Bygholm

Byghom Voldsted. WikiCommons

Bygholm ved Horsens blev grundlagt af Erik Menved omkring 1313 som tvangsborg. Dvs. den skulle bruges til indkrævning af skatter og forsvare kongemagten mod de lokale stormænd. Den blev senere udbygget men sløjfet omkring 1616