra Frederik 2’s tid. Nuværende bygning skyldes hofmarskal A.G. Moltke (1710-1792)
På Humlebæk Kirkegår findes graven for statsminister Knud Kristensen (1880-1962)
Ved Furesøen ligger Hjortholm Borgbanke. Borgen blev opført af Jacob Erlandsen i 1250.
Tæt på Hjortholm ligger Frederiksdal Slot, som afløste Hjortholm i 1660. Nuværende bygning fra 1747
Næsseslottet ved Furesøen fra 1783 afløste Dronninggård, som blev bygget til Frederik 3’s dronning Sofie Amalie
På Lyngby gamle kirkegård findes gravstedet for C.F. Tietgen (1829-1901)

26. september

Sorø og omegn

Skjalm Hvides og Toke Skjalmsøns jordiske rester blev flyttet fra Fjenneslev Kirke og indmuret i en søjle i sønde tværskib
Esbern Snare ligger begravet i nærheden af alteret. Graven er ikke markeret, men hans våbeskjold findes i skjoldfrisen
Absalons grav findes nu bag alteret
I Absalons grav har man fundet hans bispering
Christoffer 2’s ansigt i bronze fra sarkofagen for dronning Eufemia og kongen
Valdemar Atterdags sarkofag blev ødelagt af en nedstyrtende hvælving og fremstår i dag helt bar. Kobberstikket forestiller den udsmykkede sarkofag
Pedersborg Kirke med resterne af Cecila Skjalmsdatters og Peder Torstensons rundkirke
Bjernede Kirke er bygget af Sune Ebbesen

3. oktober-18. oktober

England. Billeder fra en tur i syd- og midtengland.

I Winchester Cathedral fandt vi en kiste med Knud den Stores og dronning Emmas rester
Ved Bristol står Alfred’s Tower bygget der, hvor Alfred den Store samlede sin hær mod Guthrum før slaget ved Edington i 878
Ved Westbury findes Whithe Horse, dannet af kridt i en bakke til minde om slaget ved Edington i 878
Ruinerne af Glastonbury Abbey. Her blev Edmund Jernside begravet i 1016
St. Oswalds Priory i Glouchester blev grundlagt af konge Ethelred og dronning Ethelfled af Mercia. De er måske Thyra Danebods forældre og er begravet her.
I Hastings findes Battle Abbey bygget af Vilhelm Erobreren på stedet, hvor han besejrede Harold Godwinson 14. oktober 1066. Her Novicernes Rum fra klostret
I Canterbury Cathedral er Henrik 4 begravet sammen med sin anden hustru, Johanne af Narvarra. Henrik var far til Erik af Pommerns dronning Philippa
Ved Waltham Abbey lidt nord for London er Harold Godwinson begravet
I Asthington nordøst for London findes St. Andrww’s Church bygget af Knud den Store i 1020 til minde om hans sejr over Edmund Jernside i 1016
Maldon blev angrebet af vikinger i 991 anført af Olav Tryggvason og Svend Tveskæg. Jarl Byrthnorth faldt i kampen, og er her foreviget som statue, der truer de angribende vikinger.
I 869 blev kong Edmund dræbt i et vikingeangreb. Han blev helgenkåret og her ses ruinerne af Bury St. Edmunds Abbey med den nuværende katedral i baggrunden
I Hadleigh ligger St.Marys Church. Her blev Guthrum begravet i 990.
I en universitetskælder i Leicester finder man rester af Church of Annunciation. Her blev dronning Philippas mor, Mary de Bohun begravet i 1394
Repton ved Derby var overvintringssted for Den store hedenske Hær i vinteren 873/74. Tæt på kirken St.Wystans har man fundet en massegrav fra denne tid
På museet i Derby er udstillet genstande fra Repton – bl.a. et sværd og en rekonstruktion af et hoved på grundlag af et fundet kranium
Gainsborough blev kortvarigt kongeby for Svend Tveskæg i perioden 25/12 1013 til 3/2 1014. To nabopubber mindes kongen og hans søn.
Interiør fra York Minster. I kirkens forgænger er begravet tidlige vinkingekonger i byen
I Jorvik Vikingecenter var udstillet denne mønt fra Silverdaleskatten. Den er præget af kong Airdeconut, som har tilknytning til Gorm den Gamle
I Fuldford uden for York vandt Harald Hårderåde 20. september 1066 et slag mod de engelske styrker
25. september 1066 kæmpede Harald Hårderåde igen mod de engelske styrker – denne gang ledet af Harold Godwinson. Harald blev dræbt, og dermed afsluttedes vikingetiden

16. november

København med bl.a. Holmens Kirke og Tøjhusmuseet

Gravmonumentet for Niels Juel og hans familie dominerer Kapelgangen i Holmens Kirke
I dette hus i Slotsholmsgade ved siden af Den røde Bygning installerede Frederik 4 sin elskerinde og senere dronning, Anna Sophie Reventlow
Under sin anden Italiensrejse i 1708 fik Frederik 4 skænket et antal pragtkanoner fra Venedig. Tøjhusmuseet
På Tøjhusmuseet kan man se denne model af Tøjhushavnen – her set fra vandsiden. De to sidebygninger findes endnu som Tøjhusmuseet og Proviantgården, mens selve havnen i dag udgøres af Det kongelige Bibilioteks Have.