Hugleik/Chlocilaicus

Chlocilaicus eller Hugleik var konge fra starten af 500 tallet. Han er den første som omtales i udenlandske kilder. Gregor af Tours kalder ham danerkonge, mens andre kilder kalder ham geat, hvilket kan betyde jyde eller goter. En goter var indbygger i Gotland, som var navnet på Jylland. På denne tid var Danerkongerne Fridlev og Frode den Store fra skjoldungeslægten. Det har ikke været muligt at indpasse Hugleik i denne slægt, så måske har han været en jysk konge. I Beowulf fra 700-tallet omtales personer fra 600-tallet, herunder Beowulfs farbror, Hugleik, som kan være Chlocilaicus.

Gregor af Tours (538-594), Louvre, WikiCommons

Biskop Gregor af Tours skrev mellem 573 og 580 i “Frankernes historie”, at “Imidlertid kom danerne sejlende med deres konge ved navn Chlochilaich over havet til Gallien. De gik i land og hærgede et af Theuderics landskaber og gjorde mange fanger. Da de havde fået skibene fyldt med fanger og andet bytte, ville de vende hjem, men deres konge blev siddende på strandbredden; først når deres skibe var kommen i rum sø, ville han følge efter. Der var imidlertid blevet sendt bud til Theuderic, at hans land hærgedes af fremmede; han sendte da sin søn Theodobert derhen med en stor og veludrustet hær. Kongen blev dræbt og fjenden slået ned og tilintetgjort i et søslag, og egnen fik alt byttet tilbage.”

Kong Theuderic var konge i 500-tallet i nuværende Frankrig/Belgien, WikiCommons

Stedet for angrebet var grænseområdet mellem nuværende Frankrig og Belgien, og historien fortæller, at der i Danmark var en konge, som var i stand til at udruste en flåde så stor, at han kunne true den franske konge.

Et andet sagn er, at Chlocilaicus udkæmpede et slag mod Hake Hednasson, som var svensk konge. Slaget stod på Fyrisvallarna og endte med at Chlocilaicus blev dræbt. Så hans død har altså to forklaringer

Gravsted ukendt