Frode den Store (o.495 – o. 540)

Skjold
o. 500
=>Hake/Fridlev
o.468-o.513
=>Frode den Store
o.495-o.540
Dynastisk forbindelse til Skjoldungerne

I sagnhistorien finde mange konger med navnet Frode. Her har vi udskilt to, nemlig Frode den Store (o.495-o.540) og Frode Fredegod (o.611-661).

Frode den Store var søn af Fridlev. I hans regeringstid var landet presset fra øst af Herulerne, som var en germansk folkestamme, der havde invaderet Sverige. I sagnene forveksles Herulerne med Hunnerne, hvilket kan skyldes, at Herulerne tidligere havde deltaget som lejesoldater i Hunnernes invasion af Europa i 400-tallet. Frode tog kampen op, og der findes mange skildringer af, hvordan han overvandt Hunnerne. På grund af kampene mod Herulerne er det sandsynligt, at Frode boede i Uppåkra. Fra Frodes tid stammer de første anlæg af Dannevirke som jordvolde.

Frode skildres også som ond og magtsyg, hvilket giver sig udtryk i sagnet om Roar og Helge.

I lutningen af Frodes regeringstid indtraf en naturkatastrofe, hvor Solen var formørket i 3 år, hvilket medførte misvækst og hungersnød. Denne begivenhed er knyttet til et vulkansk udbrud i 536, som er omtalt i flere kilder. .

Skjoldungesagens beskrivelse af Frode den Store:

Skjolds søn var Lev. I hans kongetid skete ingen manddrab, og der var så
stor fred, at han blev kaldt Fridlev.
Hans søn og eftermand var Frode. […]I Frodes dage voksede markerne
selvsåede, og i jorden fandtes alle alskens malm.
Det skete en gang, da Frode var bleven gammel, at der kom voldsom lyn
og torden, solen mørknede, jorden skjalv og bjergene styrtede. Det, mener man,
var ved den stund, da Vorherre led døden på korset
.

Vi hører altså om den ovenfor omtalte naturkatastrofe, som også kan være grundlaget for sagnet om “fimbulvinteren”, hvor solen var formørket i 3 år.

Udsagnet om, at “i jorden voksede alskens malm” kan måske tolkes som at der i 500 tallet blev begravet mange skatte, som kan være ofret til guderne i håb om bedre tider. En af disse skatte er Vindelev skatten, som blev fundet i 2020 i nærheden af Jelling. Skatten består af 23 guldstykker med en samlet vægt på 794 gram. Se Skalk 2022, Guldskatten fra Vindelev.

Brakteat fra Vindelev skatten

Den runesten, som har den længste indskrift, er Rökstenen i Sverige fra 800 tallet. Helt nye studier (jan 2020 af forskere fra tre svenske universiteter) antyder, at teksten dels refererer til goterkongen Theodorik den Store (454-526) i Ravenna og dels til fimbulvinteren. Om Rökstenen.

Om Frodes død findes to fortællinger.

  1. I denne version er Frode besat af guld. Han fanger to jættekvinder, Fenja og Menja, som han tvinger til at arbejde med kværnen Grotte. Med kværnen kunne de male guldstøv, kaldet Frode-mel. Fenja og Menja gjorde imidlertid oprør mod Frode og begynde at bruge kværnen til at fremmale en hær i stedet for guld. Hæren vendte sig mod kongen og dræbte ham.
  2. Denne version støtter sig til sagnet om Roar og Helge, som var sønner af Frodes bror, Halfdan. Halfdan var Frodes medkonge, men for at få magten, dræbte Frode ham og forsøgte også at finde de to drengebørn og dræbe dem. Det lykkedes ikke, og da Roar og Helge blev voksne, hævnede de drabet på deres far ved at brænde Frode inde i sin kongshal. Hvis Frode som ovenfor skrevet har boet i Uppåkra, findes den nedbrændte kongebolig også der. Under udgravninger på stedet har man fundet flere boliger, som er nedbrændte.
Fenja og Menja ved kværnen, Grotte. WikiCommons

Frode den Store døde o. 540 i en alder af o. 45 år. Hans gravsted kendes ikke.