Aktiviteter 2020

Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne

Aktiviteter 2019

16. januar – 11 marts:

Erik Ejegods grav fundet 22.01.2020

Jeg opholder mig på Cypern, hvor Erik Ejegod døde jo i 1103 på vej til Jerusalem. Man mener, at han er begravet i eller ved kirken Chrysopolitissa i Paphos. Denne kirke er nu erstattet af kirken Agia Kyriaki. En anden teori fremført af professor Poul Jørgen Riis i Sfinx 1994 nr. 2, går ud på at et muligt begravelsessted er klosteret Staurovuni, som blev grundlagt af Konstatin den Stores mor, Helena o. 330, og som indeholder et relikvie af det hellige kors, som Helena hjembragte fra Jerusalem. Jeg ser frem til at besøge stederne og fortsættelse følger.

22. januar

Besøgte ruinen af kirken Pannanya Chrysopolitissa, hvor der er opsat en mindeplade for Erik Ejegod. Selve graven er jo aldrig fundet

Søjlerne er fra Pannanya Chrysopolitissa og den lille kirke er Agya Kyriaki.

23. februar

Så har jeg besøgt klostret Stavrovuni. Det ligger på en bjergtop og klosterreglerne er meget strenge. Der må ikke medtages kamera, mobiltelefon eller kvinder. Jeg har derfor ingen billeder fra klosterkirken, men jeg så det store sølvkors, hvor klostret gemmer på den rest af det hellige kors, som Helena medbragte i år 327.

21. marts

Var omkring Esrum igen. Stakkels dronning Helvig (1320-1374) levede sine sidste 20 år i klostret som lægsøster. Hun er formentlig begravet i Mariakirkens kor, og ligger dermed under astfalten i Klostergade.

Fortsatte til Søborg og fotograferede voldanlægget i Kongshaven. Voldene forsvarede i sin tid Mellemholmen og Yderholmen med hhv. den ældste bybebyggelse og selve borgen.

Så gik turen til Bastrup-tårnet ved Bastrup Sø. Tårnet er resterne af en borg fra tidlig middelalder, som formentlig har tilhørt Absalons farbror, Ebbe Skjalmsøn.

Vi endte i Slangerup, hvor Erik Ejegod blev født i 1055. Erik var jo søn af Svend Estridsen og (muligvis) en stormandsfrue fra Slangerup. I hvert fald voksede Erik op på gården og fik tit besøg af sin far. Efterfølgende grundlagde han et kloster og en kirke, hvor alteret stod det sted, hvor han selv var født. Stedet ligger i dag i t-krydset mellem Klosterstræde og Svaldergade. Slangerup har selvfølgelig også sin egen Erik Ejegods Vej, som jeg fotograferede præcis 57 dage, efter at jeg fotograferede hans vejskilt i Paphos.

27. marts

Var i Roskilde i anden anledning, men fik lejlighed til at besøge tre historiske steder. Roskilde Kirkegård ved Hestetorvet er anlagt, hvor det tidligere Gråbrøde Kloster lå. Efter drabet på Erik Klipping i 1286 søgte en af de mistænkte, Rane Jonsøn tilflugt i dette kloster, men Erik Menved fik pavens tilladelse til at hente ham ud fra klostret, hvorefter han blev halshugget og lagt på hjul og stejle.

Tæt på Gråbrøde Kloster ligger Gammel Vor Frue Kirke. Kirken er mest berømt for at huse resterne Danmarks eneste kvindelige helgen, Margrethe af Højelse, som blev begravet her i 1176. Den del af kirken, hvor hun blev begravet findes ikke længere. Kirken var tilknyttet Vor Frue Kloster, som heller ikke findes længere, men i dette kloster boede Valdemar den Stores dronning Sophia efter kongens død i 1182 frem til hun selv døde i 1198.

Her ses vestenden af Gammel vor Frue Kirke med Roskilde Domkirkes spir i baggrunden.

I byens nordlige del ud mod Roskilde Fjord byggede Harald Kesja omkring år 1100 borgen Haraldsborg, hvorfra han plagede byens indbyggere med afgifter efter bedste mafiametoder. Der findes intet spor af borgen i dag, men på stedet ligger julemærkehjemmet, Liljeborg.

11-12. april

Corona-epidemien betyder jo indskrænkninger i mere omfattende rejser og ingen mulighed for at komme indendørs, men i april var jeg lige omkring Gurre slotsruin og Flynderborg i Helsingør samt i København i anden anledning

Ringmuren om Gurre Slot bygget under Valdemar Atterdag.
Der er ikke meget tilbage af Helsingørs middelalderborg. Flynderborgvej skærer sig gennem den oprindelige borgbanke.

25. april

Vi benyttede det gode vejr til en corona-sikker ekspedition til Dronningholm Slotsruin ved Arresø, Isøre Tingsted i Rørvig og stormandsgården ved Tissø

Dronningholm ved Arresø med fotografe
n i baggrunden
Den store kongesten ved Isøre Ting
Markering med træstolper af stormandsgården ved Tissø

5.-9. juni

Har besøgt Herlufsholm Kirke, Skt. Peders Kirke i Næstved, Ravnsborg på Lolland, Fundstederne ved Virket og Fribrødre Å på Falster, Nykøbing Falster, Aalholm Slot og Ølsemagle ved Køge.

Voldstedet Ravnsborg på Lolland vidner om en tid, hvor Danmarks eksistens var alvorligt truet. Borgen tilhørte grev Johan den Milde, som havde taget Lolland i pant fra Christoffer 2. Her med fotografen.
Ved Ølsemagle tæt på stationen Køge Nord ligger dette idylliske regnvandsbassin, som gemmer på en hemmelighed om mord og Danmarks eneste kvindelige helgen, Margrethe af Højels.

17. juni

Var på Frederiksborg Slot og fotografere billeder m.m. fra dansk middelalder og Bayeuxtapetet

Hovedslottet med Neptunspringvandet
På slottet findes dette maleri af Christian 2’s tre børn: Dorothea, Hans og Christine. Det er malet af den nederlandske maler, Jan Mabuse i 1526, mens Christian og Elisabeth boede i Lier ved Antwerpen.

23. juni

Var på Kronborg og i Skt. Mariæ Kirke, Helsingør.

8. juli

Besøgte igen Roskilde Domkirke.

Den gamle rektorbolig for Roskilde Katedralskole med domkirken i baggrunden. På dette sted lå kongsgården, hvor Knud 5 blev dræbt 9. august 1157 og Svend Grathe blev udpeget som drabsmanden. Begivenheden lagde grunden til en fremgangsrig epoke i Danmarkshistorien, som først blev brudt 66 år senere med Valdemar Sejrs tilfangetagelse på Lyø 7. maj 1223.

15. juli

I København med besøg på Københavns Museum og lidt omkring Universitetet

20. juli

17. august – 27. august

Nogle dage i Øst- og Midjylland med mange indtryk. Her er et par stykker:

22. oktober-25. oktober

Tre dage på Fyn. Her nogle spredte indtryk

Stubberup Kirke på Fynshoved. Her blev Marsk Stig Andersen muligvis begravet i 1293 i en grav som nu ligger under trægulvet.
Kølstrup Kirke ved Kerteminde Fjord. Hertil overførte Ulrik Christian Gyldenløve på Ulriksholm i 1652 sin mors lig fra fattigkirkegården i København. Her var hun blevet begravet, efter at kongens børn med dronning Anne Cathrine og Kirsten Munk havde forvist den dødsyge Vibeke Kruse fra Københavns Slot, den samme dag, som kongen døde i 1648.
På Tave Bondes ager i Birkende by, der gik en lille plovdreng og sang lunder sky. Plovdrengen var Hans Tausen, som her er mindet i sin fødeby.
Glavendrupstenen med Danmarks længste runeindskrift. Forfatteren var Ragnhild, som også står bag Tryggevældestenen på Nationalmuseet. Ragnhild var gift to gange, dels med en høvding/konge på Stevns og dels med en høvding/konge på Fyn
Dronning Christine boede meget på Næsbyhoved Slot ved Odense. Der er nu kun et skovklædt voldsted tilbage af slottet, som blev ødelagt under Grevens Fejde. Her er dronningens gravsten i Skt. Knuds Kirke. Fotografiet er af lidt bedre kvalitet end et jeg har taget tidligere, så vil jeg bruge nu
Nyborg Slot er under kraftig restaurering og kan først besøges i 2023. De tidlige oldenburgske konger holdt af stedet, hvor Christian 2 voksede op.
Ellen Marsvin overtog Jacob Uldfelds borg ved Nyborg og omdøbte den til Ellensborg. Hendes navn står på gavlen her. Læg mærke til, at tredje linje skal læses bagfra. Nu Holckenhavn Slot.
Gudme på Østfyn var et magcentrum i sen jernalder. Stolpehullerne til to kongehaller er markeret med cylindriske betonklodser og hallernes kant med de rektangulære.

18. november

Var i København og besøgte bl.a. Rosenborg.

8. – 10. december

Var i Sønderjylland, herunder på Sønderborg Slot.

rom