Frode Fredegod (? – o. 540)

Frode Fredegod var en dansk sagnkonge. Der er muligvis flere konger med navnet Frode, og det kan være svært at skelne dem. Kong Frode har gode egenskaber ifølge nogle kilder og han har utiltalende egenskaber hos andre. Her er en kort omtale af de gode sider. I Skjoldungesagaen kan man læse, at:

Da Odin indvandrede fra Asien til de nordiske lande, gav han
sin søn Skjold land at råde for, hvor det siden er kaldt Danmark, og en anden
søn Yngve gav han Svealand. Fra Skjold nedstammer den danske kongeslægt
Skjoldungerne, og fra Yngve nedstammer de svenske Ynglinge. Skjold satte bo
på Sjælland i Lejre.
Skjolds søn var Lev. I hans kongetid skete ingen manddrab, og der var så
stor fred, at han blev kaldt Fridlev.
Hans søn og eftermand var Frode. Han var så kløgtig, at efter ham kaldes
den “frod”, som er klog. Under ham var der en sådan fred, at ingen vovede at
tage sig selv til rette, selv om han fandt sin faders banemand bunden foran sig.
Ran og tyveri ophørte, så en guldring, som han henlagde på Jelling Hede ved
den store jyske landevej, lå urørt i mange år. Deraf fik Frode
navnet Fredegod. Det menes, at Frodefreden var, dengang kejser Augustus
herskede i Rom og da Krist blev født. I Frodes dage voksede markerne
selvsåede, og i jorden fandtes alle alskens malm.
Det skete en gang, da Frode var bleven gammel, at der kom voldsom lyn
og torden, solen mørknede, jorden skjalv og bjergene styrtede. Det, mener man,
var ved den stund, da Vorherre led døden på korset
.

På Kronborg hænger dette billed af Frode Fredegod, som hyldes af andre konger. Kilde: http://www.eveandersson.com/photo-display/large/denmark/helsingor-kronborg-castle-queens-gallery-painting-frode-fredegod-acclaimed-by-many-kings.html

Sagaen henlægger Frodes regeringstid til omkring Kristi fødsel. Et mere realistisk bud er 500-tallet, og her skal man især lægge mærke til omtalen af naturkatastrofen, da Frode blev gammel. Det drejer sig om den såkaldte “fimbulvinter”, hvor solen var formørket i 3 år fra 536 til 538. Fænomenet er beskrevet mange andre steder, og man mener, at det skyldes måske op til tre vulkanudbrud, hvoraf et var Krakatau i Indonesien.

Sagnet om den guldring, som Frode kunne efterlade urørt på Jelling Hede kan henføres til lokaliteten, Skærmklint vest for Jelling. Stedet spiller også en rolle i sagnet om Uffe hin Spage og har også forbindelse til Gorm den Gamle.

Udsagnet om, at “i jorden voksede alskens malm” kan måske tolkes som at der i 500 tallet blev begravet mange skatte, som kan være ofre til guderne om bedre tider. En af disse skatte er Vindelev skatten, som blev fundet i 2020 i nærheden af Jelling. Skatten består af 23 guldstykker med en samlet vægt på 794 gram. Se Skalk 2022, Guldskatten fra Vindelev.

Brakteat fra Vindelev skatten

Den runesten, som har den længste indskrift, er Rökstenen i Sverige fra 800 tallet. Helt nye studier (jan 2020 af forskere fra tre svenske universiteter) antyder, at teksten dels refererer til goterkongen Theodorik den Store (454-526) i Ravenna og dels til fimbulvinteren. Om Rökstenen.

Et sagn fortæller, at Frode Fredegod blev dræbt af søko!!! ved Værebro Å. Han blev efterfølgende begravet i en høj, som bar navnet, Kong Frodes Høj. Den er nu sløjfet, men skulle have været meget stor.

De mindre gode sider af Kong Frode hører vi om i Rolf Krakes Saga, som bl.a. fotæller om opvæksten af brødrene Roar og Helge. De var sønner af Frodes bror, Halfdan. Frode dræbte Halfdan og stræbte de to børn efter livet. Det lykkedes dog for dem at overleve, og da de blev voksne opsøgte de Frode og dræbte ham ved at brænde ham inde.